Vydūno mintys apie žmoniškumą

"Iš Žmogaus, kurio žmoniškumas pakankamai atsiskleidęs, visuomet sklinda kažkas, kas žadina kitų esmingumą, verčiantį kiekvieną vis daugiau Žmogumi tapti. Ir veikia čia ne tiek pasakytas Žodis, ne sergėjimas nuo pikto ar raginimas daryti gera, bet pats esmingo Žmogaus buvimas. Jis yra tarytum šventykla su niekad negęstančia Šviesa, paslaptingai skleidžiančia Galias, kurios, lyg gaivinantis gėlės aromatas, gyvina kitų dvasingumą.
Pamokymai, kurių laukiama iš tokių Žmonių, niekados nebus peikimai ar net ryšių su velniu atskleidimai, bet jie padės atsiduoti Dievui, iš kurio visa yra ir kuris teikia palaimą kiekvienam jam atsidavusiajam. Taip kiekvieną kartą išreiškiama Žmogaus Gyvenimo prasmė. Apie tai turi nuolatos mąstyti ypač tas, kuris turi ypatingų uždavinių visuomenėje. Jis turi padaryti viską, kad taptų kuo esmingesnis."
Nuotraukoje: M.K.Čiurlionio "Mintis"

Komentarų nėra: