ŽMONĖS

Svarbiausi Žmonės mūsų istorijoje: 

VYTENIS (1260 -1316)

Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1295 iki 1316 m.)GEDIMINAS (1275 - 1341)

Lietuvos valdovas (1316–1341 m.), Gediminaičių dinastijos pradininkas. 

KĘSTUTIS (1297 - 1382)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės submonarchas (nuo 1345 iki 1381 m.) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1381–1382 m.). Gedimino sūnus, didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Žygimanto Tėvas.
ALGIRDAS (1296 - 1377)

Lietuvos didysis kunigaikštis (1345-1377 m.), Gedimino Sūnus.

BIRUTĖ (? - 1389)

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona, Lietuvos valdovo Vytauto motina.JONUŠAS RADVILA (1612 - 1655)

kunigaikštis, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų tautų respublikos politinis bei karinis veikėjas.


SIMONAS DAUKANTAS (1793 - 1864)

Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų.
MOTIEJUS VALANČIUS (1801 - 1875)

Švietėjas, rašytojas, Lietuvių literatūros prozos pradininkas, blaivybės sąjūdžio organizatorius.MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS (1975 - 1911)

Lietuvių kompozitorius, dailininkas, chorvedys, Kultūros veikėjas.

Čiurlionis vertinamas kaip didžiausias kada nors gyvenęs Lietuvos dailininkas ir kompozitorius.VYDŪNAS (1868 - 1953)

Rašytojas, publicistas, filosofas, kultūros veikėjas.


VINCAS KUDIRKA (1858 - 1899)

Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš Lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų. Lietuvos himno autorius.


JONAS BASANAVIČIUS (1851 - 1927)

Lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas.

JONAS ŽEMAITIS - VYTAUTAS (1909 - 1954)

Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados generolas.

Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas bei organizatorius, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatorius, 2009 m. kovo 11 d. vienašaliu Seimo sprendimu pripažintas ketvirtuoju Lietuvos prezidentu.


JUSTINAS MARCINKEVIČIUS (1930 - 2011)

Lietuvos poetas, dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas.
 

VILIUS ORVIDAS (1952 - 1992)

Lietuvos menininkas akmentašys, Orvidų akmens muziejaus įkūrėjas.


MEILĖ LUKŠIENĖ (1913 - 2009)

Lietuvių literatūros tyrinėtoja, pedagogė, edukologė, habilituota socialinių mokslų daktarė, viena iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių.

Savo ypatinga svarba išsiskiria Vydūnas, kaip baltiškosios teosofijos - Darnos didvalstybės pagrindų kūrėjas.

2 komentarai:

Anonimiškas rašė...

su Orvydo sunumi teko metus drauge mokytis 1995 - tai tikras Lietuvis

J.PRASAUSKAS rašė...

Manau,kad po Mindaugo oficialaus karūnavimo visus kitus privalome vadinti TIK KARALIAIS,nors pradžioje sunku priprasti--bet -neatliktas namų darbas.