Svarbiausi Mūsų Žmonės

Svarbiausi Žmonės mūsų istorijoje: 


VYTENIS (1260 -1316)

Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1295 iki 1316 m.)


GEDIMINAS (1275 - 1341)

Lietuvos valdovas (13161341 m.), Gediminaičių dinastijos pradininkas


Darnos Didvalstybės simboliai

VĖLIAVA: Darnos didvalstybės Vėliava, kurioje susipina trijų esančių baltų Tautų - Lietuvių, latvių, gudų tautiniai simboliai. Baltas Vytis žaliame fone - tiek lietuvių, tiek gudų Valstybės simbolis, kairiajame krašte latvių tautinio simbolio - Lielvardės tautinės juostos ornamentas (purpurinė-balta spalvos) su svastiniais ženklais - seniausiai naudojamais mūsų kraštuose Ugnies ir Saulės simboliais. Tautinė juosta vėliavoje išreiškia mūsų Tautos siekį savo gyvenime remtis unikalia ir tūkstantmečius menančia Protėvių Kultūra. Baltas Vytis - mūsų Valstybės ir Tautos galios simbolis, atlaikęs šimtmečius ir teikęs stiprybės. Tai mūsų suklestėjimo ir galybės simbolis, todėl jis yra Darnos didvalstybės vėliavoje ir herbe kaip nepajudinama vertybė, nešanti per amžius ir sujungianti Praeitį, Dabartį ir Ateitį. Vyčio skyde pavaizduota geltonos spalvos Gediminaičių stulpai, kaip gynybinis simbolis, skydo fonas purpurinis. 


Darnos Žmonių ideologija


Darnos didvalstybėje vyrauja valstybinė Darnos ideologija. Šis Žodis ir jo prasmė, reikšmė persismelkia visuose Tautos ir Valstybės Gyvenimo aspektuose. Darna yra visa ko pamatas. Tai atsispindi ir valstybės pavadinime - Darnos didvalstybė, ir virštautės pavadinime - darniai, skirtas pavadinti baltų teosofijos ir Kultūros, bei Darnos pasaulėžiūros ir ideologijos puoselėtojams. Tad Darnos didvalstybės gyventojas - darnis arba Darnos Žmogus.