Antuanas de Sent-Egziuperi apie Žmogų

Aš kovosiu už ŽMOGAUS viršenybę virš atskiros asmenybės, kaip Vienio/Bendro viršenybę virš atskirų dalių. Aš išpažįstu, jog Vienio/Bendro kultas pakylėja ir sujungia į viena atskirų asmenybių dvasinius turtus bei sukuria tikrąją Darną, kuri yra Gyvenimo Darna. Medis yra Darnos pasireiškimas, nors jo šaknys ir skiriasi nuo šakų.

Aš išpažįstu, kad atskirų asmenybių kultas veda tik į mirtį, todėl, kad šis nori sukurti Darną panašumo  pagrindu. Jis Esmės vienovę pakeičia jos dalių tapatinimu. Ir taip griauna šventovę, kad išdėliotų į eilę ją sudarančius akmenis. Todėl aš kovosiu su visais, kurie skelbs vienų papročių viršumą virš kitų papročių, vieną kurią tautą virš kitų Tautų, vieną rasę virš kitų rasių, kurią nors vieną mintį virš kitų minčių.