VIZIJA

Lietuvos idėja

Žalioji Lietuva - Darnos didvalstybės pamatas

Du pasauliniai dvasiniai centrai -
Darnos didvalstybė ir Tibetas
 • Atskiras, savitos Kultūros civilizacinis vienetas, pasaulinių žaidimo taisyklių Kūrėjas;
 • "Europos Tibetas", dviejų pasaulinių Dvasios centrų koncepcija (Tibetas ir Darnos Didvalstybė);
 • Baltiškosios Kultūros Žmonių telkimąsis į politinį ir geokultūrinį vienetą- Santalką - Darnos Didvalstybę (Lietuvių, Latvių, Gudų, buvusių prūsų (dab. Karaliaučiaus srities rusų) Tautų, kurioje gyvena per 25 milijonai gyventojų, turinčių baltiškąją savimonę ir kurią vienija baltiškoji teosofija, arba Darnos ideologija;
 • Darnos ideologija, kurios pagrindiniai principai yra Pagarba, Pareiga, Kūryba, Sąžinė ir ir pagrindinės vertybės: Dora, Darna, Gyvybė;
 • Tauta, kurios vystymosi vektorius yra: ŽMONIŠKUMAS, DVASINGUMAS, SĄMONINGUMAS, ĖJIMAS DIEVOP; 
 • buvimas Europos "plaučiais", t.y. santykinai miškingiausia Europos erdvė (Miško Tautos paragidma);
 • Žaliojo suvereniteto ir neutralumo geopolitinė doktrina, Pietryčių-Darnos juostos geopolitinė strategija;
 • meritokratinė valdymo forma su tiesioginės demokratijos ir kapos teisės požymiais;
Taikdario misija, žaliasis neutralumas
 • Taikdario misija Europoje ir Pasaulyje, talpinanti ir taikanti tarpusavyje Vakarų ir Rytų Pasaulius, Šiaurę ir Pietus;
 • Baltojo raitelio - Vyčio taikdariškas krašto apsaugos pobūdis;
 • Gamtosauginė ekonominė pakraipa, nuolat atsinaujinančiais ištekliais besiremianti energetinė politika;
Tai naujai atrasta Valstybės vystymosi idėja. Mintis ir tuo pačiu Viltis. Tai mūsų savastis, kurią buvome praradę per jau daugiau nei 700 metų trunkantį informacinį karą. Idėja nenauja, juk „visa, kas nauja – tai vėl iš naujo atrasta sena". Didžiausias pasaulyje miškingumas yra būtent mūsų Valstybėje, nes Mes visuomet buvome Miškų Tauta, amžiais tampriai susiję su Gamta, Mes mokame elgtis su ja ir gyventi joje. Visuomet buvome Gyvybę tausojanti Tauta. Žalia spalva visuomet lydėjo mūsų Gyvenimą – per išsaugotas Protėvių tradicijas, papročius, Pagarbą Senoliams, Tėvams, Giminei, Žemei, Gyvybei.

Pasukę savo Valstybės vairą žaliąja kryptimi, Mes prisiekiame tapti miškingiausia, ekologiškiausia, sveikiausia ir darniausia Valstybe Europoje/Pasaulyje. Tokia, kokią ją matė Oskaras Milašius savo pranašystėje Lietuvai.

Kadangi esame labiau šiaurės kraštas ir privalome rūpintis papildomais ištekliais, siekiant apšildyti save, Namus, ūkį, Mes pasiryžę vystyti savo energetiką žaliąja kryptimi. Mus šildo neišsenkančių ir nuolat atsinaujinančių energijos šaltinių teikiama šiluma – Saulės, vėjo, geoterminė, potvynių, Vandens.

Valstybės Žemės ūkį vystome gamtinės žemdirbystės pagrindu – be trašų, be chemikalų, be mus maitinančios Motinos-Žemės krūtį draskančios technikos. Taip maitiname save ir savo Šeimas, o užaugintos švarios Žemės produkcijos perteklių realizuojame Pasaulio rinkose, ilgainiui tapdami pasaulinės kokybės ekologiškiausios produkcijos vedliu.

Pas mus daugiausia Pasaulyje vegetarų, žaliavalgių, nes Mes elgiamės su visomis gyvomis būtybėmis taip, kaip norėtume, kad elgtųsi su mumis.

Mes tveriame darnias Šeimas, suvokdami Vyro ir Moters Pareigas ir šventai jas vykdydami. Kaip būta per amžius, kaip Protėvių prisakyta. Žalioji Lietuva pasižymi gausiomis Šeimomis ir gimstamumas mūsų krašte yra didžiausias visoje Europoje. 

Savo Valstybę tvarkome išmintingu kapos principu, o mums vadovauja tuo pačiu principu atrinkti išmintingiausi Valstybės protai.


Kasdieniuose Darbuose stiprybės semiamės iš išlikusių daugiau nei 700 000 Dainų, sutartinių, giesmių, tuo būdami unikalūs. Kasmetinėse Dainų šventėse iš visos Lietuvos susirenka bendruomenių kūrybiniai kolektyvai. Dainos, sutartinės skamba kiekviename Lietuvos krašte, be jų neapsieina nė vienas susibūrimas, dažnos Dainų ir sutartinių stovyklos. 

Norėdami turėti stiprią Valstybę, užtikrintą Ateitį, turime žinoti, kas iš tiesų vyksta Pasaulyje, privalome žiūrėti į Pasaulį SAVO akimis. Todėl Lietuva privalo turėti pasaulinio masto savitą, atitinkančią Tautos interesus, unikalią, SAVO:  • IDĖJĄ, VIZIJĄ
 • PASAULĖŽIŪRĄ
 • IDEOLOGIJĄ
 • VALDYMO FORMĄ
 • VALSTYBĖS SIMBOLIKĄ
 • ŠVIETIMO SISTEMĄ
 • KULTŪRĄ
 • KALBĄ
 • ŠEIMOS POLITIKĄ
 • ŪKĮ
 • VISUOMENĖS SĄRANGĄ
 • ISTORIJOS SUVOKIMĄ
 • MOKSLĄ
 • GEOPOLITINĘ STRATEGIJĄ
 • KRAŠTO APSAUGOS POBŪDĮ
 • RAŠMENIS
 • METSKAITLĮ
 • SKAIČIAVIMO SISTEMĄ
Visa tai turėdami, Mes esame tvirta ir sveika Pasaulio organizmo sudėtinė dalis, turinčia savą paskirtį jame. Judėdami šia kryptimi Mes tampame tvirtu civilizaciniu vienetu pasauliniame Galių žaidime - Darnos Didvalstybe. Tai - Baltų Pasaulis, mūsų Pasaulis. Skleisdami Darną, Mes atliekame šventą misiją ir jos sklaida mūsuose ir aplinkiniams - Protėvių priesakas ir Visatos uždavinys mums, visiems Lietuviams. 

1 komentaras:

Unknown rašė...

Saunu! As tokia Lietuva ir isivaizduoju. Tikiuos viena diena sukaupsiu pakankamai ziniu ir galesi padeti igyvendinti sia ideja.