ŪKIS

Prioritetinės mūsų Valstybės ūkio šakos – miškininkystė, vaistažolininkystė, gamtinės energetikos ir elektronikos pramonė, gamtinis turizmas, itin aukštos kokybės ekologinės žemės ūkio produkcijos pardavimas, žirgininkystė. Kurdami gerbūvį, vadovaujamės Darnos principais, o savo gerovę matuojame Laimės indeksu Butano pavyzdžiu. Tiesa, šią šalį jau senokai pralenkę, nuolat pirmaujame jame. Laikai, kai gerovė buvo matuojama BVP, čia prisimenami su atjaučiančia ir supratinga lietuviška šypsena.
Pas mus geriausiai išvystytas dviračių transporto tinklas pasaulyje, šituo garsėjame ir įvairių Tautų Žmonės gerai įrengtais dviračių takais, kuris sudaro platų tinklą, lanko mus pasigrožėti natūralia Gamta ir susipažinti su sveikos gyvensenos principais. Šiai transporto rūšiai vystyti skiriamas Valstybės prioritetas, kadangi ekoturizmas tampa vienu pagrindinių šalies ūkio pajamų šaltiniu. Taip pat vystomas elektra varomų traukinių tinklas, vis labiau atsisakant iškastinio kuro.

Žalioji Lietuva – mažų mielų miestelių kraštas. Mes neturime didmiesčių, bet šalyje labai daug mažų išpuoselėtų miestelių iki 10 000 gyventojų.  Miesteliai pasižymi švara, daug žalumos, vyrauja vienaaukščiai pastatai. Lietuvoje labai daug ekobendruomenių, kurios vienija 20-100 šeimų. Išvystytas tankus tarpusavio mainų kooperatyvų tinklas, kuomet derliaus perteklius realizuojamas mainų būdu su kaimynais ir bendraminčiais. 

 Tokiuose 1-3 ha mažuose Šeimos ūkiuose, kurie sudaro visos valstybės Žemės ūkio pagrindą, žemė apdirbama gamtinės žemdirbystės būdu, vyrauja šiaudiniai-moliniai, kiti vienaaukščiai namai iš vietinių nebrangių natūralių statybinių medžiagų (žemė, medis, molis, šiaudai). Susikurti bent minimalias gyvenimo sąlygas: žemę su maitinančiu ūkiu, nuosavą būstą, derliaus pertekliaus realizavimo bei nuolatinio pajamų šaltinio galimybes jaunai Šeimai nereikia dirbti ilgus metus ar skolintis iš bankų. Minimalių poreikių užtikrinimui prireikia  ne daugiau dviejų metų Valstybės nustatyto minimalaus pragyvenimo lygio atlyginimų. Jei šiems dalykams sukurti trunka ilgiau, visi supranta, kad kažką daro ne taip. Lietuviai supranta tokio tausojančio požiūrio į Gamtą naudą, nes visi kartu prisideda prie Žaliosios Lietuvos kūrimo ir klestėjimo. Valstybė remia jaunas Šeimas, kurių abu Tėvai turi aukštąjį išsilavinimą, suteikiant joms neatlygintinam naudojimui ne mažiau kaip vieno hektaro žemės sklypą, jei Šeima sutinka ir nusprendžia jame kurti ekologinį ūkį gamtinės žemdirbystės pagrindais ir pastatai jame neviršys vieno aukšto bei bus pastatyti iš vietinių natūralių medžiagų (molio, šiaudų, medžio).

Komentarų nėra: