KRAŠTO APSAUGA

Krašto apsauga ir gynyba

Būdami geopolitinio katilo centre, mes laikomės žaliojo neutraliteto, t.y. esame įvairių geopolitinių žaidimų užribyje ir į juos nesikišame. Prioritetinis ir strateginis tikslas – kuo didesnis neutralumas įvairių geopolitinių darinių atžvilgiu, tačiau kol kas pasiliekama NATO kariniame bloke, iki susitvarkome ir pertvarkome savo krašto apsaugos sistemą (dešimties metų laikotarpiu iki 2022). Suprasdami savo padėtį, Valstybės išskirtinį žalumą lyg skydu dengiame itin gerai parengta šalies gynybine sistema. Savo krašto gynybą patikime nuo mažens tvirtai apmokomiems elitiniams kariams lietuviams, o akivaizdžios agresijos atveju gyvuoja visuotinės mobilizacijos sistema, kai kraštą gina kiekvienas jos narys, nes pas mus “ kur vyras, ten ir karys”. Nuo 12 metų visiems berniukams privalomos karinio parengimo pamokos, įvairių karo formų strategijos ir taktikos dėstymas. Mes suprantame ir įdėmiai sekame geopolitinius pasaulio įvykius. žinome grėsmingiausius pavojus mūsų valstybei – didesnių kaimynų nuolatines pretenzijas, ir, svarbiausia, ilgai trunkančio informacinio-ideologinio karo grėsmes. Mūsų, mažos Tautos, pagrindiniai ginklai šioje kovoje –
·                     Aktyvi diplomatija, telkiant tos pačios kultūros, geografinės padėties ir savimonės kaimynus į 4 žiedų gynybinį aljansą-sambūrį, vadovaujantis saugios kaimynystės principu.
·                     Žiauriausios šiuolaikinio karo formos - Informacinio karo strategijos ir taktikos nuodugnus žinojimas, kievienam, ginančiam kraštą, įgyjant įgūdžius, kaip ginti savo vertybes ir gyvenimo būdą nuo masinės vartojimo kultūros ir moralinį-etinį nuosmukį propaguojančių invazijų. 
·                     Nesmurtinio pasipriešinimo strategijos ir taktikos principų ypatingai geras įvaldymas, žinojimas kaip veikti priešui nugalėjus informaciniame-vertybiniame kare arba tiesioginės agresijos metu.
·                     Partizaninio karo įgūdžiai, lyg abėcėlė žinomi kiekvienam piliečiui.
·                     Psichologinis ginklas. Strategija “Geriausia gynyba – puolimas”. Įkūrę išskirtinę gerai organizuotų ir itin puikius įvairiapusiško karo įgūdžius turinčių elitinių karių mokyklą, eksportuojame šiuos karius-taikdarius į visą pasaulį įvairioms spec.operacijoms, taikos misijoms. Šie lietuvių elitinių karių-taikdarių legionai pasaulyje žinomi Baltųjų Vyčių pavadinimu ir yra vertinamai kaip vieni patikimiausių. Skleisdami šią žinią, krašto gynybą taip pat patikime šiems kariams-profesionalams, taip pasiųsdami signalą grėsmingai nusiteikusioms valstybėms apie savo krašto apsaugos gerą parengtį.
·                     Naujausių technologijų naudojimas karinėje pramonėje. Užmezgus itin glaudžius sąryšius su elektronikos ir moderniausių technologijų šalimis Japonija, Pietų Korėja, Indija, šias technologijas perkame iš savo partnerių, o ne vystome jų gamybą savoje šalyje, išvengiant Gamtos niokojimo.


Tokia tai mūsų šalis – žalias, taikingas, atviras pasauliui kraštas, kuriame jo trapų žalumą ginti šventai ir bekompromisiškai pasirengęs nuolat budrus Baltasis Vytis – mūsų piliečiai. Mes vertiname savo Protėvių priesaką – “Nori taikos, ruoškis karui”.

1 komentaras:

Anonimiškas rašė...

Kaip ketinama gintis nuo masinio naikinimo ginklo? Partizaninio karo veiksmams mūsų teritorija jau netinkama. Visus strateginius objektus gali nušluoti nuo žemės paviršiaus įvairios kovinės raketos...