Lietuviai ruošia dviračių revoliuciją

Keturių Lietuvių komanda lapkričio mėnesį ruošiasi į pasaulinę prekybą paleisti savo išradimą – „Rubbee“: tai nedidelis elektroninis įrenginys, kuris tvirtinasi prie galinio dviračio rato ir jį suka. Taip bet koks dviratis gali virsti elektriniu.

Plačiau apie tai čia: 

http://www.technologijos.lt/n/mtl/S-34975/straipsnis/Lietuviai-ruosia-dviraciu-revoliucija-Video?l=1&p=1

Aisčių Dvasios Kreipimąsis

Aš, Aisčių Dvasia, kreipiuosi į tuos, kurie mane girdi:


Pabuskite ir kelkitės
Pabuskite ir kelkitės
Pabuskite ir kelkitės

Laikas lemtingas atėjo.
Mažai Jūsų liko.
Tie, kurie girdi – kelkitės.
Tie, kurie keliasi – eikite.

Eikite ir darykite.


Pečius suglauskite.
Ratu sustokite.
Širdį nuo širdies įžiebkite.

Lietuva – mano dukra,
Vienintelė gyva likusi.
Žuvo kiti vaikai.
Išėjo ir negrįš.

Jonas Vaiškūnas apie Lietuvių Laiko sampratą

"Žmonija ir Žmogus visa ilgaamže savo istorija grindė ciklinę Laiko sampratą, paremtą kosmine arba gyvosios Gamtos atsinaujinimo filosofija. Tokioje pasaulėžiūroje Laikas nesikaupia už nugaros ir negula ant Žmogaus ir Žmonijos pečių slegiančiu sunkiu sustingusiu istoriniu Akmeniu, kuomet nei nuritinti, nei palengvinti šios naštos jokiomis pastangomis neįstengtum.
Erdvė ir Laikas paklūsta ciklams, o ratui apsisukus vėl susidaro aplinkybės, kai gali išgyventi pradžią, sulydyti susikaupusį blogį, nugalėti Mirtį ir atgimti, prisikelti naujam Gyvenimo ratui."

Dao filosofija

"Melas, siekis pasipelnyti, vagystės, žiaurumas – visa tai išnyks tuomet, kai žmonės turės teisingas žinias. Visos žmogiškos ydos – dėl žinių trūkumo"

Prelatas Ignas Albavičius apie Tautos Galią

"Ši dvasinė Kultūra yra mūsų tautinės Gyvybės pagrindas. Tauta, kuri neturi kilnių ir stiprių asmenybių, gali tapti Tauta be ateities ir išnykti iš kitų Tautų tarpo. Stiprios asmenybės su šviesiu žvilgsniu ir tvirta Valia, kelia augštyn kiekvieną bendruomenę, kurioje jos dirba ir gyvena. Laiminga toji Tauta, kuri rimtą ir kritišką savo Gyvenimo valandą turi tokių asmenybių, drąsių kovotojų, tylių didvyrių. Ir kiekvienas Žmogus gali tapti galingas ir kilnus, jei jo protą ir Širdį apšviečia ir pagauna didžios Pareigos idėja, gili Meilė Tėvynei, ir Tautai. Tauta yra natūralioji dirva, kurioje bręsta didžios asmenybės. Žmoniją galima organizuoti ir ugdyti tik per Tautas ir Tautose. Mūsų žmoniškosios ypatybės gražiausiai išsiskleidžia tik savo Tautoje, todėl joks sąmoningas Žmogus negali paneigti savo tautybės, neprarasdamas savo žmoniško kilnumo, nepažeisdamas amžinųjų Dorovės dėsnių, ir neišsijungdamas iš Kultūros vertybių sūkurio ir tikrojo Gyvenimo, kuris sudaro Žmogaus vertę ir jo prasmę Pasaulyje."

Bolivija pirmoji paskelbė Motinos Žemės teisių įstatymą

"Bolivijoje įsigaliojo Motinos Žemės įstatymas. Tai – vienintelė valstybė pasaulyje, kuri, atsidėkodama Motinai Žemei už jos suteiktas gėrybes, suteikė oficialias teises.

Suteikus Motinai Žemei, t. y. visai gyvybei – nuo mikroorganizmų iki žmogaus – teisinio subjekto statusą, Bolivijoje jis ginamas teisiniu keliu. Tai prieštarauja Vakaruose ir kai kur kitur pasaulyje įsigalėjusiai antropocentrinei nuostatai daryti su Motina Žeme, ką tik nori.

Įstatyme išvardytos septynios Motinos Žemės teisės: į gyvybę, į gyvybės įvairovę (pasisakant prieš genetiškai modifikuotą „gyvybę“, kuri laikoma pavojinga), į vandens apsaugą, į švaraus oro apsaugą, į pusiausvyrą (tai teisė leisti harmoningai funkcionuoti Motinos Žemės elementams), į atstatymą (tai pagalba ekosistemoms, tiesiogiai ar neteisiogiai paveiktoms žmogaus veiklos), į nenuodijimą (draudžiamos toksinės medžiagos bei radioaktyviosios atliekos)."


Plačiau apie tai čia: http://www.ekspertai.eu/pasaulis-turi-is-ko-pasimokyti-bolivija-pirmoji-paskelbe-motinos-zemes-teisiu-istatyma-video/#ad-image-0

Dž.R.R.Tolkino ir M.K.Čiurlionio Kūrybos palyginimas

Nuotraukoje - 
M.K.Čiurlionio "Žvaigždžių sonata" Allegro
 ir Dž.R.R.Tolkino "Manvės salės".  
Tolkinas ir Čiurlionis: tapyba ir fantastiškumas 
PROF. CHARLES RIDOUX
Armfroipret, Prancūzija


Prieš trisdešimt penkerius metus, 1971 - aisiais, mano draugo Antano Andrijausko dėka, turėjau puikią galimybę aplankyti M. K. Čiurlionio muziejų Kaune. Didžiai nustebino Čiurlionio tapybos pasaulis. Dailininko vaizduotė vis dar užgauna manyje giliai esančią stygą, taip amžiams palikdama žymę.
Panašų jausmą išgyvenau ir 1976 - ųjų pavasarį, praėjus keleriems metams po susitikimo su Čiurlionio kūryba. Tuomet susipažinau su anglų mokslininko, Oksforo universiteto profesoriaus J. R. Tolkino fantastiniu pasauliu. Tačiau apie ryšį tarp šių menininkų tuomet negalvojau, nes pirmo įspūdžio dėka jokio sąryšio lyg ir neįžvelgiau. Be to, būdamas viduramžių istorijos specialistas, viduramžių studijų evoliucijos Prancūzijoje žinovas, niekada nemaniau tyrinėti Čiurlionio ar Tolkino. Tačiau atsitiko taip, kad leidėjas paprašė manęs parašyti sintezę apie visą Tolkino kūrybą, kuri 2004 - aisiais metais pasirodė knyga "Tolkien, la Chant du Monde". Dirbdamas prie šios knygos netikėtai suradau paralelių tarp Čiurlionio ir Tolkino fantazijos pasaulių.

Senas kaip Pasaulis amatas – juodoji keramika

Juodoji keramika yra pats seniausias molio degimo būdas. Šis degimo būdas Lietuvos teritorijoje buvo naudojamas tūkstantmečius. Šios keramikos gaminiai Lietuvoje žinomi nuo neolito laikų. Juodoji keramika buvo plačiai pasklidusi viduramžių Lietuvoje bei Europoje. Daugiausia juodosios keramikos radinių iškasama Prūsijos teritorijoje, nors Viduramžiais jos gaminiai buvo populiarūs šiaurės bei rytų Europoje. Pirmame tūstantmetyje Lietuvos ir Prūsijos teritorijoje šia technologija buvo degamos apeiginės laidojimo urnos ir kiti kulto indai. Po II Pasaulinio karo Lietuva išlaikė juodosios keramikos tradiciją, tuo metu kai Europoje ji visai nunyko. Anksčiau klestėjusi ir turtingų žmonių stalo puošmena laikyta juodoji keramika dabar atsidūrė ties išnykimo riba. Lietuva viena iš nedaugelio šalių, išsaugojusi juodosios keramikos amatą. Mūsuose likę vos keletas meistrų, mokančių paprastą molį paversti juodos spalvos, metalo stiprumo ir gražaus skambesio kūriniais. Dzūkijos kaimeliuose tokia technika dirbantys menininkai vieni iš nedaugelio Pasaulyje prisimenantys ir taikantys šį būdą. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YtAZT9SBqe4

Apie vantas

Gamta turi ypatingų galių, kurios cikliškai keičiasi. Pats trumpiausias ciklas – para. Joje yra 4 pagrindinės fazės:
saulėtekis – Laikas, kai augalija turi daugiausiai Sveikatos ir Gyvybės jėgų;
vidurdienis – didžiausios intelekto koncentracijos laikas, patariama rišti vantas, skirtas sąmoningam programavimui;
saulėlydis – labausiai sustiprėja psichinės Galios, verta rišti vantas, skirtas psichinėms problemoms spręsti.
naktis – dižiausios Dvasios koncentracijos metas, surinktos vantos geriausiai tinka maginiams ir mistiniams tikslams.

Žalioji energija iš dumblių - daug žadantis alternatyvus ateities kuras

"Dėl unikalių savybių, tokių kaip gebėjimas greitai augti, kaupti aliejų ir kitas vertingas medžiagas, fiksuoti anglies dioksidą bei valyti nuotekas, mokslininkų dėmesį patraukė mikrodumbliai. Šie mikroorganizmai tampa vis įdomesne ir patrauklesne biodegalų gamybos žaliava.
Įvairių rūšių (jų Žemėje randama daugiau nei 50 000) dumbliai paplitę visur: vandeninėje terpėje, dirvožemyje ar net ledynuose. Dumbliai nekonkuruoja dėl žemės su maisto produktų gamybai auginama biomase, nes juos galima auginti ir apleistose bei nederlingose vietose, netinkamose grūdiniams augalams. Be to, auginant dumblius iš 1 ha galima gauti 10 kartų daugiau aliejaus nei auginant rapsus – pagrindinę biodyzelino žaliavą."Plačiau apie tai čia: http://www.mokslasirtechnika.lt/mokslo-naujienos/zalioji-energija-is-mikrodumbli-daug-zadantis-alternatyvus-ateities-kuras.html

Vedų Kultūra apie Vyrų-Moterų santykių prasmę

"Moteris - tai valtis, o Vyras tai tas, kuris už irklų sėdi. Jei Vyras nuirkluos iki kranto, tada ir valtis ten atsidurs. Valties Pareiga - išlaikyti irkluojantį paviršiuje, irkluojančio Pareiga - nuirkluoti į krantą. Kiekvienas atlieka savas Pareigas ir čia nėra viršesnio ar svarbesnio. Nei vienas be kito kranto nepasieks"

Lietuvių pasaulėžiūra

Visos Valstybės pamatas – baltų Kultūra, palikta mums Protėvių, per amžius išsaugota mūsų Dainose, sakmėse,  pasakose, legendose, žaidimuose, papročiuose, tradicijose. Pamatinės mūsų Kultūros vertybės – Dora, Darna, Gyvybė, o Tauta savo gyvenime vadovaujamasi šiais kertiniais principais – Kūryba, Pagarba, Pareiga, Sąžinė. 

Mes šventai gerbiame savo ProtėviusGyvybę teikiančias Gamtos jėgas, suvokdami Vienybę atskirybėje, pasaulio trivienybę, amžiną persikūnijimų ciklą ir savo Dvasios nemirtingumą. Aukščiausiąsias jėgas mes pagerbiame būdami Gamtos apsupty – miškuose, alkuose, ąžuolynuose ir tam mums nereikia slėptis pastatuose. Dvasininkų luomo, kulto pastatų nėra, oficialios valstybinės religijos taip pat, tačiau didžioji Tautos dalis išpažįsta baltų pasaulėžiūrą ir noriai laikosi pamatinių jos vertybių bei principų.


Žinia Dainų krašto Žmonėms - Saulės muzika

"Senovės mitologijoje Visata buvo sukurta dieviškoje muzikoje. Pasirodo, mitų kūrėjai neklydo– Saulės dainas išgirdo ir mokslininkai. Mūsų Žemei ir mums gyvybę suteikia dainuojanti Saulė.

Šefildo universiteto mokslininkams pavyko atkurti Saulės skleidžiamą muziką stebint magnetines vijas. Milžiniškos vijos, kurių ilgis siekia iki 100 000 kilometrų, vibruodamos sklinda po visą Saulės sistemą. Rastos dviejų tipų vibracijos– skersinės, kurios yra panašios į suvirpintą gitaros stygą, ir išilginės, primenančios pučiamąjį instrumentą. Stebėdami vibracijas palydovinėse nuotraukose mokslininkai iš jų sugebėjo atkurti garsus, o pagreitinus jų dažnį tapo girdimi žmogaus ausiai kaip gana harmoninga ir sodri muzika."


Plačiau apie tai čia: http://iq.lt/iq-zurnalas/pasaulio-muzika/

Vyro ir Moters Pareigos Šeimoje Vedų Kultūroje

Vedose aprašytos 6 Vyro pareigos Žmonai:
1. Aprūpinti ir išlaikyti;
2. Dovanoti/pirkti rūbus ir papuošalus ir mokėti juos tinkamai pateikti, t.y. suteikti visas galimybes Žmonai visuomet būti patraukliai;
3. Ginti ir saugoti;
4. Mokyti savo Žmoną, teikti jai dvasines žinias;
5. Nuolat apdovanoti ją pasitikėjimu, Meile ir švelniais žodžiais;
6. Niekada jos neliūdinti ir neskriausti.

Vyrui, sugebėjusiam įgyti skaisčios Moters meilę, pavyksta suvokti Tikėjimą ir jis įgyja visas Dorybes. Vertingiausia, ką gali duoti Vyras savo Moteriai - tai savo Jėgą (aprūpinimas), Dvasios vaizdinį (dvasinės savybės ir žinios) ir kraujo atvaizdą (vaikai).

Vedos aprašo šešias Moters prigimtines pareigas Šeimoje. Jų vykdymas suteikia jai galimybę įgyti šeimyninę laimę:

1. Rūpinimęsi - Motina. Žmona vyro atžvilgiu turėtų elgtis ne vartotojiškai, o nesavanaudiškai - kaip Motina, kuri atiduoda visą save savo vaikui.
2. Darbuose - kaip tarnas, padėjėjas. Vedų šventraščiai moteris lygina su laivu, kurio pagalba vyras gali perkirsti gyvenimo vandenyną.
3. Tvirtume - kaip Žemė. Žmona bet kokiomis aplinkybėmis turėtų būti draugiška ir rami.
4. Grožyje - kaip Deivė. Žmona visada turėtų būti patraukli savo vyrui.
5. Pokalbyje - Išminčius. Šeimyniniame gyvenime žmona tampa savo vyro mokine ir stropiai mokosi bei semiasi iš jo dvasinių žinių ir tampa protinga, ori pašnekovė.
6. Šeimyniniame guolyje - Ragana, Laumė. Ragana šiuo atveju čia - išmananti, žinanti, reginti.

Grenlandija dalija turtus

Geopolitiniai Kinijos manevrai. Derėtų akylai stebėti juos, nes kinai savo atsidavimu ir gebėjimu vykdyti ilgalaikes strategijas tikrai turi atsaką į globalizmo iššūkius ar bent jau rimtai tam ruošiasi.

"Klimato kaita atvėrė Grenlandijos gelmių turtus. Šiandien į juos nusitaikiusi gamtinių išteklių ištroškusi Kinija – nuo šiol kinų darbininkus šioje atokioje saloje bus galima sutikti vis dažniau.
Tarp Arkties ir Atlanto vandenynų esančioje Grenlandijos saloje netrukus prakaitą lieti pradės didžiulę geležies rūdos kasyklą statysiantys kinų darbininkai. Tokiam scenarijui pagrindą suteikė dėl klimato kaitos tirpstantys ledynai, Grenlandijos siekis plėtoti savo ekonomiką bei Kinijos gamtinių išteklių alkis."

Lietuvių bruožai pasak Vydūno

Labai į akis krintantis bruožas - s a n t ū r u m a s. Lietuviai jį vertina nuo seno. Užtat kadaise aisčiai garsėjo taikingumu. Kur viešpatauja tikras santūrumas, tik ten gali būti Taika. 

Tik santūrus Žmogus niekada nepasiduoda aplinkybių valdomas. Tam tikra prasme jis tada lūkuriuoja. Kai, pvz., vokiečių sakoma, kad negerai yra neatsilaikyti, Lietuviai tuo tarpu sako, jog nereikia išsišokti. Vadinasi, vokiečiai teigia paskatą gavę iš šalies, o Lietuviai pabrėžia savo APSISPRENDIMĄ.

Taigi, Lietuvis elgiasi paklusdamas savo esybei, tai yra reikšdamas savo žmoniškumą. Todėl jis lieka tam tikra prasme PASTOVUS keičiantis aplinkybėms.

Pasitikėjimas ateitimi jam nelengvai dingsta ir sunkiomis aplinkybėmis. Taip, kaip tik tada Lietuvis susiima ir pagyvėja. O jeigu su kuo nors būna rimtai susidraugavęs, tai ir patyręs iš jo nemalonumų, ne tuoj nusigręžia. Nepasitraukia šalin, tarsi norėtų likti ištikimas, net kai supranta, jog tokia Ištikimybė nepelnyta. Patyręs ko nors gero, Lietuvis to neužmirš.

Jis visada jaučiasi ATSAKINGAS už sugyvenimą su kitais. Įvairiais atvejais sprendžia pernelyg pagal save ir atitinkamai elgiasi. Tačiau savojo Aš ieško ne kokiame nors nežmoniškume, o DVASINIO PASAULIO GELMĖSE.

Lietuviškos giros - Sveikatos šaltinis

Virš 60-ties lietuviškų girų receptai čia: http://www.meniu.lt/downloads/structure//Girureceptai.pdf

Geopolitinė strategija "Pietryčiai. Darnos juosta"


Būdami savo vidumi švarūs ir stiprūs, ori, pasitikinti savimi Tauta, buriame bei telkiame aplink save tos pačios kultūros kaimynus į stiprų geokultūrinį baltų arealą-santalką – latvius, gudus, buvusios Prūsijos gyventojus (Latvija, Baltarusija, Karaliaučiaus sritis). Nuo amžių mūsuose yra žodis Talka (savanoriška ir dažniausiai neatlygintina pagalba vienas kitam nesitikint užmokesčio), sunkiai verčiamas į kitas pasaulio kalbas.

Kelias, kuriuo atėjome.
Į praeitį grimztant tautinės valstybės sąvokai (tokiai, kokia ji buvo suvokiama XIXa.), aušta nauja Pasaulio performatavimo epocha. Su ja sutampa kapitalizmo eros pabaigos laikotarpis. Todėl naujame Pasaulio Galių žaidimo etape privalome turėti savą civilizacinę idėją. Vaizdžiai tariant, iš figūros tapti žaidėju, arba (optimistiniu atveju) ir taisyklių Kūrėjais. Ateitį turi tik civilizacijos pagrindu kuriama Valstybė. Todėl aplink Lietuvą buriasi Darnos ideologijos – baltiškosios teosofijos persmelktos, t.y. Baltų civilizacijos Tautos. Šios ideologijos ir geokultūrinės įtakos ribos natūraliai ir beveik tiksliai atkartoja kažkuomet buvusį baltų arealą ir apima buvusias Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos valstybes bei Karaliaučiaus sritį. Pažymėtos sienos čia nereiškia politinių sienų, t.y. Valstybės išsaugo savo teritorinį vientisumą ir savas ribas, tačiau sudaro tarpusavyje kultūriškai ir ideologiškai vientisą erdvę-Santalką. Ši Darnos didvalstybė – tai Šiaurės Tibetas, vienas iš dviejų Pasaulio dvasinių centrų. Šios didvalstybės pamatas – dvasingumo ir žmoniškumo pasaulėžiūra. Jos puoselėjimas ir sklaida yra mūsų pasaulinė misija, tad mūsų interesai ir geopolitinė kryptis krypsta į pietryčius. Tai Kelias, kuriuos kažkada jau praėjome, juo pajudėję mūsų Protėviai apsistojo ten, kur iki šiol esame. Didžiųjų Eurazijos ciklų diktuojama logika yra neišvengiama, priimdami ją, einame teisingiausiu Keliu. 

Darnos idėjos lietuviškose Dainose

Daina "Rimo rimo tūto sutariela". "Rimo" senąja Lietuvių Kalba reiškia pasyvųjį pradą, moteriškąjį (rytų Kultūroje atstoja in energiją) - iš čia "ramybė", "rimsta". Žodis "tūto" reiškia aktyvųjį pradą, vyriškąją energiją (jan). "Sutariela" tarmiskai nuo žodžio Sutarėlė, Sutarimas. Tad Dainoje kartojama "rimo rimo tūto sutariela" išreiškia moteriškosios ir vyriškosios energijų santarą, dermę, Darną, nes tik jų tarpusavio darni sąveika gali duoti taip visų trokštamą Sutarielą.


Andrius Mamontovas apie Mūsų pasaulėžiūrą

Kuo daugiau aš keliauju, tuo labiau aš darausi pagoniškų pažiūrų, todėl, kad vis labiau suprantu, kad jokie Žmogaus sukurti stebuklai neprilygsta Gamtos sukurtiems stebuklams, nes tikrai Pasaulis pilnas neįtikėčiausių Gamtos formų ir kūrinių. Tada aš galvoju, o Mūsų Protėvių visas Kultūros pagrindas buvo susijęs su Gamta, su Gamtos reiškiniais, su metų laikų ciklu.
Ir kai grįžti į Lietuvą, supranti, kad pabuvęs, tarkim, kažkur kalnuose, pabuvojęs dykumoje, pamatęs vandenyną – tokias didžiules Gamtos stichijas – tu pagalvoji: “kas yra Mūsų stichija?“ Ir tada matai šituos va Mūsų Miškus, kuriuos Mes čia matom už lango ir supranti, kad Mes esam… Miškų Žmonės, kad Mūsų Kultūra visa paremta Mišku.

Lietuvos idėja

Žalioji Lietuva - Darnos didvalstybės pamatas

Du pasauliniai Dvasios centrai -
Darnos didvalstybė ir Tibetas
  • Atskiras, savitos Kultūros civilizacinis vienetas, pasaulinių žaidimo taisyklių Kūrėjas;
  • Europos Tibetas, dviejų pasaulinių Dvasios centrų koncepcija (Tibetas ir Darnos didvalstybė);
  • Baltiškosios Kultūros Žmonių telkimąsis į politinį ir geokultūrinį vienetą- Santalką - Darnos didvalstybę (lietuvių, latvių, gudų, buvusių prūsų (dab. Karaliaučiaus srities rusų) Tautų, kurioje gyvena per 25 milijonai gyventojų, turinčių baltiškąją savimonę ir kurią vienija baltiškoji teosofija, arba Darnos ideologija;
  • Darnos ideologija, kurios pagrindiniai principai yra Pagarba, Pareiga, Kūryba, Sąžinė ir ir pagrindinės vertybės: Dora, Darna, Gyvybė;
  • Tauta, kurios vystymosi vektorius yra: ŽMONIŠKUMAS, DVASINGUMAS, SĄMONINGUMAS, ĖJIMAS DIEVOP; 
  • buvimas Europos "plaučiais", t.y. santykinai miškingiausia Europos erdvė (Miško Tautos paragidma);
  • Žaliojo suvereniteto ir neutralumo geopolitinė doktrina, Pietryčių geopolitinė strategija ;
  • meritokratinė valdymo forma su tiesioginės demokratijos ir kapos teisės požymiais;

Petras Babickas apie Lietuvius

"Kas liečia mane, seku, nors sunkiai, karaliumi Gediminu, perkėlusiu Lietuvos sostinę į Vilnių: vyresnį laikau Tėvu, į lygų sau amžiumi - žiūriu kaip į Brolį, o į mažesnį - kaip į Sūnų...Kiek yra Lietuvių Pasaulyje?" - paklausė neseniai manęs vienas intelektualas. "Keturi-penki milijonai", - atsakiau. "Hm... Jie nieko negalės padaryti, permaža..." Atsakiau jam iškilmingai: "TAIP, KELI MILIJONAI LIETUVIŲ, ŽINOMA, NIEKO NEGALI PAKEISTI PASAULY, PALYGINUS SU ŠIMTAIS MILIJONŲ KITŲ TAUTŲ, TAČIAU PASAULĮ GALI PAKEISTI V I E N A S LIETUVIS."

Vydūnas apie taurumą


"Tauresnis vis yra tik tas Žmogus, kuris laikosi Teisybės.“