Saiko/Mato/Mieros paieškos - svarbiausias Mūsų epochos uždavinys

Tiesa – tai ne tik Žinios, bet ir veiksmas, kelias, vedantis į vienokius ar kitokius rezultatus, didinantis ar mažinantis Gėrį ir blogį, Žmonių sielvartą ar džiaugsmą. Gyvenimo Tiesa randama tūkstantmete Tautos patirtimi. Tačiau greitos Gyvenimo permainos techniškai išsivysčiusioje civilizacijoje paklaidina kelius į Tiesą, padarydamos ją netvirta, kaip ant pernelyg jautrių svarstyklių, kurioms neduodama nusistovėti. Gali praeiti daug laiko, kol šios svarstyklės nusistovės. Ir reikia būti užtikrintiems, kad anksčiau ar vėliau tai nutiks. Rasti Tiesą, bendrą daugumai, istorijos bėgyje tiksliųjų mokslų pagalba nepavyko, nes nebuvo nustatyti kriterijai jos apibūdinimui. Tie kriterijai, kitaip tariant Saikas/Matas/Miera, tapdavo tam tikrais visuomenės vystymosi periodais svarbesniais už pačią Tiesą. Šitai žinojo jau prieš keletą tūkstantmečių senovės Eladoje, Indijoje, Kinijoje..

Miera ir Tiesa.  Miera – moralinis Tiesos nustatymo kriterijus, mažiausiai bent jau džiaugsmo ir sielvarto balansas. Jei vienas žymiausių visų laikų mokslininkas Einšteinas tarp mokslinės Tiesos nustatymo kriterijų mini jos atitikimą faktams ir Grožę, tai XXa. tarybinis mokslininkas ir mąstytojas Jefremovas prideda dar vieną: teorijos etiškumą, jos tarnavimą Žmonėms. Dar matematikas Puankarė teigė, kad „bet kurio fizikinio reiškinio galimų mokslinių paaiškinimų skaičius yra begalinis. Tad rinktis reikia tik tuos, kurie ves tiesioginiu, nors ir mažu, žingsniu link Žmonių Laimės ir Sveikatos. Tik tai ir nieko daugiau. Šiuo požiūriu, Tiesa tai mokslinė Tiesa + slypintis jame Gėris. Teisę egzistuoti turi tik tokia Tiesa. Ta „Tiesa“, kuri neša blogį, turi būti atmesta.“

Moteris-Šakti Ivano Jefremovo Kūriniuose

Mokslininko, rašytojo ir mąstytojo Ivano Jefremovo Kūriniai iškyla kaip tam tikro pakylėto žmogiškumo - ateities Žmogaus konceptas, juose begalė stiprių vizijų, aiškių gairių Žmonijos vystymuisi. Tačiau atskiro dėmesio šiuose Kūriniuose nusipelno Moteris, moteriškasis pradas. "Jefremoviškos" Moterys - Žinių, teisingumo, Eroso, Grožės būtybės - esmingosios viso, kas gyva Šakti energijos pasireiškimas (būtent moteriškos Gimties Jefremovo filosofijoje yra Šakti energija). Įvairių epochų - praeities (Taidė Atėnietė), dabarties (Tilottama, Serafima Metalina, Sandra), ateities (Fai Rodis, Veda Kong, Čara Nandi, Evda Naal, Ingrid Ditra) romanų herojės tarsi įkūnija visos Žmonijos amžinuosius siekius - Taiką, Darną, Grožę, Meilę, Žinias, Saiką. Subtilus Erosas, taiki Išmintis, Gėrio troškimas - iš Jefremovo Knygų ir paveikslų švyte švyti visapusiškai graži ir darni Moteris. Žvelgiant į nutapytuosius jefremoviškų Pasaulių Moterų atvaizdus nejučiom išjauti, ką žiloje senovėje galėjo patirti Protėviai daugelyje Pasaulio Tautų, aukštindami Didžiąją Deivę, Motiną ir pan. - moteriškąjį Gamtos pradą jo aukščiausiuose pasireiškimuose. Manau, visa tai bus ir ateities Pasaulyje, į kurį ateisime, jei suvoksime, kas tai yra Moteris-Šakti (nes yra ir atvirkščias variantas - Moteris-Tamas, šiuo metu stipriai aktyvuojamas masinėje Sąmonėje). 

Ateities ekonomikos vaizdinio esminiai požymiai

Keletas ateities ekonomikos vaizdinio esminių požymių: 1. ANTICOPYRIGHT, t.y. jei kažkas valdo/turi išteklius, kuriuos atiduodamas kitam tuo pačiu jų nepraranda - jis privalo juos duoti kitam. Anticopyright principas - tai laisvas programinis aprūpinimas, tai DOVANOJIMO EKONOMIKA VIETOJ PREKIŲ EKONOMIKOS. 2. Ateitis bus apspręsta tuo, kiek daug Mes įdėsime į sekančias kartas, ir kiek jie bus geresni už esamą kartą, tai Vaikų auklėjimo principas "Daryk su Mumis, daryk kaip Mes, daryk geriau už Mus". 3. Masinis įvairių savanorių judėjimas (renginiai, projektai, gamyba). 4. Skaidrus Pasaulis, iki minimumo sumažintos galimybės sukčiauti nei anksčiau, tai kita moralė, kitas požiūris į save ir į Pasaulį. 5. Gaminių ilgaamžiškumas, didžiulis patikimumas, perėjimas prie tokių gaminių gamybos, kurių veikimas labai ilgas arba vos ne amžinas, su didžiule tikimybe, kad šiuos gaminius galima bus perduoti ne tik Sūnui, bet ir proproproanūkiui. Tai iš esmės keistų Kultūrą ir nustatytų visiškai kitokią prasmių kartelę.