ŠVIETIMAS


Mūsų Mokyklose Vaikai mokomi Darnos paslapčių, Pagarbos vienas kitam ir sveikos gyvensenos bei mąstysenos principų. Kūryba – išskirtinis darnios Mokyklos bruožas, mokiniai joje vertinami pagal tai, ką sukūrė. Nuo mažens didelis dėmesys skiriamas prigimtiniams Vaiko talentams ir gebėjimams, ugdomas savarankiškumas. Mokytojais dirba Išminčių ardo atstovai, būtent jiems patikime savo Vaikų mokymą. Mokytojas – itin gerbtina profesija Lietuvoje, tai gerbiamiausi šalies Žmonės. Be kitų, įprastų pamokų, kiekvienoje mokymo įstaigoje dėstomos tautinės Kultūros, sveikos mitybos pagrindų, amatų, gyvosios istorijos, Baltų (Lietuvių, Latvių, Gudų) ir užsienio (ukrainiečių, rusų, gruzinų, parsų, hindu, anglų, japonų, vokiečių, prancūzų, ispanų, kinų) Kalbų pamokos.

Nuo 12 metų berniukai ir mergaitės mokosi atskirose mokymo įstaigose. Berniukų mokykloje įvedamos karo technikos, kovos menų, kovinės strategijos ir taktikos pamokos, sustiprinta fizinė Kultūra, supažindinama su dvasinėmis praktikomis, pasaulinėmis Išminties Knygomis, mokoma kaligrafijos ir retorikos meno. Juk Lietuva – nuo seno Vyčių kraštas, „kur Vyras, ten karys“.

Švietimo sistemos pamatas - Meilės Lukšienės 1988m. parengta Tautinės Mokyklos koncepcija. Be jau įprastų matematikos, geografijos, astronomijos, fizikos, chemijos, tautinio paveldo, Kalbų, retorikos, kaligrafijos, muzikos, dailės, amatų, dvasinės literatūros, sveikos mitybos pamokų Darnos Žmonės Mokykloje mokosi ir:
 1. Gyvenimo Pamokas
 2. Pažinimo Pamokas
 3. Grožio Pamokas
 4. Tylėjimo pamokas
 5. Išminties Pamokas
 6. Meilės Pamokas
 7. Atjautos Pamokas
 8. Džiaugsmo Pamokas
 9. Supratimo Pamokas
 10. Pagarbumo Pamokas
 11. Atgailos Pamokas
 12. Narsumo Pamokas
 13. Ištikimybės Pamokas
 14. Pareigos Pamokas
 15. Pasiaukojimo Pamokas
 16. Kantrybės Pamokas
 17. Maldos Pamokas


2 komentarai:

L å i s' V é j ã s rašė...

Kaip buvęs keleto dalykų mokytojas, toje,dar labai netobuloje postsovietinėje mokykloje,visu savo protu,visa savo širdimi, ir visa savo siela,su šviesia nuostaba ir džiåugsmu galingai pritariu šiai idėjai ir iniciatyvai!!!
Na,reikėtų,žinoma ir mergaitėms čia daug ką dar įrašyti.Tai čia,jau įsijungiant vaisingai bendradarbiauti ir mūsų labai gerbiamom-išmintingom ir mylimom moterim,-tiek pedagogėm,tiek ir mokslininkėm,filosofėm,menininkėm,visuomenininkėm ir kitų visų sričių specialistėm.
Tačiau,manyčiau,kad šiais laikais,visgi berniukams reiktų -nesureikšminti karo-kovinių menų propagavimo.Taip!Reikėtų jiems daug,kaip ir mergaitėms-irgi šiek tiek,-narsą,drąsą,miklumą,lankstumą,veržlumą,bei grakštumą ugdančių pratimų,užduočių,žaidimų,gimnastikos komplekso.Ir daugiau -Taikaus kario ir meninės gimnastikos pratimų kompleksų programų,kurių -taip pat yra nuostabių ir turinčių universalią paskirtį,bei duodančių nuostabių rezultatų aukščiau minėtose - lankstumo,bei taikaus kovingumo srityse.Iš tokių, jau žinomų gimnastikų, galima būtų paminėti:Taichi,Ušu,Cigun,Šaolinio,bei Tibeto vienuolių gimnastikas, ir iš provakarietiškos pusės: Vydos,keltų žynių gimnastikas,Euritmiją,bei visus kt.,visapusišką psichofizinį vystymąsi,bei ryškesnį sąmoningumą ugdančius,bei skatinančius pratimų kompleksus.
Kodėl nebetinka "užaštrintai" ruošti berniukus,susiskirstant į priešingas stovyklas kovoti vieniems prieš kitus ir ugdyti,ar kurstyti menamų priešų konfrontaciją visai tolimąjai ir artimąjai būsimąjai ateičiai,manyčiau,tai gerai nusako ir skirsto,moduliuoja-ne vien daugumos žmonijos inertiška ir linkusi "įklimti-įstrigti" ilgam egoistinėje ir grobuoniškai imperialistiškai drakoniškai ~liuciferiškai agresyvioje, savininkiškoje, ir ilgainiui mažiau produktyvius,bei neprogresyvius,bei tolesnei žmogaus rāidos ir visapusiško vystymosi Evoliucijos, Sąmonės atžvilgiu,daugiau- neigiamus padarinius nešančioje primityvioje, ir savanaudiškai siauroje,vienpusiškoje pirkliškoje sąmonėje.!!! Juk be žmogiškos ribotos ir vien savomis karingomis-grobuoniškomis užmačiomis susaistytos,ir vien savai nãudai ir siauriems savigynos interesams pasijungusios žmogaus pasąmonės,todėl ir trukdančios žmogaus,kaip sąmoningos ir psichofiziniai~dvåsinės esybės tolesniai jo visapusiškos sąmonės ir sielos visų sričių tolesniai vystymosi Rāidos sklaidai~ ~ ¤ . Nepamirškime,juk kad ne vien patys vieni sukūrėme save ir šitą paSåulį,ir patys vieni strateguojame ir moduliuojame,bei galutinai ir neginčijamai koreguojame~kontroliuojame,ar åmžiams numatome- savo ir plačiojo Påsāulio, o tuo labiau-vidinius savo,bei kosminius-V i s å e t o s råidos, bei tolesnius E i g ô s principus ir gāires - - - ○ - ● - ◆ - ° - ◇ - ¤ ~
Taip! -esame,kaip ir buvo numatyta-pakviēsti,kaip sąmoningos,ir gēbančios vis labiau tapti,kuo labiau skleistis visapusiškai sąmoningumo ir išsivystymo prasme gyvýbingõs ir pusiau mirtingos esybės,-todėl ir -pakviesti sąmoningai,bei atitinkamai atsakingai dalyvauti bendroje kūrybinėje,ir Visatos mąstu bendrāKûrybõs labõratorijoje.~ ▪■□ ◇•¤ • ~
Todėl,šis idėjinis,šiuo ugdomuõju aspektu žmogiškosios sąmonės artėjimas prie bendrapiliētiškosios ir universalios -Visatos Bendrijos Sąmonės tolesnės b e n d r o s vystymosi rāidos strategijos-yra labāi sveikintinas.Ir siūlau,atsižvelgiant į natūraliai jau vykstančius ir bendro visų mūsų Påsaulio ir V i s a t o s bendrus tolesnius r ā i d o s pokyčius,labiau derinti su šia tolesnia pokyčių mūsų visų ir V i s ā t o s bendra tolesnia sąmonėjimo ir visapusiškai atsinaujinančia naujosios žmogaus sąmonės sklaidos e i g a - - ~ Kur link eisime? einame, ir už ką kariausime,-va toliau??!!!
Rimvýdas Vāidlåisvytis~Visvýdas~Vizgirda Åuštvýdônis Dievôgålāvičius

Vytautas rašė...

Kaip buvęs keleto dalykų mokytojas, toje,dar labai netobuloje postsovietinėje mokykloje,visu savo protu,visa savo širdimi, ir visa savo siela,su šviesia nuostaba ir džiåugsmu galingai pritariu šiai idėjai ir iniciatyvai!!!
Na,reikėtų,žinoma ir mergaitėms čia daug ką dar įrašyti.Tai čia,jau įsijungiant vaisingai bendradarbiauti ir mūsų labai gerbiamom-išmintingom ir mylimom moterim,-tiek pedagogėm,tiek ir mokslininkėm,filosofėm,menininkėm,visuomenininkėm ir kitų visų sričių specialistėm.
Tačiau,manyčiau,kad šiais laikais,visgi berniukams reiktų -nesureikšminti karo-kovinių menų propagavimo.Taip!Reikėtų jiems daug,kaip ir mergaitėms-irgi šiek tiek,-narsą,drąsą,miklumą,lankstumą,veržlumą,bei grakštumą ugdančių pratimų,užduočių,žaidimų,gimnastikos komplekso.Ir daugiau -Taikaus kario ir meninės gimnastikos pratimų kompleksų programų,kurių -taip pat yra nuostabių ir turinčių universalią paskirtį,bei duodančių nuostabių rezultatų aukščiau minėtose - lankstumo,bei taikaus kovingumo srityse.Iš tokių, jau žinomų gimnastikų, galima būtų paminėti:Taichi,Ušu,Cigun,Šaolinio,bei Tibeto vienuolių gimnastikas, ir iš provakarietiškos pusės: Vydos,keltų žynių gimnastikas,Euritmiją,bei visus kt.,visapusišką psichofizinį vystymąsi,bei ryškesnį sąmoningumą ugdančius,bei skatinančius pratimų kompleksus.
Kodėl nebetinka "užaštrintai" ruošti berniukus,susiskirstant į priešingas stovyklas kovoti vieniems prieš kitus ir ugdyti,ar kurstyti menamų priešų konfrontaciją visai tolimąjai ir artimąjai būsimąjai ateičiai,manyčiau,tai gerai nusako ir skirsto,moduliuoja-ne vien daugumos žmonijos inertiška ir linkusi "įklimti-įstrigti" ilgam egoistinėje ir grobuoniškai imperialistiškai drakoniškai ~liuciferiškai agresyvioje, savininkiškoje, ir ilgainiui mažiau produktyvius,bei neprogresyvius,bei tolesnei žmogaus rāidos ir visapusiško vystymosi Evoliucijos, Sąmonės atžvilgiu,daugiau- neigiamus padarinius nešančioje primityvioje, ir savanaudiškai siauroje,vienpusiškoje pirkliškoje sąmonėje.!!! Juk be žmogiškos ribotos ir vien savomis karingomis-grobuoniškomis užmačiomis susaistytos,ir vien savai nãudai ir siauriems savigynos interesams pasijungusios žmogaus pasąmonės,todėl ir trukdančios žmogaus,kaip sąmoningos ir psichofiziniai~dvåsinės esybės tolesniai jo visapusiškos sąmonės ir sielos visų sričių tolesniai vystymosi Rāidos sklaidai~ ~ ¤ . Nepamirškime,juk kad ne vien patys vieni sukūrėme save ir šitą paSåulį,ir patys vieni strateguojame ir moduliuojame,bei galutinai ir neginčijamai koreguojame~kontroliuojame,ar åmžiams numatome- savo ir plačiojo Påsāulio, o tuo labiau-vidinius savo,bei kosminius-V i s å e t o s råidos, bei tolesnius E i g ô s principus ir gāires - - - ○ - ● - ◆ - ° - ◇ - ¤ ~
Taip! -esame,kaip ir buvo numatyta-pakviēsti,kaip sąmoningos,ir gēbančios vis labiau tapti,kuo labiau skleistis visapusiškai sąmoningumo ir išsivystymo prasme gyvýbingõs ir pusiau mirtingos esybės,-todėl ir -pakviesti sąmoningai,bei atitinkamai atsakingai dalyvauti bendroje kūrybinėje,ir Visatos mąstu bendrāKûrybõs labõratorijoje.~ ▪■□ ◇•¤ • ~
Todėl,šis idėjinis,šiuo ugdomuõju aspektu žmogiškosios sąmonės artėjimas prie bendrapiliētiškosios ir universalios -Visatos Bendrijos Sąmonės tolesnės b e n d r o s vystymosi rāidos strategijos-yra labāi sveikintinas.Ir siūlau,atsižvelgiant į natūraliai jau vykstančius ir bendro visų mūsų Påsaulio ir V i s a t o s bendrus tolesnius r ā i d o s pokyčius,labiau derinti su šia tolesnia pokyčių mūsų visų ir V i s ā t o s bendra tolesnia sąmonėjimo ir visapusiškai atsinaujinančia naujosios žmogaus sąmonės sklaidos e i g a - - ~ Kur link eisime? einame, ir už ką kariausime,-va toliau??!!!
Rimvýdas Vāidlåisvytis~Visvýdas~Vizgirda Åuštvýdônis Dievôgålāvičius