APIE

Esu šio tinklaraščio autorius Raimundas Bakutis, 38-erių metų Vyras, Klaipėdos Universiteto rekreacijos ir turizmo vadybos bakalauras, kalbu rusų, anglų, vokiečių kalbomis (be gimtosios), mokausi latvių. Domiuosi futurologija, geopolitika, dvasinėmis praktikomis, religijotyra, filosofija, istorija, literatūra, gimtos šalies Kultūra, tradicijomis ir amatais, propaguoju sveiką gyvenimo būdą, blaivybę, žaliavalgystę. Rašykite savo atsiliepimus, pastabas ir pasiūlymus apie tinklaraštyje dėstomą Lietuvos viziją el. paštu:

raimundas.bakutis@gmail.com.

Pradžia, tikslai. Šis tinklaraštis pradėtas kurti 2009-aisiais, tačiau galutinai viešinimui pribrendo 2013-aisiais metais. Jo paskirtis - pateikti vientisą Lietuvos Valstybės ir Tautos vystymosi idėją, kryptį, viziją, koncepciją, ryškų pasaulėvaizdį. SVAJONĘ, kuri leistų Lietuviams tvirtai vairuoti savo laivą idėjų ir įtakų vandenyne ir žinoti savo paskirtį Pasaulyje, Visatoje. Taip pat savo vietą pasauliniame Galių žaidime.

Uždaviniai. Šis tinklaraštis taip pat skirtas kelti Lietuvių dvasingumą, žmoniškumą, sąmoningumą, skatinti ėjimą Dievop, taip pat ieškoti naujų idėjų, galimų vizijos įgyvendinimo kelių. Formuojama koncepcija yra nuolat tobulinama, bandant į vieną vietą sukelti visas susikaupusias idėjas ir sumanymus, ilgalaikius apmąstymus ir įžvalgas. Taip pat vienas svarbiausių tinklaraščio uždavinių - pateikti Pasaulyje vykstančius realius įvykius, procesus, siekti juos analizuoti SAVO, lietuviškomis, akimis.

Struktūra.
Viršus. Tinklaraštis sudarytas iš kelių skyrių. Tinklaraščio puslapio viršuje yra jau išgryninta informacija. Tai vieno-dviejų puslapių apimties konkreti informacija, skirta supažindinti su Darnos didvalstybės vizijos, idėjos, koncepcijos pamatiniais dalykais. Ji išdėliota keliasdešimtyje skilčių, tokių kaip "VIZIJA", "GEOPOLITINĖ STRATEGIJA", "ŠEIMA" ir pan. Informacija čia praktiškai nekintanti, nors  retkarčiais bus papildoma ar koreguojama, priklausomai nuo įvykių Pasaulyje ir gautų naujų Žinių, surastos naujos minties tinkamos išraiškos. Tad tinklaraščio viršus skirtas pačiai idėjai ir vizijai aprašyti, glaustai ir kartu išsamiai išdėstyti pagrindinę mintį.

Kairė pusė. Kairiajame puslapio šone yra einamoji informacija. Jame randasi straipsniai, kurie surūšiuoti į tas pačias skiltis, kaip ir tinklaraščio viršuje. Šiame šone esanti informacija nuolat gyva, ir čia galima ieškoti naujų straipsnių, įvairių paaiškinimų, kurių kontekstas panašus ir papildantis tinklaraščio viršuje esančių skilčių pagrindinę mintį. Surūšiuotus straipsnius galima rasti "SKILTYS". Straipsnių archyvas pagal datą esti skiltyje "ARCHYVAS". Taip pat šioje pusėje esančiose skiltyse "PRIESAIKA", "KRYPTIS", "VERTYBĖS" ir "PRINCIPAI" patalpintos pamatinės Lietuvio vertybės ir nuostatos, nusakančios vizijos Esmę. Jos nekinta.

Dešinė pusė. Ši informacijos juosta skirta realiam Pasaulio vaizdui pažinti. Čia pateikiami informacijos, naujienų portalai, žiūrintys į Pasaulį Lietuvio akimis. Tai - Kultūros, meno, istorijos, mokslo, technologijų, geopolitikos naujienos iš Lietuvos ir  viso Pasaulio. Taip pat čia pateikiama reali Visatos orų prognozė, Dangaus kūnų padėtis ir kita geoklimatinė informacija, paaiškinama jų įtaka Žmogui. Taip pat pasninko dienų kalendorius.

Apačia. Apačioje talpinama informacija apie jau vykdomus sumanymus, projektus. Taip pat pateikiamos nuorodos, statistika, pagalbinė informacija, rekomenduojamos Knygos, filmai, nuotraukos, vaizdai ir vaizdo įrašai, atitinkantys naująjį kuriamą Darnos didvalstybės pasaulėvaizdį.

Paaiškinimai. Visa informacija tinklaraštyje pateikiama, laikantis tam tikrų taisyklių. Tekste tam tikri Žodžiai pradedami didžiąja raide. Tai jau vykdomo sumanymo "Šventi Lietuviui Žodžiai" pasekmė. Šiame tinklaraštyje 100 Žodžių rašomi iš didžiosios raidės (neskaitant jau esančių oficialiai įteisintų ir tikrinių daiktavardžių rašybos iš didžiosios raidės). Tad neturėtų stebinti tokie Žodžiai, kaip : Akmuo, Vanduo, Saulė, Tauta ar Lietuvis ir pan., parašyti didžiąja raide.

Tinklaraštyje kiek įmanoma daugiau tarptautinių Žodžių rašomi lietuviškais atitikmenimis arba naujai kuriamais naujadarais. Šalia šių Žodžių skliausteliuose yra pateikiami dabar vartojami tarptautiniai arba nelietuviškos kilmės Žodžiai.  Tokių Žodžių ir naujadarų žodynėlis pateikiamas šio teksto apačioje esančiame žodynėlyje. Pirmąjį pusmetį nuo tinklaraščio rašymo pradžios (2013.08.27 - 2014.02.27) visi tarptautiniai Žodžiai rašomi be jokių paaiškinimų ar lietuvinimų. Taip norima išvengti maišaties ar kuo mažiau nesuprastų vietų tekste. Sekantį pusmetį palaipsniui tie tarptautiniai Žodžiai, kuriems jau yra surasti lietuviški atitikmenys ar naujadaras, bus rašomi skliausteliuose šalia sulietuvintų. Galiausiai po metų nuo tinklaraščio rašymo pradžios visi tarptautiniai Žodžiai, turintys lietuviškus atitikmenis ar naujadarus, nebus rašomi, vietoje jų bus lietuviški atitikmenys. Šių Žodžių žodynėlį rasite šio straipsnio apačioje.  Pvz.: sądarna (sistema), rikiuosena (strategija) ir pan.

Taip pat laikas ir datos tinklaraštyje pateikiami naujai sukurtų skaičiavimo sistemos ir metskaitlio pavidalu. Skliausteliuose šalia yra paaiškinimas ir vertimas į dabar naudojamus laiko ir datos skaičiavimo vienetus. Tinklaraščio apačioje pateikiamos dešimtainės-dvyliktainės (kapinės) skaičiavimo sistemų skaičuoklės ir reikšmių paaiškinimai. Vėlgi, analogiškai aukščiau išdėstytam skyriui, šie pakeitimai bus daromi palaipsniui, kas pusę metų.

Tinklaraštyje taip pat karts nuo karto pasirodys mano rašyti straipsniai. Juose bus išreiškiamas subjektyvus požiūris į vykstančius procesus Pasaulyje ar Lietuvoje.

Bendrai tariant, šiame tinklaraštyje kol kas yra apie trečdalis tos informacijos ir idėjų, kurios glūdi galvoje. Kai kurios jų dar sunkiai pasiduoda parašomos, kai kur ieškoma teisingesnės išraiškos, kai kur dar ne viskas susidėliojo į vientisą mozaikos vaizdą, tad kol kas neskelbiamos. Tad tinklaraštyje esanti informacija yra nuolat kintančios būsenos, gyva, siekiant skatinti patiems galvoti, mąstyti ir kelti klausimus, vengiant deklaratyvumo, bet siekiant aiškumo. Nėra įmanu sudėlioti vientisą visaapimančią teoriją iš keleto apibendrinimų, apibūdinimų. Reikalingi kai kurie parengiamieji žingsniai, kurie būtų tarsi nukreipiantys, padedantys "pasukti galvą ir dėmesį" į tos teorijos pusę. Šis tinklaraštis ir yra tarsi tie parengiamieji žingsniai platesnės teorijos link.

Siūlau viską, kas rašoma šiame tinklaraštyje, vertinti kritiškai, rimtai, kai kurias dalis (KALENDORIUS, SKAIČIAVIMO SISTEMA ir pan.) suvokti kaip kūrybinį žaidimą, kuriuo galime visi prisidėti prie nuolatinio Tėvynės vystymosi krypties kūrimo proceso. Visur ir visada teišlieka Darnos idėja, pusiausvyra tarp kraštutinumų.

Žodynėlis. Čia šio tinklaraščio žodynėlis. Jis skirtas paaiškinti šiame tinklaštyje naudojamų Žodžių reikšmes. Jis taip pat skirtas skatinti lietuviškų naujadarų Kūrimą ir tarptautinių Žodžių bei svetimžodžių išvertimą į Lietuvių Kalbą. Taip pat šiame žodynėlyje nurodomi Žodžiai, rašomi iš didžiosios raidės. Žodynėlis nuolat pildomas naujais Žodžiais ir nuolat kinta.

Energija: Gyvata;
Sistema: Sądarna;
Internetas: Žiniatinklis;
Dokumentas: Reikšmėraštis;
Respublika: Tautovalda;
Projektas: Sumanymas, užmačia;
Klasteris: Spiečius;
Vizija: Vyda;
Strategija: Rikiuosena;
Genijus: Gabuolis;
Taktika: Veiksena;
Valdymo forma: Valdysena;
Simbolis: Prasmėženklis;
Prezidentas: Vytis;
Kultūra: Daba;
Kalendorius: Metskaitlis;
Ministras, ministerija: Tautarnis, Tautarnija;
Referendumas: Tautbalsis;
Infrastruktūra: Ūkiatinklis;
Centras: Telktis;
Parkas: Gojus;
Sportas: Kūnlava;
Politikas, politika: Valstyba, Valstybininkas;
Prokuratūra, prokuroras: Kaltovė, kaltintojas;
Policija, policininkas: Leita, leitis;
Advokatūra, advokatas: Giniota, giniotis;
Stichija: Gaivalas;
Muzika: Dievirpa;
Konstitucija: Roda;
Gramatika: Kalbotvarka;
Tekstas: Rašna;
Zona: Plotas;
Failas: Rinkmena, Byla;
Milijonas: Daugis;
Diskusija: Svarsta;
Istorija: Praeiga;
Popierius: Rašma;
Organizacija: Sądarba;
Meditacija: Sielogrimzda;
Chaosas: Pakrika;
Seksas: Myluosna;
Minutė: Kapsnė;
Sekundė: Mirksnė;
Radijas: Garsūnas;
Teleskopas: Tolveizis;
Kortelė: Lakštelė;
Televizorius: Vaizdūnas;
Terminas (laikas): Laikribė, Laikoriba;
Inovacija: Įnaujė;
Autobusas: Keleivinė;
Idealas: Siekinys;
Kontekstas: Aprėptis;
Scenarijus: Veiksmaseka;

Žodžiai, rašomi iš didžiosios raidės:  https://www.facebook.com/questions/3900117781627/

11 komentarų:

Rūta (Viltė) rašė...

Sveiki, Raimundai!

Puikus tinklapis, AČIŪ už jūsų idėjas, entuziazmą ir ryžtą išsaugoti lietuvybę ir žmoniškumą.

Džiaugiuosi Jus atradusi, nuoširdžiai linkiu visokeriopos sėkmės Jūsų sumanymuose!

Unknown rašė...

Ačiū Jums, Rūta. Su malonumu seku jūsų tinklaraštį. Junkime savas jėgas!

Ineta rašė...

Tokie zmones, kaip jus mane ikvepia! Aciu jums uz jus!

Nu jo. rašė...

Nu jo, geru grybu ponulis uzvalget. Autobusas - keleivine. :D

Raimundas Bakutis rašė...

Mielas nu jo,
Tai kad labai retai grybus valgau, tai apie jūsų minimus "gerus" turbūt ir kalbėti neverta :)
O ką siūlytumėte?

Karolis rašė...

Šaunuolis. Perskaičiau tik pora jūsų straipsnelių ir jau supratau, kad tamsta su tikra ugnim širdy gyvenat, Vydūno keliu einat. Nesvarbu, kad tokių kaip jūs nedaug, svarbu, kad skleidžiat žinią gerą. Reiks paskaityt daugiau...Sėkmės.

Raimundas Bakutis rašė...

Dėkui, Karoli,
Mielai kviečiu išsakyti savo pastabas ir mintis pateikiamos vizijos klausimu.

Nesupratingasis rašė...

Tai tualetinis popierius būtų tualetinė rašma?

Raimundas Bakutis rašė...

Nemanau, greičiau reiktų kito Žodžio tam įvardinti. Gal turite pasiūlymų?

agnė rašė...

Smagu, kad esate ir skleidžiate savo idėjas.
Žodžių irgi nuostabių visame šiame rinkinyje radau. Ačiū :)

Anonimiškas rašė...

Saunuolis..tokie zmones musu ateitis