Joga Vasišta apie Išmintį (vidinę Šviesą)

"Kaip norintis gauti gerą derlių be poilsio dirba savo sode, taip Žmogus visada turi siekti vidinės Šviesos, arba Išminties. Išmintis - tai šaknis, kuri tinkamai prižiūrima subrandina saldžius savęs suvokimo vaisius. Energija ir pastangos, kurias Žmogus paprastai nukreipia žemiškų reikalų tvarkymui, pirmiausia turėtų būti skiriamos būtent šiai Išminčiai suvokti..

..Nepritekliai, troškimai ir kitos bėdos aplenks išminčių, kurio proto apgauti neįmanoma. Išminties Šviesoje visas Pasaulis matomas toks, koks yra. Tas, kieno regėjimas toks tyras, vienodai suvokia sėkmę ir nesėkmę. Kaip pučiant gaiviam vėjui išsisklaido Saulę dengiantys tamsūs debesys, taip Išmintis (vidinė Šviesa) išsklaido ego jausmo tamsą, užgožiančią tikrąjį Aš. Kaip Žmogus, kuris nori auginti duoną, pirmiausia suaria lauką, taip ir tas, kuris trokšta susilieti su aukščiausiąja Sąmone, iš pradžių turi išvalyti savo protą puoselėdamas Tiesą ir įžiebdamas vidinę Šviesą."
.

Komentarų nėra: