Arvydas Šliogeris apie pavyzdinių Žmonių kritinės masės būtinumą

..Jokia bendruomenė negali normaliai egzistuoti ir tikėtis išlikti, jeigu neturi dviejų pamatinių dalykų: nerašyto Garbės kodekso (ne vadinamųjų įstatymų ir teisės kodeksų) ir kritinės masės Žmonių, šį Garbės kodeksą įkūnijančių, saugančių ir ginančių savo laikysena, elgesiu ir kalbėsena. Graikai tokius Žmones vadino aristos, romėnai nobiliais, patricijais, kitos Tautos kitaip, bet be išimties galioja tokia taisyklė: jeigu sunaikinama, savaime nunyksta arba išsigimsta tokių pavyzdinių Žmonių kritinė masė, bendruomenė pasmerkta žlugti..


..Jeigu mūsų šalyje dar esama Žmonių, tikinčių šviesia Lietuvos ateitimi (bent aš ja jau nebetikiu), jie privalėtų dėti visas pastangas, kad Lietuvoje būtų įsteigtas aristos ugdymo universitetas (panašus, pavyzdžiui, į Anglijoje veikiančią Itono kolegiją)..

..Jeigu toks aristos universitetas nebus įsteigtas, galima ramiai tarti, kad po penkiasdešimties metų Lietuvos vardu vadinama bendruomenė nebeegzistuos, bus likę tik nebent amerikos indėnų stiliaus rezervatų, kuriuose tautiškai aprengtos, bet Lietuvių Kalbos nebemokančios lietuvaitės gryname ore šoks tautinius šokius žiopliams turistams, o specialiai įrengtose kaimo stiliaus gryčiose teiks kitokio pobūdžio paslaugas pinigingiems globaliniams kuiliams..

Ištraukos iš Knygos "Nerimas"

Komentarų nėra: