Viliaus Orvido malda, iškalta akmenyje

Tu esi Dievas – aš tvarinys.
Tu esi viskas – aš niekas.
Tu esi jėga – aš silpnumas.
Tu esi visur – aš tik čia.
Tu esi tėvas – aš tavo vaikas.
Tu esi Gyvenimas – aš mirtingumas.
Tu esi kelias – aš blaškymasis.
Tu esi ganytojas – aš tavo avelė.
Tu esi nuolankumas – aš pilnas puikybės.
Tu esi tiesa – aš klaidų versmė.
Tu esi skaistumas – aš visas dėmėtas.
Tu esi saulė – aš tik spindulėlis.
Tu esi okeanas – aš jo lašelis.
Tu esi visata – aš jos žvaigždutė.
Tu esi amžinybė – aš tik valandėlė.
Tu esi meilės ugnis – aš tik kibirkštėlė.
Tu valdai visą pasaulį – aš net savęs nevaldau.
Tu viską atnaujini – aš daug ką gadinu.
Tu kvieti į dangų – aš prie žemės glaudžiuosi.
Tu trokšti tarnauti – aš vien įsakinėti.
Tu esi amžina šlovė – aš vien lauko žolė.
Tu be manęs viskas – aš be tavęs niekas.
Tu vainikuotas erškėčiais – aš tik apie atpildą galvoju.
Tu esi tylinti amžina išmintis – aš triukšmingas nežinojimas.
Kas tave pažįsta – myli, kas mane pažins – gailėsis.
Ką tu darai – visa gera, ką aš darau – dažnai pikta.
Tu esi mano teisėjas – aš vargingas nusidėjėlis.
Tačiau aš esu laimingas.

Komentarų nėra: