Stasys Šalkauskis apie tikrąjį patriotizmą

Patriotizmas tik tada yra patikima ir tikrai teigiama pajėga, kai jis nėra emocionalių motyvų nuolat blaškomas ir mėtomas į kraštutinius nusistatymus kaip tik todėl, kad jis yra tapęs moraline Dorybe, apšviesta proto argumentais ir sustiprinta Valios Galia.

Komentarų nėra: