Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir jo magiškas Pasaulis

Kiek iš 100 Žmonių galėtų pasakyti, kas yra Čiurlionis? Keturi penki? O gal dar mažiau, jei kalbėsime ne tik apie Lietuvą. M. K. Čiurlionis turėjo burtininko, mago, aiškiaregio, žiniuonio gebėjimų, todėl visiškai suprantama, kad akademinės kvalifikacijos visiškai yra per menkos vertinant šio genijaus Kūrybą. Sąvoka „tamsieji menai ir mokslai“ daugeliui kelia mistines asociacijas, bet iš tikrųjų tai apima visas būrimo ir pranašavimo būdų technikas. Vis dėlto „tamsiųjų mokslo menų“ sąvoka dažniausiai vartojama, kai paslaptingos technikos padeda įgyvendinti užsibrėžtus ar pageidaujamus tikslus. 

Čiurlionio ketinimas panaudojant savo kūrybines Žinias susieti Žemės planetą su Aukščiausiąja Tvarka rodo, kad jis norėjo, kad Žemėje būtų taip, kaip Danguje. Seniausios magijos apraiškų aptinkama ne tik senovės Egipte, indų Vedose, Baltų tradicijose, bet ir krikščionybėje. Akivaizdu, kad M. K. Čiurlionis visą Gyvenimą domėjosi kaimo magijos ritualais. Tai jį skatino ne tik aplinka, sodyba Gamtos prieglobstyje, bet ir aukštosios Mokyklos absolvento diplomas. Daugumas Čiurlionio paveikslų yra tarsi besitęsiantys Šviesos ir tamsos magijos ritualai. Mes dažnai labai toli ieškome to, kas tiesiog greta.
Ieškome dieviškosios ir Gyvenimo Tiesos svetimose Dabose, kartais Mums prievarta primestose religijose, tačiau nesugebame įžvelgti savos Tautos dvasinių lobių, kurie slypi, pavyzdžiui, Čiurlionio vaizduojamuose Baltų Žynių apeigų Papročiuose, tradicijose, buities ir kaimo magijos ritualuose, liaudies šokiuose, Dainose. Juose – Čiurlionio gentainių Išmintis. Žiniuoniai arba žolininkės, būrėjos buvo iki XIX pabaigos lietuviško kaimo, ciklinių metų laikų Dabos, buitinių derliaus organizavimo ir nuėmimo, asmeninių natūralaus ūkio iniciatyvų įgyvendinimo ir patarimų arba priežiūros institucijos. Ar galima gydyti Žmones su M. K. Čiurlionio Kūriniais ir dievirpa? Be abejo.[..]

[..]Čiurlioniui Gyvenime pavyksta daryti stebuklus, kurie pačiam atrodo visiškai įprasti. Čiurlionio reikšmė yra ta, kad jis jau rado savo vietą Visatoje ir kviečia jos ieškoti atskirai ateityje. Čiurlionio Kūrybos ir asmenybės magija – tai individualybės kerai, kurie yra jo gebėjimas su Gyvenimo permainomis elgtis kūrybingai ir magiškai. Tai buvo laisvas, savarankiškas Žmogus ir pats priimdavo sprendimus. Jėgų jam pakako, kad norimą pasiektų. Reikėjo tik pasiryžti panorėti. Tai reiškia meistriškumo, lankstumo, miklumo, iniciatyvos, noro rizikuoti, savo jėgų panaudojimo, sugebėjimo tvarkyti reikalus ir suprasti Žmones. Kartu melancholiško neryžtingumo, nedrąsos ir nepasitikėjimo, niekinamo požiūrio į save, nemokėjimo panaudoti savo sugebėjimų ir talento.

Čiurlionis, tarsi sidabrinės žvaigždės žynys ties pasaulio slenksčiu, eidamas į priekį nebijojo kristi...

Parengta pagal http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/01/09/zvil_01.html

Komentarų nėra: