Stasys Raštikis apie Lietuvių Tautą

Aš tikiu Šeimos Galybe Tautos ir Valstybės Gyvenime. Jokia Mokykla, jokios, net geriausios, organizacijos ir jokie auklėtojai negali turėti tiek įtakos Vaikui ir jaunuoliui, kiek turi geras Tėvas ir gera Motina. Aš netikiu, kad galėtų būti gerų Tėvų blogi Vaikai. O jei retkarčiais taip ir pasitaiko, tai į tai tenka žiūrėti kaip į išimtis, nes ir geri Tėvai kai kada gali padaryti vieną kitą klaidą. Tai  yra žmogiška ir nesugriauna principo, kad pagrindinis visos Tautos moralinių jėgų šaltinis yra gera Šeima.

Man imponuoja Lietuvos istorija. Aš stengiuosi matyti Mūsų praeities įvykius tokius, kokie jie yra buvę realybėje, be pagražinimų ir be piktos kritikos. Mane džiugina Lietuvos laimėjimai ir jaudina jos nelaimės. Į praeities įvykius aš žiūriu ne kaip į medžiagą Mūsų ginčams dabartyje ir ateityje, bet kaip į praktiškus pavyzdžius ir pamokymus dabarčiai ir ypač ateičiai. Gerbdamas Lietuvos praeitį ir tos praeities Mūsų Tautos veikėjus, aš stengiuosi suprasti juos tokius, kokie jie iš tikrųjų yra buvę. Aš nebijau kalbėti apie jų nuopelnus ir klaidas, tačiau visada su tinkama Pagarba visiems savo Tautos patriotams.


Aš didžiuojuosi, kad esu Lietuvis. Mano Tauta yra nedidelė, bet morališkai ir fiziškai sveika, gabi, darbšti, kultūringa ir garbinga. Nors atskiri Mūsų Tautos veikėjai dažnai būna ir nevieningi, tačiau negalima to pasakyti apie visą Mūsų Tautą. Svarbiausiuose jos momentuose Lietuvių Tauta viešai parodo tokią Vienybę, kad tenka net stebėtis. Ši paslėpta Tautos jėga skatina mane tikėti geresne savo Tautos ateitimi.

Aukštai vertindamas savo Tautą, aš negaliu kitaip vertinti ir savo tautiečių, nes visi Mes esame tos pačios Motinos Tautos Vaikai. Iš to seka mano Pakanta savo Broliui Lietuviui ir Sesei Lietuvei, nors Mūsų pasaulėžiūros gali ir nesutapti.

Ištrauka iš Juozo Prunskio Knygos "Mano pasaulėžiūra"

Komentarų nėra: