Darnos Didvalstybės simboliai

VĖLIAVA: Darnos didvalstybės Vėliava, kurioje susipina trijų esančių baltų Tautų - Lietuvių, latvių, gudų tautiniai simboliai. Baltas Vytis žaliame fone - tiek lietuvių, tiek gudų Valstybės simbolis, kairiajame krašte latvių tautinio simbolio - Lielvardės tautinės juostos ornamentas (purpurinė-balta spalvos) su svastiniais ženklais - seniausiai naudojamais mūsų kraštuose Ugnies ir Saulės simboliais. Tautinė juosta vėliavoje išreiškia mūsų Tautos siekį savo gyvenime remtis unikalia ir tūkstantmečius menančia Protėvių Kultūra. Baltas Vytis - mūsų Valstybės ir Tautos galios simbolis, atlaikęs šimtmečius ir teikęs stiprybės. Tai mūsų suklestėjimo ir galybės simbolis, todėl jis yra Darnos didvalstybės vėliavoje ir herbe kaip nepajudinama vertybė, nešanti per amžius ir sujungianti Praeitį, Dabartį ir Ateitį. Vyčio skyde pavaizduota geltonos spalvos Gediminaičių stulpai, kaip gynybinis simbolis, skydo fonas purpurinis. Žalias fonas - naujos Valstybės idėjos išraiška. Esame Miškų Tauta, amžiais tampriai susijusi su Gamta ir visuomet buvome Gyvybę (kurios išraiška yra žalia spalva) tausojanti Tauta. Tad Baltas Vytis, esantis žaliame fone geriausiai išreiškia mūsų Tautos savastį. 
Vėliavos unikalumas. Kaip viskas Gamtoje keičiasi, auga, bręsta, žaliuoja, sirpsta, taip ir mūsų Tauta bei Valstybė po truputį auga ir sirpsta. Augant Darnoje su Gamta, tuo pačiu keičiasi ir mūsų Vėliavos žalios spalvos tonas - su metais vis labiau žalėdamas, tarsi sirpdamas. Vėliavos žalios spalvos tonas keičiasi kas 36 metus. Šiuo metu žalia spalva yra Lietuvos Trispalvės žalios spalvos tono. Po 36 metų  spalvos tonas keičiasi į vienu tonu tamsiau žalios, tuo tarsi simbolizuodama Valstybės brendimą ir sirpimą. Taip per šimtmečius palaipsniui iš žalios spalvos (augimas, sirpimas) Vėliava  taps raudonos spalvos (branda), galiausiai geltonos (vytimas). Po to ciklas vėl prasideda iš naujo (šviesiai žalia) ir t.t.


Herbas. Darnos didvalstybės herbas - baltos spalvos Gediminaičių stulpai, išreiškiantys Valstybės Galią išplėtusių Valdovų dinastiją, su trimis raudonos spalvos amžinos Ugnies simboliais  - amžinybės, Pasaulio trivienybės, skaisčios Dvasios ir trijų baltų Tautų - Lietuvių, latvių ir gudų - Draugystės simboliais. Herbo fonas žalias, reiškiantis Gyvybę, Darną, Taiką.


Himnas. Sutartinės būdu giedami trijų Valstybių - Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos - himnų Žodžiai. Melodija - naujai sukurta. 

Kiti simboliai.  

Stichija - Ugnis. 

Mineralai - gintaras. 


Augalai - Ąžuolas, dilgėlė.


Gyvūnai - vilkas, gandras.

Komentarų nėra: