Petras Babickas apie Lietuvius

"Kas liečia mane, seku, nors sunkiai, karaliumi Gediminu, perkėlusiu Lietuvos sostinę į Vilnių: vyresnį laikau Tėvu, į lygų sau amžiumi - žiūriu kaip į Brolį, o į mažesnį - kaip į Sūnų...Kiek yra Lietuvių Pasaulyje?" - paklausė neseniai manęs vienas intelektualas. "Keturi-penki milijonai", - atsakiau. "Hm... Jie nieko negalės padaryti, permaža..." Atsakiau jam iškilmingai: "TAIP, KELI MILIJONAI LIETUVIŲ, ŽINOMA, NIEKO NEGALI PAKEISTI PASAULY, PALYGINUS SU ŠIMTAIS MILIJONŲ KITŲ TAUTŲ, TAČIAU PASAULĮ GALI PAKEISTI V I E N A S LIETUVIS."

Komentarų nėra: