Geoistorinės įdomybės. Eurazijos ciklai: 800 metų logika

Ši logika - tai  maždaug kas 800 metų vykstantys didieji Tautų judėjimai Eurazijoje iš Rytų į Vakarus ir atvirkščiai. Jie vyksta švytuoklės principu. Įdomu ir tai, kad šių ciklų viduryje įvykdavo didžiuliai ir rimti socialiniai-ekonominiai pokyčiai: iškildavo naujos imperijos, naujos socialinės-ekonominės sistemos.

XIII-XIIa. pr.m.e. savo vežimuose į Vakarus iš Centrinės Eurazijos pajudėjo indoeuropiečiai, mūsų Protėviai. 

Po 800 metų (IVa. pr.m.e.) į Rytus plūstelėjo Aleksandro Makedoniečio kariauna, 


(šio ciklo viduryje (1a.) iškilo Romos imperija, visiškai naujo tipo socialinis-ekonominis darinys to meto epochoje), o jau mūsų eros IVa. priešinga kryptimi vyko Didysis Tautų kraustymasis. 

(šio ciklo viduryje (8a.) iškilo Frankų imperija). XIIa. kryžiaus karai ginė Vakarų Žmones į Rytus, 

po kurio šiek tiek sutriko ciklo periodas, nes iškart XIIIa. (o ne po 800 metų) įvyko mongolų invazija Vakarų Pasaulio link. 

(šio ciklo viduryje (XVI-XVIIa.) Europoje susiformavo visiškai naujo tipo valstybės, išaušo kapitalizmo era). Tačiau ciklas pasikartojo XXa. Tik Pasauliui tuo metu tapus gerokai sudėtingesniam socialiniu, kultūriniu ir ekonominiu požiūriu nei viduramžiais, tapus iš esmės globaliam, ši logika išsiplėtė iš Eurazijos į kitą kontinentą, kuomet vyko didžiuliai emigraciniai srautai iš Europos (sąlyginai Rytai) į Naująjį Pasaulį (Vakarai), o taip pat prisidėjo judėjimas iš Pietų į Šiaurę. 


Ir štai XXIa., Pasauliui išgyvenant didžiulę ideologinę, moralinę, dvasinę krizę, pagal paskutinių ciklų logiką, nusimato didžiuliai Tautų judėjimai švytuoklės principu atgal, t.y. iš vakarų į rytus, o taip pat iš Šiaurės į Pietus. Šią logiką papildo ir dar didesnes prielaidas jai įvykti sudaro galima geoklimatinė katastrofa (Golfo srovės sulėtėjimas, 25-asis Saulės ciklas arba "mažasis ledynmetis", t.y. didžiausia šių pokyčių pasekmių grėsmė kyla Šiaurės Vakarams (Š.Amerika, V.Europa). 

Tam tikrų šios tendencijos užuomazgų galima pastebėti jau dabar - turtingi amerikiečiai, britai parduoda savus būstus ir po truputį kraustosi į šiltesnes Pietryčių Azijos, Pietų Amerikos ir Afrikos šalis, netgi Pietų Sibirą (Altajus). Laikas parodys, ar tai naujojoTautų kraustymosi periodo pirmosios kregždės.

Komentarų nėra: