Alternatyvioji istorija. Kaip galėtų atrodyti Pasaulis be krikščionybės, judaizmo ir islamo

Kas būtų, jei..Kartagina laimi karą prieš Romą antrajame Punų kare.

"..Roma ir Kartagina kovojo viena prieš kitą? Taip. Du kartus. Iš pradžių jie buvo sąjungininkais kare prieš Epyrą. Romėnai laimėjo pirmąjį karą ir stengėsi apriboti Kartaginos veiksmus. Antrasis karas prasidėjo po 23 metų ir tęsėsi.. hmm.. vienuolika metų, nors paskutinių trijų metų galima neskaityti, tiesiog pribaiginėjo priešininkus - Hanibalas jau paėmė ir sudegino Romą.."

"..Be Romos imperijos, su jos Galių pusiausvyros teorija, sirijiečiai palaužė makabėjus, judaizmas išnyko, o tai reiškia, taip ir neatsirado krikščionybė. Bet kaip ten būtų benutikę, kuomet Roma nustojo egzistavus, galai tapo vyraujančia jėga. Jie ėmė mokytis pažinti aplinkinį Pasaulį, pastatė tobulesnius laivus ir IXa. "atrado" Ameriką. Tačiau jie ne tiek daug lenkė indėnus, kad šie negalėtų jų pavyti ir netgi sukurti savas imperijas. XIa. keltai pradėjo meistrauti pirmąsias garo mašinas. Jie, ko gero, turėjo ir paraką, tikriausiai, iš Kinijos, ir kitus išradimus. Bet visi šie pasiekimai - bandymų ir klaidų rezultatas, be jokio mokslinio pagrindo.."

"..Kartaginos imperija užgrobė Ispaniją, Pietinę Galiją ir Italijos "bato" galiuką. Po to, kai Romos konfederacija subyrėjo, likusi Italijos dalis tapo visiškai bejėgė, ten karaliavo chaosas. Tačiau Kartaginos vyriausybė buvo pernelyg parsidavėliška ir todėl negalėjo valdyti imperijos. Pats Hanibalas buvo užmuštas tų Žmonių, kurie  jo garbingumą laikė kliūtimi. Tuo tarpu Sirija ir Parta kariavo dėl rytinės viduržemio jūros pakrantės. Parta nugalėjo ir pasidavė dar didenėn graikų įtakon nei kada nors iki šiol. Maždaug po šimto metų po romėnų karų Italiją užgrobė germanų gentys (greičiausiai kimbrai ir teutonai su ambronais, kurie buvo šių sąjungininkais). Jų grobiamieji žygiai per Galiją privertė kraustytis keltus. Daugiausia dėl Kartaginos imperijos  nuosmukio jie migravo į Ispaniją ir Šiaurės Afriką. O iš kartaginiečių galai daug ko išmoko. Sekė ilgas karų laikotarpis, kurio metu Parta po truputį prarado daugelį teritorijų, o keltų Valstybės augo. Hunai sumušė germanus Vidurinėje Europoje, tačiau savo ruožtu buvo sumušti Partos, į užkariautos teritorijas įsikėlė galai, ir germanai pasiliko tik Italijoje ir Hiperborėjoje (greičiausiai Skandinavijoje). Prasidėjo didžiulių laivų statyba, to dėka augo prekyba tarp Tolimųjų Rytų ir Arabijos, o taip pat betarpiškai su Afrika, kurią laivai aplenkdavo, keliaudami į Rytus. Keltai "atrado" Šiaurės Ameriką, galvodami, jog tai sala, tačiau buvo iš ten išvyti majų. Britų salų kolonijos ten, šiauriau, išliko sveikos ir palaipsniui išsikovojo nepriklausomybę. Tuo tarpu vis daugiau Galios įgavo Litornas. Buvo laikas, kuomet ši Valstybė užkariavo didesnę dalį Europos. Tiktai vakarinė jos dalis susigrąžino sau nepriklausomybę po šimtamečio karo sudarytos Taikos sutarties. Azijos šalys nusimetė išsekintų nuo karų europiečių užkariautojų jungą ir greitai vystėsi, o Vakarų Valstybės, atvirkščiai, silpo.."

"..Ankstyvaisiais viduramžiais Lietuva buvo galinga Valstybė; ji ilgam laikui sulaikė germanus ir lenkus ir netgi nepriėmė krikščionybės iki pat XV amžiaus. Jeigu ne varžymąsis su vokiečiais, Lietuvių valdantieji galėjo lengvai pasklisti į Rytus.."

Ištraukos iš Polo Andersono "Laiko patrulis" Knygų serijos pasakojimo "Delenda est"
http://en.wikipedia.org/wiki/Delenda_Est

Komentarų nėra: