Arvydas Juozaitis apie Lietuvos ir Latvijos Draugystės būtinumą

Būtina aiški ir tvirta valstybinė pozicija, nauja Lietuvos-Latvijos „sutartinė“. Dabar gi kiekvienas plyšaujame gaidžio balsu ir baigiame užkimti. Vieni užsidarę Ignaliną ir padovanoję amerikiečiams-rusams-lenkams Mažeikius, kiti sužlugdę Rygos uostus ir geležinkelius. Reikia skubiai kurti dviejų Valstybių Ekonominę, Santarvės ar kokio kito vardo komisiją, kuri su Vyriausybių įgaliojimais bendrautų su Eurokomisija. Ir su Maskva. Ir su Skandinavija, ir su Varšuva. Antraip mus po vieną nustekens visokio plauko „investitoriai“.   
Žinoma, reikia pagalvoti ir apie bendrą valiutą. Tarkime, „Baltą“. Šiuo metu šis pasiūlymas gali pasirodyti juokingas. Tačiau! Kodėl ES narė Švedija neatsisakė savo pinigo? Ir kodėl kita ES narė Danija sugeba taip pririšti savo kroną prie euro, kad palieka erdvės nacionaliniam „plaukiojančiam“ valiutos kursui? Lietuvos-Latvijos ekonominė konfederacija būtų tarpinio dydžio – tarp Švedijos ir Danijos.      
Aukso veršis, kaip prisimename, gražus tik ant postamento. Vadinasi, prie jo geriau nesiartinti. Ar sugebėsime atsispirti magnetiniam jo spindesiui? Tik susiėmę už rankų. Lietuva su Latvija. Latvija su Lietuva.   

Toks kultūros aruodas, tokia graži kalba, kone Broliai – o kalbamės pirštais ir per tarpines kalbas. Viena mano bičiulė sako: „Tik Latvijoje pajuntu, kad esu Baltė“. Būtent taip ir yra: Latviai leidžia pažvelgti į save iš šalies kaip jokia kita Tauta, Latviai praveria mūsų langą į mūsų pačių Sielą. Mes gerokai skurdesni kaip Lietuviai be Latvių Kalbos – tą pajutau, ėmęs suprasti sakinius, o ne vien paskirus Žodžius. Ir tada nudiegė baisi gėda: Kaip šitaip? Ar galima taip gyventi – aklai, užtrenkus langus į save? Mes neturime ir neturėsime geresnių kaimynų-Brolių už Latvius. Dauguma pasaulio Tautų aukso kalnus duotų, kad turėtų tokį kaimyną. O Mes?..

..kabinkimės vienas į kitą, į tą pačią šaknį, nusitęsiančią į Kalbą ir Dainas. Į 4000 metų gylį. Jeigu dabar šito nesuprasime, nenusilenksime vienas kitam, po kitų dviejų dešimtmečių nebebūsime reikalingi nė sau. Nes kiti kaimynai darys ką ir darė: tampys mus į fiktyvias sąjungas, trauks mūsų gyslas po vieną. 

Komentarų nėra: