Mikalojus Konstantinas Čiurlionis apie muziką ir lietuviškas Dainas

M.K.Čiurlionis "Fuga"
Muzika - tai Dievų Kalba, jinai stebuklus daranti, nutildanti laukinius žvėris, statanti pilis ir t. t. Kuomet ji prasidėjo – niekas negali susekti. Nestebėtina. Užgimė ji drauge su Žmogaus Siela ir yra tai jo svarbiausioji ir pirmutinė Kalba.

Mūsų kredo – tai mūsų seniausios Dainos ir mūsų ateities muzika. Tos Dainos – tai tartum brangaus marmuro uolos, ir laukia jos tik genijaus, kur mokės iš jų pasigaminti nemirštančius veikalus. 

Komentarų nėra: