Darnos Žmogaus priesakai

Vertink visa tai, ką šiandien turi, ir dėkok Kūrėjui už visa.
Paleisk tai, prie ko laikaisi prisirišęs – leisk jam ir sau srovėje laisvai tekėti.
Pakelk akis į Dangų, pažvelk į Saulę.
Leisk visiems būti tokiems, kokie jie yra.
Gerbk kiekvieną kitą.
Švęsk mažyčius kasdienybės sakramentus.
Mokykis būti čia ir dabar.
Ryžkis išeiti iš komforto ribų – pažink platesnius vandenis.
Atsakyk į kvietimą tylai.
Sugrįžk į uostą, į Ramybės centrą.
Leiskis būti nustebintas – pastebėk stebuklus įprastose vietose.
Niekas nevyksta veltui – įžvelk sau žinutę.
Priimk kitą besąlygiškai, be išankstinio nusistatymo.
Nekaltink ir neteisk kito – užjausk.
Atleisk – sau ir visiems.
Pasitikėk Visata, aukštesne už visa Valia.
Atsiduok.
Priimk viską, kas yra Tavyje, apkabindamas.
Elkis taip, kad savo elgesiu, mintimis, Žodžiais ir veiksmais, nekenktum kitam.
Laimink visa, kas gyva ir negyva aplink Tave.
Pakalbink Akmenį, Jūrą, skruzdę, Medį.
Pamyluok Motiną Gamtą.
Gavęs duok, davęs priimk.
Susigrąžink savo Galią.
Išvalyk ir sustiprink save meditacijoje ar Maldoje.
Valdyk savo protą, nesileisk būti proto valdomu.
Kvėpuok giliai, ramiai, tolygiai.
Būk sąžiningas, savo ir kitų atžvilgiu.
Gerbk Tavyje esantį Dieviškumą – Dievo ir Deivės įsikūnijimą Tavy ir jo išraišką per Tave.
Būk kantrus, mokykis laukti.
Gyvenk taip, kaip Tu jauti, net jei kitaip visuomenėje yra įprasta arba kitaip buvai mokomas.
Ugdyk save kasdien.

Komentarų nėra: