Septyni Vinco Kudirkos priesakai ainiams

1. Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia (Pradžia: šaknų puoselėjimas, atmintis);
2. Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės (Dora, tyrumas, saviaukla);
3. Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei (Besąlyginė tarnystė Gimtinei);
4. Tegul Saulė Lietuvos Tamsumas prašalina (Atsigręžimas į Šviesą, Tikėjimas);
5. Ir Šviesa, ir Tiesa Mūs žingsnius telydi (Ėjimas su Šviesa ir Tiesa);
6. Tegul Meilė Lietuvos Dega Mūsų širdyse (Besąlyginė Meilė);
7. Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi (Pabaiga: bendras rezultatas per Vienybę).

Komentarų nėra: