Tomas Girdzijauskas apie Pagarbą Motinai ir Tėvui

Lietuvių asmeninis santykis su savo Tėvais turi radikaliai keistis į gerą pusę. Labai svarbus Žmogaus Gyvenimo sėkmės faktorius yra santykis su Tėvais: Motina ir Tėvu. Tėvas lemia dangišką, dvasinį, mentalinį aspektą. Motina lemia žemišką, materialų, fizinės Sveikatos aspektą.
Mintyse ir Motinai ir Tėvui būtina visą Gyvenimą dėkoti vien už tai, kad tave (Mus) pagimdė. Ir net mintyse (vidiniame dialoge) nereikšti net mažiausių pretenzijų Tėvams, o tik dėkoti, dėkoti, dėkoti. Ir ne mūsų reikalas, kokios yra jų asmenybės/charakteriai - Mes net mintyse neturime teisės jų teisti. Bendraujant su Tėvais būtina rodyti didžiulę Pagarbą - kalbėti ne kaip su sau lygia, bet kaip su aukštesnio rango būtybe. 

Papildymas: 
1) patys savo Vaikams nuo mažens turime diegti besąlygišką Pagarbą Tėvams (t.y. sau bei Tėvas - Vaiko Pagarbą Motinai, Motina - Vaiko Pagarbą Tėvui).
2) Tėvai turi SAVO Tėvams (savo Vaikų Seneliams) rodyti aiškią Pagarbą.
3) paaugę Vaikai turi žinoti Pagarbos Tėvams konkrečiąsias taisykles: Netrikdyti jų poilsio, išklausyti iki galo juos, klausti ar jiems reikia pagalbos. Nesutarimų su vienu iš Tėvų atveju - laikytis atstumo, rečiau bendrauti. Bet mintyse dėkoti vien už tai, kad jo dėka gimei.
4) Pagarba Tėvams turi būti BESĄLYGIŠKA. Net jei kas iš Tėvų būtų visuomenės smerkiamas (neduok Dieve), Vaikai privalo rūpintis savo Tėvais.
5) Jei Jūs būtumėt visuomenės dėmesio centre ir ateitų Jūsų Tėvai ir viešai Jums išreikštų priekaištus - net tokioje kraštutinėje situacijoje privalote klausyti Tėvų.
Tačiau bene svarbiausias klausimas yra skirtas pažengusiems - vidinis dialogas mintyse apie Tėvus turi būti tik padėka, laiminimas ir Pagarba, tik geriausi žodžiai mintyse apie savo Tėvus - kur Tėvai bebūtų ir kas jie bebūtų!
Vargas Žmogui, jei jis yra nesantaikoje su savo Tėvais, nes Tėvai atstovauja dvi didžiausias šaknines Gamtos jėgas. Būtina skubiai eiti pas Tėvus ir susitaikyti su jais.

Komentarų nėra: