Moteris-Šakti Ivano Jefremovo Kūriniuose

Mokslininko, rašytojo ir mąstytojo Ivano Jefremovo Kūriniai iškyla kaip tam tikro pakylėto žmogiškumo - ateities Žmogaus konceptas, juose begalė stiprių vizijų, aiškių gairių Žmonijos vystymuisi. Tačiau atskiro dėmesio šiuose Kūriniuose nusipelno Moteris, moteriškasis pradas. "Jefremoviškos" Moterys - Žinių, teisingumo, Eroso, Grožės būtybės - esmingosios viso, kas gyva Šakti energijos pasireiškimas (būtent moteriškos Gimties Jefremovo filosofijoje yra Šakti energija). Įvairių epochų - praeities (Taidė Atėnietė), dabarties (Tilottama, Serafima Metalina, Sandra), ateities (Fai Rodis, Veda Kong, Čara Nandi, Evda Naal, Ingrid Ditra) romanų herojės tarsi įkūnija visos Žmonijos amžinuosius siekius - Taiką, Darną, Grožę, Meilę, Žinias, Saiką. Subtilus Erosas, taiki Išmintis, Gėrio troškimas - iš Jefremovo Knygų ir paveikslų švyte švyti visapusiškai graži ir darni Moteris. Žvelgiant į nutapytuosius jefremoviškų Pasaulių Moterų atvaizdus nejučiom išjauti, ką žiloje senovėje galėjo patirti Protėviai daugelyje Pasaulio Tautų, aukštindami Didžiąją Deivę, Motiną ir pan. - moteriškąjį Gamtos pradą jo aukščiausiuose pasireiškimuose. Manau, visa tai bus ir ateities Pasaulyje, į kurį ateisime, jei suvoksime, kas tai yra Moteris-Šakti (nes yra ir atvirkščias variantas - Moteris-Tamas, šiuo metu stipriai aktyvuojamas masinėje Sąmonėje). 

      Pasak Ivano Jefremovo Kūrybos tyrinėtojo Nikolajaus Smirnovo, "...mokytis suvaldyti save, netrukdant kitiems Žmonėms - kertinis saviugdos taškas. Nesant vidiniams saugikliams Žmogus išeina iš savo ribų ir metasi į įvairius kraštutinumus, iškrypimus ir pan. Didžiulis vaidmuo šiame sudėtingiausiame kelyje tenka Moteriai. Jefremovas itin pagarbiai atliepė moteriškajam pradui. Moteris - įkvėpėja, saugotoja ir visa tai, kas nuostabu visuomet labiau išbaigta Moteryje ir iškalta joje stipriau. BET KURIOS VISUOMENĖS KILIMAS NEIŠVENGIAMAI PRASIDEDA NUO MOTERS PAKYLĖJIMO, IŠAUKŠTINIMO GERĄJA PRASME. Ten, kur moteriškasis pradas gniuždomas ar bandomas pritempti, pristatyti kaip vyriškas, prasideda degradacija. Jefremovo Moterų, aprašytų su didžiule Meile ir Pagarba, galerija verta atskiro skyriaus literatūrologijoje. Stiprios ir linksmos, ištikimos ir bebaimės, tokios Moterys gali sukurti aplink save erdvę, apvalančią kolektyvinę Sąmonę/noosferą..."


      Baltų Pasaulyje ši Pajauta yra dar stipriai išsilaikiusi, nors išorinio Pasaulio agresyvumas tarsi ir reikalauja vyriškojo aržumo ir kovos. Tegu ši kova būna sutelkta už aukštesnį žmoniškumą, vidinių Galių atskleidimą savyje, Žinių troškuliu ir jų panaudojimu darnesniam bendrabūviui kurti. Įkaitintai prasmei, nuostabiems ateities Pasauliams puoselėti. Proto, Širdies, kūno vienovei. 

Komentarų nėra: