Švietimo sistema

Mūsų mokyklose vaikai mokomi Darnos paslapčių, Pagarbos vienas kitam ir sveikos gyvensenos bei mąstysenos principų. Kūryba – išskirtinis darnios mokyklos bruožas, mokiniai joje vertinami pagal tai, ką sukūrė. Nuo mažens didelis dėmesys skiriamas prigimtiniams Vaiko talentams ir gebėjimams, ugdomas savarankiškumas. Mokytojais dirba išminčių ardo atstovai, būtent jiems patikime savo vaikų mokymą. Mokytojas – itin gerbtina profesija Lietuvoje, tai gerbiamiausi šalies Žmonės.  Be kitų, įprastų pamokų, kiekvienoje mokymo įstaigoje dėstomos tautinės Kultūros, sveikos mitybos pagrindų, amatų, gyvosios istorijos, baltų (Lietuvių, latvių, gudų) ir užsienio (ukrainiečių, rusų, gruzinų, parsų, hindu, anglų, japonų, vokiečių, prancūzų, ispanų, kinų) Kalbų pamokos.

Nuo 12 metų berniukai ir mergaitės mokosi atskirose mokymo įstaigose.  Berniukų mokykloje įvedamos karo technikos, kovos menų, kovinės strategijos ir taktikos pamokos, sustiprinta fizinė Kultūra, supažindinama su dvasinėmis praktikomis, pasaulinėmis Išminties Knygomis, mokoma kaligrafijos ir retorikos meno. Juk Lietuva – nuo seno Vyčių kraštas, „kur vyras, ten karys“.

Švietimo sistemos pamatas - Meilės Lukšienės 1988m. parengta Tautinės Mokyklos koncepcija. Be jau įprastų matematikos, geografijos, astronomijos, fizikos, chemijos,tautinio paveldo, kalbų, retorikos, kaligrafijos, muzikos, dailės, amatų, dvasinės literatūros, sveikos mitybos pamokų Darnos Žmonės Mokykloje mokosi ir:
 1. Gyvenimo Pamokas
 2. Pažinimo Pamokas
 3. Grožio Pamokas
 4. Tylėjimo pamokas
 5. Išminties Pamokas
 6. Meilės Pamokas
 7. Atjautos Pamokas
 8. Džiaugsmo Pamokas
 9. Supratimo Pamokas
 10. Pagarbumo Pamokas
 11. Atgailos Pamokas
 12. Narsumo Pamokas
 13. Ištikimybės Pamokas
 14. Pareigos Pamokas
 15. Pasiaukojimo Pamokas
 16. Kantrybės Pamokas
 17. Maldos Pamokas

2 komentarai:

Dovilė rašė...

O ko būtų mokomos mergaitės? :)

Raimundas Bakutis rašė...

Dėkui, kad domitės. Papildysiu straipsnį artimiausiu metu