V.Bagdonavičius. Ar priimtina mūsų klausai vydūniškoji gaida?

"Suėjus pirmosios Nepriklauso­mybės penkmečiui, Vydūnas pa­skelbė didelį straipsnį „Tautos laisvė ir reikšmė“. Jame rašė:„…skaidriosios akys mato, kad mūsų tauta tėra nepriklausoma ir laisva gyvenimo paviršiaus da­lykuose. Ir jos mato, kad ir tai laisvei gresia pavojus, kadangi ki­tos, būtent esmingosios, laisvės nė­ra. Ir todėl labai svarbu, kad pra­dėtume jos ieškoti, kad pasisteng­tume, jei ją įgijus“ 

Plačiau apie tai čia: http://alkas.lt/2011/02/08/v-bagdovnavicius-ar-priimtina-musu-klausai-vyduniskoji-gaida/

Komentarų nėra: