Su Žiemos Saulėgrįža, Darnos Žmogau!

Saulė Motinėlė pradeda naują ratą, šiandien vėl gimsta Šviesa..

Žiemos Saulėgrįžos laikas visad yra ypatingas, kuomet tarsi sustoja laikas ir jei tai suvoki, turi galimybę įvertinti savo nueitą Kelią, sudėlioti visus taškus ir pasverti. Pačiame pakilime tamsus metas. Saulutė, kuri mūs kraštus retai lanko, dabar šviečia dar trumpiau. Ilgi vakarai, kai ryto nėra...Bet kame yra tikrasis stebuklas ir šventumas - tą pačią ilgiausios nakties ir tirščiausios tamsos akimirką gimsta Saulė, kad vėl grįžti pas mus! Tiesioginis dieviškumo įrodymas, kuomet viename taške susitinka dvi priešingybės. Deja, Žmonės kažkur skuba, kažkur lekia ir nebesugeba įžvelgti juos supančio šventumo.

Tikiu, Gamtos virsmas tiesiogiai atsilieps ir Tavyje, o Tavo veiksmai tiesiogiai atsispindės ir Gamtos virsmui, todėl šiomis dienomis poelgiai turi būti kuriantys, o Žodžiai romūs ir pasverti. Didelė atsakomybė ir be galo šventas jausmas.

Linkiu Tau, Broli, Sese, geros kloties, sėkmės ir Sveikatos, o svarbiausia Tikėjimo, Tikėjimo šventaisiais.

Lai Dievai Tave nukreipia teisingu Keliu ir laimina. Lai Protėviai saugo.

Nuoširdžiausiai linkiu Tau Gyvenime sutikti tik gerus Žmones. 


(Ištraukos iš Dvasios Brolio laiško)

Komentarų nėra: