Karalius Gediminas apie Žodžio laikymąsi

Pirmiau geležis pasikeis į vašką ir Vanduo pavirs plienu, negu mes atšauksime mūsų ištartą Žodį.
Pikta Valia veikiantieji prieš šį raštą ir antspaudą šiuo laišku yra [skelbiami] Tiesos neigėjais, šėtono gerbėjais, Tikėjimo ardytojais, melagingais eretikais ir bet kokios Garbės netekusiais [Žmonėmis].

Ištrauka iš Gedimino laiško dominikonų ordino vienuoliams 

Komentarų nėra: