Heraklitas apie kovos svarbą

Kova yra Pasaulio teisingumas. Kova būtina tam, kad egzistuotų Vienintelis..

Visa tvarkanti priežastis yra Vienintelis. Žmogus gyvena dėl priežasties. Tačiau jis negali pasikliauti juslėmis, kurios dažnai apgauna. Tik iš Universaliosios priežasties požiūrio kampo jis regi, kad visa yra viena bei kova yra visų daiktų Tėvas.

Priešybių kova gimdo visa ką Pasaulyje. Priešybių kova esanti kuriančioji Pasaulio priežastis ir jo variklis.

Komentarų nėra: