Karininko Garbės kodeksas


 • Nežadėk, jei nesi tikras, kad galėsi ištesėti.
 • Laikykis paprastai, be pozos.
 • Būtinai skirk ribą, kur baigiasi pagarbus mandagumas ir kur prasideda padlaižiavimas.
 • Nerašyk laiškų ar raportų įniršęs.
 • Mažiau atvirauk, nes pasigailėsi. “Liežuvis mano – priešas mano”.
 • Nelėbauk – savo “šaunumo” neįrodysi, o save sukompromituosi.
 • Neskubėk būti atviras su Žmogumi, kurį nepakankamai pažįsti.
 • Neturėk finansinių reikalų su draugais. Pinigai visada gadina santykius.
 • Nepriimk asmeniškai kandžių pastabų, sąmojų, patyčių, sakomų tau pavymui, kas dažnai pasitaiko gatvėse ir kitose viešose vietose. Išlik aukščiau to.
 • Jeigu apie kažką negali pasakyti nieko gero, tai nesakyk ir nieko blogo, net jeigu tai ir žinai.
 • Neatmesk jokio patarimo. Išklausyk jį. Juk teisė - vadovautis juo, ar ne – priklauso tau. Nebijok pasinaudoti naudingu kito patarimu – tai ne mažesnis menas, nei patarti pačiam sau.
 • Karininko jėga ne aistrų proveržiuose, o nesudrumsčiamoje Ramybėje.
 • Saugok artimos tau Moters reputaciją, kas ji bebūtų.
 • Gyvenime būna situacijos, kai reikia priversti nutilti savo Širdį ir vadovautis protu.
 • Paslaptis, kurią tu atskleidei tiktai vienam Žmogui, jau nebėra paslaptis.
 • Visad budėk ir neatsipalaiduok.
 • Stenkis, kad ginčo metu tavo Žodžiai būtų minkšti, o argumentai tvirti. Stenkis ne įveikti priešininką, o jį įtikinti.
 • Viešuose maskaraduose karininkams šokti nedera.
 • Kalbėdamas venk gestikuliacijos ir nekelk balso.
 • Jeigu atsidūrei aplinkoje, kur yra Žmogus, su kuriuo esi susipykęs, tai sveikinantis su visais yra priimta paduoti ranką ir jam, tuo atveju, suprantama, jeigu kitaip neįmanoma neatkreipti į tai svečių arba šeimininkų dėmesio. Rankos padavimas nesukels bereikalingų apkalbų, o juk jūsų tai niekaip neįpareigoja.
 • Niekas taip nepamoko, kaip savo klaidos suvokimas. Tai viena iš pagrindinių saviugdos priemonių. Neklysta tik tas, kas nieko nedaro.
 • Kai du Žmonės pykstasi – visada kalti yra abu.
 • Autoritetas įgijamas specialybės ir tarnybos išmanymu. Svarbu, kad pavaldiniai tave gerbtų, o ne bijotų. Kur baimė – ten nėra Meilės, o yra slaptas priešiškumas ar nedraugiškumas.
 • Nėra nieko blogiau už neryžtingumą. Geriau neteisingas sprendimas, negu svyravimas ar neveiklumas. Praleistos akimirkos nebesugrąžinsi.
 • Tas kuris nebijo nieko, yra galingesnis už tą, kurio bijo visi.


Ištrauka iš V.M. Kulčickio Knygos "Patarimai jaunam karininkui" 

Komentarų nėra: