Darnos (Dharma) įstatymas

Visi Gyvenime turi savo paskirtį, unikalią duotybę arba ypatingą talentą duoti/dovanoti kažką kitiems. Ir kuomet Mes sujungiame šį unikalų talentą su tarnavimu kitiems, Mes jaučiame ekstazę ir begalinį Dvasios džiaugsmą, kas yra galutinis visų tikslų tikslas.

Išvertus iš sanskrito Kalbos Žodį Dharma, jis reiškia "paskirtis", "gyvenimiškasis užmanymas". Dharmos įstatymas tvirtina, kad Mes gauname įsikūnijimą fiziniame pavidale tam, kad realizuoti šį užmanymą. Gryno, tyro potencialumo laukas yra TAI, KAS DIEVIŠKA savo esme, ir šis TAI, KAS DIEVIŠKA įgauna žmogiškąjį pavidalą dėl savosios paskirties įgyvendinimo. Pagal šį įstatymą, jūs apdovanotas ypatingu talentu ir unikaliais gebėjimais jį išreikšti. Egzistuoja kažkas tokio, ką jūs galite daryti geriau, nei bet kas kitas šiame Pasaulyje - ir kiekvienas unikalus talentas ir unikalūs gebėjimai jį išreikšti turi savo unikalius poreikius. Kuomet šie poreikiai susiderina su kūrybiniu jūsų talento išreiškimu, tai pasitarnauja kaip žiežirba, kuri sukuria Darną, gausą ir palaimą. 

Darnos (Dharma) įstatymas turi tris sudedamąsias dalis:


Pirmoji tvirtina, kad kiekvienas iš mūsų randasi čia tam, kad atrasti savo tikrąjį Aš, pačiam įsitikinti tuo, kad mūsų tikrasis Aš yra tai, kas dvasiška, kad iš tiesų Mes - dvasinės būtybės, įsikūniję fiziniuose pavidaluose. Mes nesame žmogiškos būtybės, kartais gaunančios dvasinę patirtį, - iš tiesų kaip tik atvirkščiai: Mes esame dvasinės būtybės, gaunančios karts nuo karto žmogiškąją patirtį.

Kiekvienas iš mūsų randasi čia tam, kad atrasti savo aukščiausiąjį, arba dvasinį Aš. Tai pirmasis Dharma įstatymo aspektas. Mes privalome atrasti sau, kad kiekvieno mūsų viduje embrioninėje stadijoje gyvena Dievas arba Deivė, kurie trokšta gimti, kad įkūnytų mūsų dieviškąją būtį.

Antroji Darnos įstatymo sudedamoji - mūsų unikalių talentų išreiškimas.
Darnos Įstatymas tvirtina, kas kiekviena žmogiškoji būtybė turi unikalų talentą. Jūs apdovanoti talentu, kuris yra unikalus savo pasireiškimu, unikalus tiek, kad šitoje planetoje nėra kito Žmogaus su tokiu pat talentu ar tokia pačia jo išraiška. Tai reiškia, kad egzistuoja vienintelis dalykas ir vienintelis būdas padaryti jums jį geriau nei bet kas kitas, gyvenantis šioje planetoje. Kuomet jūs darote šį vienintelį dalyką, jūs prarandate laiko suvokimą. Kuomet jūs išreiškiate šį unikalų talentą, kurį turite (o dažniausiai daugiau nei vieną unikalų talentą) - šio talento išreiškimas panardina jus į laiko ribų neturintį vyksmą.

Trečia Darnos Įstatymo sudedamoji - tai tarnystė Žmonijai.
Tai reiškia tarnauti savo Broliams, nuolat užduodant sau klausimus: "Kuo aš galiu būti naudingas? Kaip aš galiu padėti visiems tiems, su kuo man tenka susidurti?" Kuomet suderinate gebėjimą išreikšti savo unikalų talentą su tarnyste Žmonijai, jūs pilnai vykdote Darnos įstatymą.

Jeigu jūs norite maksimaliai vykdyti Darnos įstatymą, jums būtina vykdyti keletą Pareigų:
 Pirmoji pareiga:
Dvasinių praktikų pagalba ieškoti savo aukščiausiojo Aš, kuris yra už ego ribų.

Antroji Pareiga:
Atrasti savyje unikalius talentus ir aptikus juos, jausti pasitenkinimą, juos išreiškiant, todėl kad pasitenkinimo procesas prasideda tuomet, kai įeinama į beribę sąmoningumo būseną. t.y. tuomet, kai jaučiama palaima.

Trečioji Pareiga:
Užduoti sau klausimus, kaip geriausiu būdu pasitarnauti Žmonijai. Gavus atsakymus į šį klausimą, naudoti jį praktikoje, t.y. išnaudoti savo unikalius gebėjimus ir talentą tam, kad tarnauti savo Broliams. Ir derinti savo norus su jų poreikiais, kad padėti ir tarnauti kitiems Žmonėms.


Komentarų nėra: