Gausių Šeimų didėjimo pamatas

Joks Motinos kapitalas, jokios pašalpos, lengvatos, kompensacijos, gyvenamojo ploto subsidijos ir kitokios Tautos papirkimo formos neduos to efekto, kurį duoda religija (nesvarbu kokios konfesijos ir kokio materialinio statuso jų išpažinėjai). Neegzistuoja labiau nepajudinamo tvirto pamato gyventojų gausėjimui kaip amžinosios moralinės vertybės.

Tautos, kurios turi stiprią religiją - dauginasi. Todėl, kad tai suteikia pilną Gyvenimo prasmę, Viltį, pasitikėjimą ateitimi, todėl, kad Pasaulis suprantamas kaip sąmoningas, prasmingai organizuotas ir valdomas altruizmo, o ne atsitiktinumų rinkinys, valdomas egoizmo.

Tautos, kuriose žlugo tikybos/religijos - prarado prasmę ir nustojo daugintis.

Vienintelis katalizatorius Vaikų gimimui yra stipri idėja, apimanti visą visuomenę, konkrečiai tai yra tikyba, religija, pasaulėžiūra. Nesvarbu kokia konkreti religija, tikyba ar pasauležiūra. Svarbu, kad ji būtų ir būtų stipri.

Komentarų nėra: