Sokratas apie Žmogaus Darną

Nusiteikimas lavinti tik kūną, atmetant mintį ir Dvasią – žemina Žmogų. Susikaupimas lavinti tik protą ir mintį – kenkia ištvermei ir stiprumui. Visada ir visur reikia išlaikyti Darną tarp fizinių, protinių ir dvasinių pratimų.

Komentarų nėra: