Taikos ir Meilės manifestas. Kreipimąsis į mylimus Žmones

     
Mano mylimi Žmonės,
Tikriausiai prie kiekvieno iš mūsų širdies bent truputį prisilietė nerimas, baimė, karas ir visi jo atgarsiai ir baisumai, todėl būtent dabar kviečiu visus nepalaikyti karo ir visos šitos mirties kultūros, o skleisti Gyvybę, Šviesą ir Meilę.
     
Visas nerimas, liūdesys, skausmas ir pyktis tik palaiko tamsą, net jei visa tai ir nukreipta prieš ją. Ji žino šiuos mūsų ginklus ir puikiai žino, kaip jais pasinaudoti. Todėl kviečiu džiaugtis, kurti ir mylėti. Mes negalime dabar taip paprastai nutraukti karinio konflikto, žmonių žudynių ir priversti visų žmonių staiga tapti sąmoningais, bet mes tikrai galime mylėti bent po VIENĄ žmogų, tik MYLĖTI iš tikrųjų, suteikdami jam apsaugą, rūpestį, švelnumą, šviesą. Ir jei kiekvienas mylėsime bent po vieną žmogų ir mokėsime jam tai parodyti, jokio karo nebus, nes tas žmogus tikrai nenorės kariauti. O juk mes galime įsileisti į savo širdį šviesą ir mylėti daugiau negu vieną žmogų. Taip pat mes galime mylėti Gamtą ir ji neabejotinai mums padės. Mes galime pasodinti medį, kuris gyvens daug ilgiau negu mes ir neš Gyvybę pasauliui, mes galime pasodinti šimtus, tūkstančius medžių iš suvalgytų vaisių sėklų. Mes galime padėti Gyvybei sugrįžti/ ateiti į Žemę. Mes negalime vienu žodžiu sutaikyti valstybių, bet mes galime kurti Šeimas, tokias Šeimas, kuriose gimę Žmonės visai nebenorės su kažkuo pyktis. Mes galime kurti šviesią, gražią, meilės kupiną erdvę, kurioje visada bus vietos Gyvybei, galime gydyti Žemę ir ji išgydis mus.


      Aš esu mergaitė ir šį kartą labiausiai noriu kreiptis į visas mergaites, moteris, esamas ir būsimas Motinas, Žmonas, Seseris ir Dukras. Mylėkime, švieskime ir būkime gražios, švarios ir švelnios. Tame mūsų galia. Mylėkime savo Vyrus, glostykime, rūpinkimės ir branginkime, tikėkime jais, palaikykime juos ir eikime su jais,  kad jie nenorėtų ir kad jiems nereikėtų eiti žudyti ir mirti. Dabar ypatingai mylėkime savo vyrus. Atleiskime viską. Kartais paprastas švelnus žvilgsnis, žodis ar prisilietimas gali pakeisti žmogaus gyvenimą, įkvėpti jį, ir taip norisi, kad kuo daugiau žmonių suprastų koks jis būtinas ir svarbus. Įkvėpkime savo Vyrus. Įkvėpkime Gyvenimui ir Gyvybei, o ne mirčiai. Įkvėpkime grožiu, tyrumu, švelnumu, rūpesčiu ir šypsena, mergaitišku juoku ir lengvumu. Padėkime sužibėti Šviesai krūtinėje ir akyse. Mylėkime be ribų ir sąlygų. Būkime gražios, nes grožis išgelbės pasaulį. Šypsokimės, nes besišypsančiųjų šeimoms niekas negali pakenkti. Girdėjau istoriją apie moterį, kuri laukdama savo vyrų iš karo neverkė ir neliūdėjo, o visą laiką šypsojosi. Visi jos vyrai grįžo namo gyvi. Šypsokimės, nes šypsena – elegantiškiausias būdas parodyti priešui dantis.  Visame tame mūsų jėga. Aš išjaučiau ir renkuosi šį kelią ir jaučiu savyje didžiulę šviesą ir jėgą, bet ne grubią, ne aštrią, o visai kitokią, Mūsų, Moterišką, švelnią ir visa aprėpiančią. Jau vien savyje vienoje jaučiu didžiulę galią, bet jos neužtenka, kad pasaulis pasikeistų smarkiai, tačiau jei tai pajaus keletas, o jei šimtas, o jei mes visos, kokia tai bus Šviesa! Jaučiu, kad tada nebus jokio karo, jokio skausmo, jokios tamsos. Atsiranda vis daugiau širdžių, kurios renkasi tokį, meilės, šviesos ir švelnumo kelią, ir kviečiu visas visas, kurių širdelės suspurdėjo nuo šių žodžių, mylėkime vienos kitas ir mylėkime visus Mūsų Vyrus, Mylimuosius, Draugus, Tėčius, Brolius ir Sūnus. SAUGOKIME GYVYBĘ.

      Mūsų mieli Vyrai, kreipiuosi ir į jus, matydama jūsų sąmoningumą, ryžtą, gerus ketinimus, jėgą, dideles idėjas ir šviesų protą. Mes MYLIME jus. Mes tikime jumis ir jus palaikome, ir palaikysime jūsų šviesiame kelyje. Mes eisime su jumis. Mylimi vyrai, prašau, mylėkite, gerbkite, puoselėkite, šildykite, grožėkitės ir ginkite mus, net tada kai nėra nuo ko ginti, šukuokite mums plaukus, ir kai reikės, ant savo trapių pečių mes pakelsime viską, kas nepakeliama, apsaugosime nuo visko, įkvėpsime jus ir tiesiog būsime laimingi. Prašau, palikite savyje vietos šviesai ir ji neabejotinai ateis. Prašau, nežudykite ir NEMIRKITE. Būdami kartu padėkime ateiti Gyvybei.
      Aš pasižadu saugoti visus, kuriuos myliu.

      KVIEČIU VISUS GYVENTI!                                                           L.V.

2 komentarai:

Unknown rašė...

Juk tai taip paprasta ir taip nuostabu ...... dovanokime visiems meilę ir meilė, tas mažytis švelnus jausmas, dovanos tau visą pasaulį....

Anonimiškas rašė...

Šitokiam Manifestui tinka tik vienas komentaras - AUM SAT TAT !