Georgijus Gurdžijevas apie Gajos idėją

Prisiminkite tik vieną dalyką. Vienintelė galima nuolatinė Gėrio ir blogio Žmogui idėja susijusi su Gajos (evoliucijos) idėja – ne mechaninės Gajos, suprantama, o su Žmogaus sąmoningo vystymosi savo paties pastangomis idėja, su jo būties pasikeitimo, Vienio jame sukūrimo, formavimosi jame nekintančiojo „Aš“, idėja. (…) Jeigu Žmogus supranta, kad jis miega, jeigu jis nori atsibusti, tuomet visa, kas padeda jam atsibusti, bus Gėriu, o visa, kas kliudo jam tame ir ilgina jo miegą, bus blogiu. Tiksliai taip jis supras Gėrį ir blogį kitiems. Tai, kas padeda jiems atsibusti, – Gėris, tai, kas trukdo tam, – blogis. Tačiau taip yra tiktai tiems, kurie nori atsibusti, tai yra tiems, kurie supranta, kad jie miega. Gi tie, kurie nesupranta, kad jie miega, tie, kas neturi noro prabusti, neturi Gėrio ir blogio supratimo.

Komentarų nėra: