Zoroastrizmas - prisilietimas prie Ugnies Pasaulių

Zoroastrizmas – senovinė dvasinė tradicija, kuri davė pradžią dabartinėms pasaulinėms religijoms. Ši religija, išplitusi senovėje ir ankstyvaisiais viduramžiais Vidurinėje Azijoje, Irane, Afganistane, Azerbaidžiane ir eilėje Artimųjų ir Vidurio Rytų šalių, iki šiol išliko pas parsus Indijoje ir gebrus Irane. Religijos pavadinimas kilęs nuo pranašo Zoroastro (iraniškai Zaratuštra). Jie vadovaujasi šventu kanonu (Knygos, pripažintos Dievo apreiškimu ir privalomai tikėtinos) „Avesta“. Pagrindiniai zoroastrizmo principai: dviejų, amžinų pradų priešpastatymas – Gėrio ir blogio, kova tarp kurių ir sudaro pasaulinio proceso pagrindą; Tikėjimas galutine Gėrio Pergale, kuris įkūnytas į Achuramazdos dievybę. Tai pats seniausias mokymas apie asmeninę Laisvę ir Galią. Dar neseniai Žinios apie zoroastrizmo egregorus, veikiančias jėgas ir galimybes buvo ypatingai saugomos ir tai buvo slaptas, ypatingas Mokymas ir Žinojimas išrinktiesiems.

Viena seniausių religijų, susiformavusių Tarpupyje yra Zaratustrai priskiriama Avestos (Žinojimo) Knygose išdėstyta Pasaulio koncepcija. Pagal ją, pradžioje buvusios dvi – Gėrio ir blogio – Dvasios. Gėrio Dvasia Ormuzdas sukūręs gerąsias dievybes, blogio Dvasia Arimanas – blogąsias dievybes. Jo vadovaujamos blogosios jėgos pakenkusios Gėrio jėgų kuriamai tvarkai, todėl Pasaulyje Gėris visur susijęs su blogiu. Tačiau blogis neamžinas. Jeigu Žmonės gyvens gausindami Gėrį, blogis bus nugalėtas, visi anksčiau blogį dariusieji bus apiplauti verdančiu metalu, pagirdyti nemirtingumo gėrimu ir įvesti į amžiną laimingą Gyvenimą. 

Zoroastrizmas - Šviesos, Galios ir Dvasios prisilietimo prie Kūrėjo energijų kelias. Pagrindinį vaidmenį zoroastrizmo ritualuose atlieka Ugnis. Ugnis Zoroastrizme- tarpininkas, palydovas- terpė ir substancija per kurią pasiekiame reikiamas vibracijas ir sąveikaujame su sąmoningais energijų egregorais. Visi ritualai, iniciacijos, veiksmai ir praktikos yra lydimi Ugnimi ir veikia Ugnies stichijos vibracijose. Senovėje tik išrinktieji būdavo prileidžiami prie šio ypatingo Žinių ir Galios šaltinio. Tačiau teisybė, kad tuomet dauguma Žmonių ir buvo nepasiruošę ne tik priimti ar tapti šių energijų laidininku, tačiau bet koks Darbas su zoroastrizmo egregorais jiems buvo per sudėtingas, per šventas ir reikalaujantis ypatingo kūno ir Sielos pasiruošimo.

Belieka apgailestauti, kad istoriškai susiklosčiusios aplinkybės padėjo užmiršti šią tradiciją, ir daugelis Mūsų amžininkų labai miglotai žino apie zoroastrizmą arba mazdajaninę religiją, pavadintą dievybės Mazda Achura vardu. Tik visai neseniai iraniškieji tyrinėjimai leido pažvelgti į tikrąją Avestos tekstų paskirtį, – paprastiems Žmonėms žinomą kaip „Zend-Avesta“, kuri zoroastrizmui turi tokią pat reikšmę kaip brahmanizmui „Vedos“. Tyrinėjimo būdu gautos Žinios išaiškino, kad tuo pačiu metu, kai kūrėsi ir vystėsi judaizmas, išsivystė ir negarbinanti stabo monoteistinė religijos forma, turinti aukštus moralinius įstatymus ir daug bendrų sąlyčio taškų su pačiu judaizmu, kuri, kaip atrodo, buvo sukurta vienos arijų rasės šakos. Šio fakto tikroviškumą patvirtina ne vien zoroastriški rašuose. Tai patvirtina ir daugybė graikų ir romėnų autorių Kūrinių.

Žinoma, kad pats istorijos tėvas Herodotas, rašęs 450 metų iki krikščioniškosios epochos pradžios, kalbėjo apie persus, kad „jie nekuria stabų, nestato šventyklų ir altorių; kad jie net smerkia už kvailumą tuos, kurie taip daro“. Šio pareiškimo prasmė slypi tame, kad persai netiki Dievais, panašiais į Žmones, kaip daro helenai (graikai), jie visą Dangaus skliautą sutapatina su Aukščiausia Esybe.

Senovės armėnų manuskriptuose, arba taip vadinamuose Mesropo manuskriptuose ( iki 312 m. armėnai buvo parsai), išlikusiuose iki mūsų dienų Ečmiadzine, senoviniame Armėnijos vienuolyje, kalbama apie pašvęstuosius arba magus: „Tas, kuris nori suprasti (šventosios) Ugnies paslaptis ir susijungti su ja (kaip jogai sujungia savo Sielą su Universaliąja Siela), iš pradžių turi savo Sielą ir kūną sujungti su Žeme, savo Motina; su Žmonija, savo Seserim, ir su Mokslu, savo Dukterimi“. Nėra prasmės aiškinti simbolinę teksto prasmę. Visi žino tai, kaip Zaratustra žiūrėjo į Žemę, kaip jis mokė apie Gėrį viskam; o Žinojimas, arba Mokslas, niekada netaps artimu arba tolimu Žmogaus palikuonimi, niekada Žmogaus smegenys nekurs švariai ir be egoistinių kėslų, kol jis nepažins Gamtos ir Žmogaus paslapčių, kurios pagimdė Mokslą arba Žinojimą. Egzistavo keletas Zaratuštrų ( tai Giminės vardas), ką įrodo jis pats, sakydamas: „Aš tas, kuris gyvenu ir mirštu“; bet parsų Zoroastras atsirado 5400 m. iki Kristaus gimimo, o Persepolį (Švytintį Miestą), pagal slaptųjų raštų tradicijas, 5000 m. iki m.e. įkūrė Džianas Jinas, Oaneso žynys arba Dagona (см. письмо Иллариона в «Теософисте», том II, июль 1881 г.). Jo senovinis pavadinimas buvo Ista-char, vieta, pašvęsta istai, arba Aštarui, arba Estei – galiausiai tapusia Vesta, kurios Garbei romėnai degino negęstančią Ugnį. Vesta simbolizavo Dieviškąją Ugnį arba Šventąją Dvasią. Char asirietiškuose monumentuose simbolizavo Saulę, o Istaras, arba Ista-char, Saulės vestą ir Saulės sostą, kurio pavadinimą graikai išvertė kaip peres-polis. O Zaratuštra yra indiško ir žydiško pavadinimo mišinys. Mokiniams buvo sakoma, kad keturi zoroastietiški amžiai atitinka keturias Žmonių rases: aukso – mongolų; sidabro – baltąją arba kaukazietišką, varinis – raudonodžių indėnų, ir geležies – negrų. Kaip chaldėjų magai, taip ir kiti Zoroastro pasekėjai tikėjo, kad ne tik dieviškoji Siela (Dvasia) susijusi su Dangaus skliautu, bet ir „jutiminė-kūniškoji Siela“. Jei tai pervesti į teosofinę frazeologiją, tai atitinka atma ir budhi – Dvasios nešėją. Neoplatonikai ir net Origenas astralinį kūną vadina „tuo, kuris turi tokį pat švytėjimą kaip žvaigždės“.

„Aš, kuris gyvena ir miršta“ – šis užrašas „juosia“ gigantiškos statulos juosmenį, kuri nuo neatmenamų laikų stovėjo apvalioje Bokharos šventykloje, iškaltoje uoloje; ji skirta nematomai dievybei Mitr-Ai. Tai, kad Zoroastras periodiškai atnaujindavo savo Gyvenimą, buvo senovinis įtikėjimas, tačiau negalime pasakyti, ar buvo taip pat, kaip ir pas lamaistus, kurie skelbia Buddos persikūnijimą.

Persų parsai turi vieną Knygą, kuri daug senesnė, nei dabartiniai zoroastriečių raštai – tai „Džavidan Hirad“, arba Amžinoji Išmintis, arba praktinės magijos filosofija su natūraliais paaiškinimais. Žinoma, kad „Džavidan Hirad“ parašė Bagdado valdovas Naširvana. Knyga buvo iškasta paprašius filosofui Zoubanui, kuris prieš tai gavo leidimą iš Maijmuno el-Rašido, Garuno el-Rašido Sūnaus. Zoubanas vienam iš tuometinių mokslininkų patikėjo perskaityti ir išversti tik nedidelę šios Knygos dalį. Tas fragmentas ir yra pasiekęs Mus kūrinys „Džavidan Hirad“. Iš pradžių jis buvo išverstas į arabų Kalbą ir papildytas kitų senovės filosofų įvairiausiais pamokymais. Norint suvokti tos Knygos turinį, reikėtų storiausios Knygos tik tam, kad būtų įmanoma trumpai jį pakomentuoti. Visų pirma, užslaptinta originalaus teksto prasmė visiškai buvo paneigta vėlesnių vertėjų. Ir netgi išorinė, paviršutiniška reikšmė, suteikiama tiems Žodžiams, papildyta moraliniais ir filosofiniais pamokymais. Visame veikale nėra nei vieno sakinio, apie kurį būtų galima pasakyti, kad jis ne toks svarbus kaip kiti. Vien tos Knygos pakaktų parodyti senovės Išminčių žinojimą ir sugebėjimą, kurie šiandien yra taip žeminami ir menkinami. Jeigu tie, į kuriuos Mes išmokyti žiūrėti kaip į primityvus ir pusiau barbarus, galėjo parašyti tokius teologinius, moralinius ir politinius veikalus, kurie vargu ar gali būti prilyginti dabartinio taip vadinamo „progreso ir civilizacijos“ amžiaus rašeivų Darbams, Mes turime patikėti, kad Mums verta eiti tų pusiau barbarų pėdomis ir palikti išgirtąją civilizaciją, kuri apgavo savo pačios pasekėjus.

Pripažinkime pagaliau, kad Mūsų grubus ir materialus požiūris visas pasiekusias Mus didžiąsias religines idėjas sumenkino ir suvulgarino. Mes progresuojame ir tobuliname fizinę ir intelektualią jėgą ir Išmintį, kasdien vis labiau apleisdami ir prarasdami dvasingumą. Bet tik studijuodami senovės relikvijas; sulygindami ir sugretindami jas, atsisakę net menkiausios sektantizmo apraiškos ir išankstinių asmeninių įsitikinimų bei visų Tautų religinių idealų, Mes galiausiai pajėgsime suvokti, kad visa turi vieną vienintelį šaltinį.

Parengta pagal  http://gindia.lt/religija/item/276-zoroastrizmas.html

Komentarų nėra: