Vydūno atsakymai. Ar nėra Žmogui geriau be gundymų ir viliojimų?

Gyvenimas yra augykla. Auga Pasaulyje visa kas ir Žmogus. Tik Žmogus nėra regimasis kūnas, bet dvasinė Galia, kuri iš Žmogaus pavidalo apsireiškia. Žmogus yra Dvasia-Siela. O toji auga, tvirtėja savo būdu. Jai užduota Gyvenime įsigalėti. Žmoniškumas turi Gyvenime daugiau reikšti. Kuomet jis silpnas, jis beveik visai nepastebimas. Žmogus tada gyvena tarsi nebūtų Žmogus. Kuomet žmoniškumas yra galinga Galia, iš viso to, ką Žmogus mano, kalba ir daro, aiškiai matyti jo Išmintis, tvirta jo Valia, jo teisingumas ir malonumas. O visa tai nesiranda savaime, bet auga. Žmoniškumo pradas yra Žmogaus esmė, yra tikroji jo vertybė. Kuomet šis pradas stipresnis, Žmogaus vertybė yra Gyvenimui, taip sakant, didesnė. O tam didėjimui šis pradas leistas į šį Pasaulį, į žinomąjį Gyvenimą. Tam pradui Gyvenimas yra augykla.

Bet kaip? Visa, kas Žmogų pasiekia, jį ir menkiau ar stipriau paveikia. Žmogus į visus įspūdžius atsiliepia. Bet jo esmei niekas tiek nereiškia, kaip visokie gundymai ir viliojimai. Atrodo, tarsi jie tam tėra, kad Žmoguje sunaikinus jo žmoniškumą, jo Dorovę, jo protą ir Valią. Bet yra antraip. Gundymai taip ilgai Žmogų vadžioja, kol jis nemato, kad nėra verta jų klausyti. Jam tą supratus, jis pradės su gundymais ir viliojimais kovoti. Ir gal kartą laimės, kartą suklups, parvirs. Bet jokia aukšta esybė nežvelgs su panieka į jį. Ji lauks, kad jis vėl atsikeltų ir stengtųsi prieš gundymus viršų palaikyti. Ir bandys jam sužadinti tam norą. O jeigu taps gundymų vergas, ji liūdės ir lauks. Kartą turi prieiti laikas, kuomet Žmogus naujai pradės kovoti ir kuomet laimės. Tas laimėjimas yra žmoniškumo įsigalėjimas. O tam kaip tik buvo gundymai ir viliojimai reikalingi. Todėl Žmogui gera, kad jų yra. Tik jie bus kenksmingi, kuomet Žmogus, jų parblokštas, pasiliks purve. Jis turi keltis ir turi pasistengt likti Žmogus. Tam jis leistas. Tam ir yra jam jėgų. Tos Galios, kurios jį paleido į Pasaulį, nori jį ir augint jo esmėje ir jam teikia tam pagalbą. Tik jis turėtų tuo pilnai pasitikėti ir kovoti. Tada visi gundymai bus labai naudingi. Kiekvienas apveiktas gundymas bus naujas stiprėjimo laipsnis. Ir taip Žmogus pagaliau iš visų gundymų ir viliojimų iškopia. Bet tada jo augimui kitos priemonės randasi.

Komentarų nėra: