Būk kaip Vanduo

Senovės kinų filosofijos Dao sekėjai teigia, jog darniai sugyventi su savo vidiniu Pasauliu ir Pasauliu apskritai, pasiekti savo troškimų ir poreikių pusiausvyrą, kurti taikų Pasaulį savyje ir aplink save, - įmanoma: tereikia nesusipriešinti su savimi ir kitais.
"Išminčius praktikuojasi neveikdamas", - mokė Laodzi, senovės Kinijos filosofas, vienas iš daoizmo pradininkų (VI - V a. pr. m. e.).
Vakarų skeptikai dažnai sako, kad Dao filosofija "judėti nejudant" reiškia nuolaidžiavimą sau, inertiškumą, tačiau išties čia kalbama apie neforsavimą, nesusipriešinimą su pačiu savimi ir kitais. Svarbu apsisaugoti nuo iliuzijos, kad permainos gali būti "pagal užsakymą", kontroliuojamos ir valdomos. Nori nenori, jos neišvengiamos, nes visi Mes plaukiame laivu, kuris neturi savo uosto. Tai didysis Gamtos ciklas, kuris vadinasi Kelias. Gyvenimas cikliškas, o realybė nestabili. Išmintis - tai sąmoningai leisti tėkmei pagauti tave, leistis nešamam, gyventi Darnoje su šia audringa srove, kurios priešybės jau neneigia viena kitos.

Kad Gyvenimas taptų nuosaikesnis ir darnesnis, daoistai ragina laikytis dviejų pagrindinių principų: 1) gyventi paprastai, čia ir dabar, suvokiant, kad Meilė yra mano viduje ir man nereikia dėti pastangų, kad ją pasiekčiau; 2) Gyvenimas, kaip ir Gamta, iš esmės yra dvilypis, (jis susideda iš dviejų energijų - in ir jang), ir Mes neturime šių priešybių (kurios praturtina Mūsų Gyvenimą) paversti supriešinimu (kuris jį griauna). Jeigu išmoksime atpažinti savyje šiuos du pradus, tai galėsime siekti jų Darnos.
Dao sekėjai dažnai šį mokymą apibūdina dviem Žodžiais: Ramybė ir paprastumas.
1. Judėk kaip Vanduo.
Vanduo moko Mus, kad pastangos rasti išeitį iš konfliktinių, aklų situacijų naudojant jėgą arba stiprų pasipriešinimą dažnai pasirodo bergždžios ir tik atima iš Mūsų daugybę gyvenimiškosios energijos. Jos Mus silpnina įteigdamos Mums kontrolės iliuziją. Veikti mokantis iš Vandens - reiškia įgyti vidinės Ramybės būseną ir išanalizuoti problemą iš visų pusių - panašiai kaip Vanduo apeina kliūtį. Tai padės atidėti veiksmą ir rasti nestandartinę išeitį arba instrumentą problemai spręsti. Arba atsitraukti ir apgalvoti, ar pagrįstas mano tikslas ir mano pasirinktas jo siekimo būdas.
Taip ir Vanduo ramiai ir atkakliai tiesia sau kelią ir pasiekia tikslą be didelių pastangų.
2. Būk pavyzdžiu.
Išsaugoti vientisumą - tai suvienyti savo Sąmonėje natūralius prieštaravimus: veiksmą ir neveiklumą, šešėlį ir Šviesą... Susitaikęs su savo natūros dvilypumu, Žmogus daugiau nepasiklysta savyje ir nesmerkia kitų. Jo pusiausvyra teigiamai veikia aplinkinius, o geranoriškumas stiprina jų pasitikėjimą savimi. Žmonės telkiasi aplink jį ir sykiu su juo stengiasi išreikšti savo geruosius bruožus.
Pagal Dao, išminčius ne tas, kuris turi antgamtiškų gebėjimų, o tas, kuris suvokia savo prigimtį, savo stipriąsias ir silpnąsias puses ir stengiasi pasiekti prieštaravimų pusiausvyros.
3. Kurstyk šventąją Ugnį.
Šventoji Ugnis - Gyvybės, Gyvenimo energijos metafora. Visos Dao praktikos - meditacija, kvėpavimas, mitybos sistema - siekia, kad pusiausvyra būtų ir tikslas, ir priemonė gyventi visavertį Gyvenimą. Žmogus pasiklysta kraštutinumuose, jis užgęsta pats ir gesina šventąją Ugnį, kurios sergėtojas buvo.
Įvardyti savo kraštutinumus - materialinėje, emocinėje ar santykių srityje, - o paskui sureguliuoti juos taip, kad išeikvotume energijos ne daugiau nei būtina, - štai kokia pirmutinė būtina sąlyga visiems, kurie nori nugyventi ilgą ir ramų Gyvenimą.
Sustoti, rasti savo vietą gyvojoje Gamtoje ir ryšį su ja. Nekaišioti savo "Aš" visur ir visada, o suvokti kito "Aš" ir gerbti jį taip pat, kaip savo - jaučiant saiką ir geranoriškumą.
4. Pamiršk sena.
Išvalyti savo protą - tai atsikratyti anksčiau įsiteigtų stereotipų, sustabarėjusių įtikinimų, reguliariai sijojant juos abejonių ir klausimų sietu. Proto užgriozdinimas panašus į apverstą namą: kurie įsitikinimai Mums iš tiesų naudingi, o be kurių galėtume apsieiti? Kurią nuomonę laikome svetima? Kurių permainų Mes atsisakome? Nesustingti, pasitikti permainas, įsitraukti į Gamtos ciklų judėjimą - visa tai padės Mums atsikratyti baimių ir naudoti savo gyvenimiškąjį potencialą be apribojimų.
Atsikratyti seno - kad atsivertum naujam, - štai kokia šio paradoksalaus priesako esmė.

Komentarų nėra: