Vizija ir ekonominė-socialinė programa "Lietuva - žaliasis Baltijos briliantas"


afro.blogas.lt nuotrauka: http://goo.gl/JmSH5F
Lietuvos Žemė Darnoje su Žmogumi.
Žemė <-> Žmogus.


Ji susideda 3 didelių elementų:

- ekonominė veikla; 
- gyvenamoji aplinka;
- švietimas;Tezės:

- ekologinis (biodinaminis);
- atsinaujinantis (renewable);
- save išsilaikantis (self sustainable);


Toliau šios dvi dalys skirstosi, smulkinasi į smulkesnes dalis.

Ekonominė dalis smulkinasi pakopiškai:

1 - pirminis žemės ūkis arba auginimo stadija;
2 - ž/ū produkcijos pirminis perdirbimas prie derliaus vietose prie ūkių;
3 - giluminis tolimesnis perdirbimas daug fazių į gylį, kiek leidžia inovacijos ir technologijos;
4 - marketingas;


Pagal svarbą ir strategiją marketingas yra pradinė stadija ir nuo marketingo eina žemyn į 1-ą fazę pagal poreikius.


Tezės:

- Visa žemė tik ekologinė - auditas ir sertifikacija per švietimą ir aiškinimą, kodėl to reikia visoms suinteresuotoms grupėms.
- Visas ūkininkavimas tik biodinaminiais principais paremtas (pilotinis pavyzdys - Ilzenbergo dvaras)


Tai iš karto suteiktų LT kaip Valstybės globalaus pozicionavimo svertus ir nuo to eitų aukštyn iki savo vietos suradimo.


Gyvenamoji aplinka:

- gyvenimas gamtinėje aplinkoje arba Darnoje su Gamta (Anastasija judejimas ir pan.);
- technologijų ir inovacijų taikymas (Venus Project, TESLA, Panasonic, Sukijama smart village ir kt, pilnas pasaulinis auditas);
- smulkus šeimyninis biodinaminis ūkininkavimas;
- kooperacinis apsijungimas pagal geriausius Pasaulio pavyzdžius (Izraelis, Prancūzija, Japonija ir kt,).


Tezės:

- gyventi ne Gamtoje, bet būti Gamtos dalimi, susilieti su Gamta;
- nuolat puoselėti savo gyvenamąją aplinką, gerinti, gražinti ją, kuo daugiau DUOTI;
- surasti tikrąją Laimę ir Žmogaus kaip rūšies tikrąjį pašaukimą - džiaugtis kartu su Gamta, vykstančiais procesais ir būti proceso dalimi - metų laikų kaita, žydintys sodai, vaisių ir derliaus atsiradimas, keltis kartu su Saule ir džiaugtis saulėtekiu ir tt.


Švietimas:

- berniukų Mokyklos įkūrimas Eton College (UK) pavyzdžiu, nes reikia Vyrų-lyderių Lietuvai;
- Ščetinino Mokyklos pagrindais paremtas švietimo organizavimas;
- visų geriausių Pasaulio praktikų pritaikymas Žmogaus asmenybės ugdymui;
- dvasinių dalykų akcentavimas nuo vaikystės.


Tezės:

- žydų patirtis;
- Izraelis, litvakai;
viso Pasaulio Išmindies šaltiniai (juos integruoti ir adapuoti LT).


Credo:

ATRASTI
INTEGRUOTI

ADAPTUOTI
ĮGYVENDINTI
Lietuvos credo (arba ELLIT'o):


ŽALIASIS BALTIJOS BRILIANTAS (GREEN BALTIC BRILLIANT (JEWEL))


Brilliant turi daug reikšmių, jis yra ir briliantas su daug kraštinių, ir tobulas kita prasme.

Jewel - brangakmenis, LT, LV ir EE galėtų pasirinkti savo brangakmenį.

Apsijungti su Estija ir Latvija i ELLIT'a - Baltišką Benelux'ą dėl pozicionavimo Pasaulyje (dauguma Pasaulyje vadina Baltics visas 3 šalis kartu ir Ryga yra laikoma LT sostine):  E - Estonia, L - Latvia, LIT - Lithuania = ELLIT.


Trūksta jungiančiosios grandies tarp mokslo, verslo ir visuomenės.


Reikėtų intensyvinti pasaulinį bendradarbiavimą su Pasaulio centrais ir kuo daugiau diegti į Lietuvą ne pastatų, bet pačių tyrimų ir inovacijų, akcentuojant biotechnologijas - viską, kas susiję su Žeme, gyvenamąja aplinka

Parengė Simas Lapienis 

Komentarų nėra: