Moralės ir Pareigos dėsnis pagal Imanuelį Kantą

Elkis tik pagal tokią maksimą, kuria vadovaudamasis, tu kartu galėtum norėti, kad ji taptų visuotiniu dėsniu.“
Bendras pareigos imperatyvas galėtų skambėti ir taip: „elkis taip, tarytum tavo elgesio maksima per tavo Valią turėtų tapti visuotiniu Gamtos dėsniu”.

Komentarų nėra: