Tėvas - Šeimos stiprybės šaltinis

Tėvas buvo ir yra karys, kuris atiduoda savo Gyvybę už savo Šeimą, Tautos ir Valstybės Laisvę. Jis ir visuomenininkas, kuris dalyvauja aplinkos Kūryboje, politikas, tvarkantis valstybinį Gyvenimą. Kiekvienas Tėvas yra duonos pelnytojas, jaunosios kartos ugdytojas, Šeimos apsauga ir sprendimų autoritetas. Beveik visi žvelgia į savo Tėvą, kaip į besirūpinantį Šeimos pragyvenimu ir savo Vaikų ateities grindėją.

Šeima yra Tautos, Valstybės ir visuomenės pagrindas, nes čia prasideda tikrasis auklėjimas visuomeniniam Gyvenimui ir pilietiniam atsakingumui. Jeigu Motina yra ta, kuri sujungia Šeimos narius į nesuardomą vienumą, tai Tėvas yra toji jėga, kuri duoda ištvermę prieš visokius Gyvenimo išbandymus. 

Darniam Šeimos Gyvenimui, pilnaverčiam Vaikų auklėjimui Tėvo niekas negali pakeisti, nes niekas negali atstoti tėviškos atsakomybės, kuri kyla iš prigimties tampant Tėvu. Tėvas turi jausti atsakingumą už Šeimą ir Vaikų ateitį, ir juo gyventi. Gyvenimas - nuolatinės pastangos siekti gėrio ir kasdienis rūpestis kurti maloningą Vaikų Gyvenimą. Čia ir yra didžioji Tėvo atsakomybė - Vaikai mokosi iš jo ir kuria kartu su juo.


Tėvas įtakoja savo Vaikų moralinį Gyvenimą. Jo Žodis, elgesys ir pavyzdys dažniausiai turi lemiamą reikšmę ne tik vaikystėje, bet ir jų būsimame Gyvenime. Tėvystė ir dvasinis - moralinis Gyvenimas yra neatsiejamai susiję. Ir šiuo atveju nevalia sumenkinti Tėvo autoriteto ir jo Pareigų.

Išlaikyti šiandien tikrą Tėvo autoritetą - tai išlaikyti nepalūžusias Šeimas. Gerbti tikrąjį tėviškumą - tai stiprinti Šeimos Vienybę, kurios reikia, kad joje užaugtų moraliai brandžios asmenybės.

Komentarų nėra: