Raimundas Bakutis. Referendumo iniciatyvos Šviesoje

Liko mažiau nei savaitė iki parašų rinkimo referendumui surengti pabaigos. Svarbiausia, lemiama savaitė. Jau dabar iniciatoriai teigia, kad esame arti 300 000 parašų ribos (kas iš tikro yra pats didžiausias stebuklas), reikalingos, kad būtų skelbiama Tautos Valia svarbiausiais krašto klausimais - dėl Žemės, jos gelmių turtų valdymo ir teisių, šalies valdysenos. Tai pirmas atvejis mūsų Tautos istorijoje, kai pati Tauta, sava iniciatyva "iš apačios" stoja į kovą už savo ateitį tokiu būdu. Taip pat pirmas, kuomet pergalė yra išties labai reali. Niekas tuo jau neabejoja, Žmonės PATIKĖJO. Patikėjo, kad dar gali patys imtis iniciatyvos ir kažką pakeisti. Dešimtmečiais glūdėjusi Lietuvio Valia ir Galia išsiveržė ir pasireiškė tauriausiais pavidalais.

Lietuviai suprato, sąmoningai ar pasąmoningai, jog šis referendumas - lemiamas atspirties taškas, lemsiantis jų Gyvenimus ateityje šiame chaotiškame laikmetyje įvairiausio pobūdžio ir intensyvumo grėsmių akivaizdoje. Galbūt paskutinis bandymas iš esmės pakeisti tragišką Valstybės būklę. Suvokdami tai, Žmonės savanoriškai išėjo į gatves, šįkart ne į Girias ir ne su ginklu ir šaudmenimis, o su parašų lapu ir tušinuku, apsiginklavę lietuvišku nuoširdumu ir šypsena. Tai jie, šiuolaikiniai Vyčiai, nepatingėjo išeiti iš savo komforto zonos, apšiltintų butų, atstovėti patyčių kultūros atstovų dergimąsi, oriai pakentė absoliučią informacinę blokadą, paskutiniu metu netgi melą ir įvairias provokacijas, kantriai ir bičiuliškai kryptingai veikė, it nektarą po truputį rinkdami kiekvieną parašėlį - Tautos Valią.

Kyla klausimas - o prieš ar už ką čia kovojama? Kodėl toks pasipriešinimas iš, regis, pačių rinktos valdžios ir "objektyviosios" žiniasklaidos, kodėl toks susiskaldymas tautiečių širdyse ir protuose? Galima būtų atsakyt, taip, kovojama už savo Žemę, už prigimtines ir konstitucines Tautos teises patiems spręsti svarbiausius klausimus, kovojama prieš Tėvynės išpardavimą, uzurpacinės valdžios struktūrų savivalę ir pan. Ir tai būtų iš dalies teisinga. Taip, visi šie dalykai yra, tačiau tai tik daugiau mažiau ledkalnio viršūnė. Mano giliu įsitikinimu, šiuo metu Lietuva laiko egzaminą daug gilesniame lygyje, o būtent Dvasios, pasaulėžiūros, ideologijų, vertybių sistemos lygmenyje. Vyksta kova už tai, kokiame prasmių lauke liksime, kokią vystymosi kryptį pasirinksime, apskritai, kas tokie būsime kaip Lietuviai, kaip Tauta, ar apskritai yra mums kaip Tautai vieta šioje Gyvenimo džiaugsmo Šventėje..

Būtent dabar subrendo metas atlikti esminius pasirinkimus: Atjautos ar patyčių Kultūra? Svarbesnis individas ar bendruomenė? Aš ar Mes? Pirmenybė žmogiškumui ar teisės fetišizavimas? Talka ar konkurencija? Pirma Pareiga ar teisė? Valia ar susitaikėliškumas? Galima viską iš principo parduoti bet kam ar vis tik yra šventi dalykai, kuriuos privaloma saugoti ir kurių bet kam parduoti nevalia? Šios ir kitos nematomos fronto linijos kaip niekad aiškiai išryškėjo būtent šios referendumo iniciatyvos Šviesoje. Žinoma, čia nekalbu apie fragmentinius šių pusių pasireiškimo buities lygmenyje atvejus - Gyvenimas visuomet pateikia įvairių sprendimo galimybių ir nėra vien juoda ar balta. Tačiau minėtose gelminių įvairių pasaulėžiūrų susidūrimų linijose abiejų pasirinkti neįmanoma, tenka pareikšti savo Valią tvirtai ir ryžtingai. Ir vienų ir kitų pažiūrų atstovų yra gana nemažai, užtai ir stebime tokį atskirties šaltuką. Skaudi ši takoskyra, bet reikalinga. Tik tokiose situacijose subręsta valinga asmenybė, stipri Tauta. Ir Mes šį skirties tašką galime įveikti, jei veiksime su Pagarba ir žmoniškumu.

Jeigu galėčiau pažvelgti į šią situaciją iš Darnos Žmogaus koncepcijos pozicijos, tai pasakyčiau kievienam savo Tautiečiui: "Broli, Sese, nesvarbu, kokių pažiūrų esi, pirmiausia visi esame Lietuviai. Kartu prieš daugel metų patvirtinome savo Namų taisykles - Lietuvos Konstituciją, kurios 9 straipsnyje pamatėme pamatinį dalyką ir jam pritarėme: "Svarbiausi Valstybės bei Tautos klausimai sprendžiami referendumu". Tu ir aš gyvename ant Lietuvos Žemės, tai mūsų abiejų pamatas, tai svarbiausias dalykas, kurį abu turime. Ar jį dera pardavinėti ne mūsų Namų gyventojams, eime kartu pasakyti referendume. Nors Tavo nuomonė priešinga nei mano, kai kur pasiginčyti galiu, kai kur pritarti, kai kur griežtai nesutinku, bet Tave gerbiu ir branginu. Teisingiausia būtų, jei Mes savąsias nuomones išreikštume taip, kaip ir sutarėm jau anksčiau - referendumo keliu. Liko savaitė, dar ne visi Namiškiai spėjo ar žino, eime paraginkime ir kitus taip pat pasielgti. Neabejoju, kai įvyks referendumas, Tu, aš ir kiti pasirinks teisingai. Tebūna Tautos Valia".

Ir štai šią savaitę daug kas paaiškės. Kiekvienas lai randa savus atsakymus į šiuos klausimus ir veikia pagal Sąžinę. Na, o praktiškai surinkti daugiau nei dešimtadalio Lietuvių parašai byloja, kad ją kaip Tauta vis tik turime.Trūksta labai nedaug, kad Žodis virstų kūnu. KIEKVIENAS PARAŠAS AUKSINIS. Tad pirmyn, už prigimtinę mūsų teisę spręsti svarbiausius Tautos klausimus patiems! Šios kelios dienos lemiamos ne tik iš šios iniciatyvos, bet ir visos Lietuvių istorijos perspektyvos.

P.S. Kaip pasirašyti internetu čia: https://www.lietuva2.lt
       Kur pasirašyti Lietuvoje čia: www.zemesvardu.lt

1 komentaras:

Dainius rašė...

Sveikinu Raimundą ! Mintys - sinchroniškos..
Dabar metas sinchroniškiems veiksmams..