Unikalus lietuviškas parkas visai Šeimai "SAULĖS SODAI"

SODŲ POREIKIS, PAGRINDIMAS


Susilpnėjęs Šeimos institucijos vaidmuo, gilėjančios Vaikų psichologinės problemos, pilietinis bei dvasinis nebrandumas, agresija ir nusivylimas, nepasitikėjimas savimi – tai svarbiausi klausimai, į kuriuos iniciatorių grupė atkreipia dėmesį ir siūlo kuo greičiau juos spręsti.


Tam tikslui iniciatoriai siūlo viešojoje erdvėje sukurti „SAULĖS SODUS“ – unikalų, neįprastą parką, paremtą Lietuvių mitologija, pasakomis ir papročiais.


„SAULĖS SODAI“ – tai įvairiausių pramogų edukacinės erdvės – SODAI – visai Šeimai, kur pramogaudami Vaikai su Tėvais ne tik pajustų sportinį bei estetinį malonumą, bet įgytų gilių tautosakos, mitologijos žinių, skatinančių kūrybiškumą, savosios vertės pojūtį, sąžiningumą, tautinę savimonę ir t. t. Pramogaujant šie dalykai būtų skiepijami ne tiesmukai, bet subtiliai, pasąmonės lygmeniu, todėl išliekantis poveikis būtų ilgalaikis.  
SODAI tai ŠVIETIMAS ir kartu PRAMOGA


Sukūrus išskirtinę kultūrinę erdvę, traukiančią Pasaulio turistus į šį sodą visais metų laikais, SODAI prisidėtų prie Lietuvos, kaip turistinės Valstybės, puoselėjimo.

SODŲ TERMINOLOGIJAKodėl „SAULĖS SODAI“? Rinktis būtent šį pavadinimą paskatino Lietuvių pasakose, tautosakoje, Kultūroje, kasdieniame Gyvenime dažnai sutinkami simboliai bei asociacijos:


SAULĖ – Žvaigždė, nuo kurios priklauso metų laikai, Gamtos ritmas. Senosiose pasakose, Kultūrose, Tikėjimuose, paremtuose Gamtos reiškiniais, ji užėmė ypač svarbią vietą.
Saulė – Šviesos, šilumos šaltinis. Pats Žodis kelia tiesiogines asociacijas su maloniais pojūčiais. Šis simbolis sutinkamas ir suprantamas visame Pasaulyje, visose Kultūrose.


SODAS – visiems mums brangi ir malonias asociacijas kelianti vieta –vieniems  gimtajame kaime žydintis, kitiems – ošiantis už lango. Liaudies Dainose sodo įvaizdžiu nusakomas ir Rojus, Dievo Tėvo karalystė.  
Šiaudų sodas – tai Pasaulio Medis, sumažintas Pasaulio modelis, dar ir dabar gyvas Lietuvių liaudies papročiuose.


SODŲ KŪRIMO PRINCIPAI


- Įkvėpta: pasakų ir mitų   


- Sukurta: Vaikų ir suaugusių Vaikų   


- Pagaminta: lietuviškai Lietuvoje   


- Veikia: Gamtoje ir su Gamta   SODŲ VERTYBĖS, MISIJA


Iniciatorių grupė, konstruojanti SODUS, remiasi vertybių bei prioritetų sistema ir siekia ją įdiegti tiek kiekviename SODŲ elemente, tiek lankytojų asmeninėje vertybių sistemoje:
 • Dvasia: Atjauta, atvirumas ir Meilė;
 • Kūnas: Sveikata ir aktyvus laisvalaikis;
 • Protas: Smalsumas, mokymasis visą Gyvenimą;
 • Sistema: Šeima-bendruomenė-Tauta;
 • Aplinka: Gamtos globojimas, saikingas vartojimas;


Remdamiesi šiais amžinaisiais principais, iniciatoriai „SAULĖS SODŲ“ misiją linkę apibrėžti šiuo moto:
Ugdyti naują Žmonių kartą, žvelgiančią į pasaulį kūrėjų akimis.


Misijos realizavimui tarnautų kiekvienas iš SODŲ – kiekvienas savaip priartinantis Žmogų prie savo esaties, atverdamas vartus į betarpišką ryšį su  Žeme, Saule, Mėnuliu, Žvaigždėmis, Medžiais, Gyvūnais.  SODŲ STRUKTŪRA


„SAULĖS SODAI“ – tai vieninga erdvė, suformuota iš skirtingą paskirtį bei funkcijas turinčių zonų – SODŲ.


Kiekvieno SODO veikloj glūdi gili istorinė ir kultūrinė prasmė. Lankytojai tarsi nejučia, pasąmoningai, tačiau visuotinai priimtinu, patraukliu būdu gali sužinoti ir patirti Lietuvos kultūrą, istoriją, tradicijas.


Iniciatoriai pateikia SODŲ koncepciją kaip universalų kompleksą, kuris gali būti pildomas čia neaprašytais SODAIS, taip pat kuriamas etapais, statant po vieną ar kelis SODUS.


„SAULĖS SODAI“ – tai erdvė, kurios kūrimas – nesibaigiantis procesas.SODŲ PRISTATYMAS 
Muziejus PASAKŲ SODASIniciatoriai siekia, kad PASAKŲ SODAS taptų svarbiausiu SODŲ akcentu, kurtų išskirtinę trauką, atliktų svarbiausią edukacinę funkciją. Pastato forma ir išvaizda būtų pasiskolinti iš garsiojo M. K. Čiurlionio paveikslo „Aukuras“.
PASAKŲ SODAS – tai lietuviškų pasakų muziejus, kuriame atskiri kambariai būtų skirti svarbiausioms pasakoms ir jų personažams – Eglės Žalčių karalienei, Jūratei ir Kastyčiui, Neringai, Kuršiukui, Nykščiui, Geležiniam seniui ant stiklinio kalno ir kitiems. Galėtų atsirasti ir populiarių literatūrinių pasakų personažų erdvės (šis muziejus galėtų būti kuriamas bendradarbiaujant su Stokholmo „Junnibacken‘o“ muziejumi, kuris remiasi Astridos Lindgren kūryba). Šiame pastate galėtų veikti Vaikų teatras; čia galėtų vykti ir kasmetinės edukacinės vaikų stovyklos – teatro, kino, dailės ir t. t.  

PASAKŲ SODAS būtų konstruojamas harmoningai derinant tradicines medžiagas bei sprendimus su moderniais, šiuolaikiniams Vaikams patraukliais informacijos perdavimo būdais, edukacijos metodais. Kiekvienas šio SODO kūrimo etapas būtų derinamas su Vaikais, jie būtų aktyviai įtraukiami į Kūrybą, pasakų herojų atrinkimą ir t. t.

PASAKŲ SODAS būtų statomas taip, kad atliktų ir papildomas edukacines funkcijas. Galimas mokomosios teatralizuotos programos, kurios dalyviais tampa ir lankytojai, scenarijus: aplink muziejaus pastatą supiltas įspūdingas piliakalnis, aptvertas ,,miesto tvora“ ir apjuostas Vandens grioviu. Į ,,miestą“ galima patekti kūlgrinda ir užkopus laiptais. Toliau maršrutas veda pagal vidinę ,,miesto“ sieną, kur lankytojai kalendorine seka susipažįsta, dalyvauja, mokosi Lietuvių liaudies menų ir amatų. Šioje erdvėje rengiami plenerai, simpoziumai, kalendorinės Šventės. Kalvos centre – paviljonas-Aukuras, į kurį patenkama per pažintinį Ugnies ritualą. Jame ant dviejų priešingų sienų dvi įspūdingo dydžio Čiurlionio kūrinių reprodukcijos („Karalių pasaka“ ir „Rex“). Ant smėlio aslos išrašytos Lietuvių Kalbos virsmų Žodžių poros, o lubose, pasitelkus lazerinę techniką, Lietuvių – sanskrito Kalbų bendrų šaknų Žodžiai.
Šiame SODE specialią salę ketintume skirti baltiškajai etnodailei, kur būtų eksponuojamos M. K. Čiurlionio, K. Šimonio paveikslų reprodukcijos, Virginijaus Kašinsko „Kosminiai sodai“, „Ugnies sodai“. Taip pat ir kitų dailininkų, dirbusių ar dirbančių šioje srityje, darbai.   


Atrakcionas
LIETUVOS SODAS


Tai SODAS, skirtas Lietuvos kraštui pažinti. Tai geografinis Lietuvos maketas su pagrindiniais pažintiniais objektais – upėmis, statiniais, pilimis, šventvietėmis. Šiame sode būtų pristatomos gražiausios Lietuvos vietos, svarbiausi istorijos, Kultūros paminklai, architektūrinis paveldas ir pan. Čia galėtų telktis ir nebesantys Kultūros bei Dvasios paveldo objektai, pvz.: didžioji Vilniaus sinagoga, Lopaičių žinyčia, Orvydo sodyba, Perkūno Šventykla ir pan.

Šiame atrakcione norima sukurti grynosios Lietuvių Kalbos edukacinę erdvę „Lietuvių Kalbos sodas“. Ši erdvė pristatytų Pasauliui Lietuvių Kalbą kaip vieną seniausių Pasaulio Kalbų, ugdytų jos pažinimą, stiprintų išsaugojimo motyvaciją. Lankytojai galėtų patys tapti „gyvosios Kalbos” Kūrėjais – kurdami įvairius terminus, tarptautinius Žodžius keisdami lietuviškais ir pan.

Iniciatoriai, siekdami ugdyti pilietiškus jaunus Žmones, siūlo įrengti atrakcioną, skirtą pilietiškumui ugdyti. Čia būtų kalbama apie Valstybės struktūrą, organizavimo ir valdymo principus, leidžiama pačiam modeliuoti savo Valstybę, idant kiekvienas suprastų  Žmogaus – piliečio – Lietuvio svarbą mūsų šalies šiandienai ir ateičiai.

Karstynė LIKIMO SODAS


Šio atrakciono prototipu laikytini liaudyje paplitę šiaudiniai „sodai“. Tai unikali baltiškos sąmonės konstrukcija (anot N. Vėliaus, tai Pasaulio Medžio prototipas, atspindintis seniausius giluminius mūsų Protėvių mąstymo archetipus).

Karstynė LIKIMO SODAS – aliuminio konstrukcija, pastatyta pagal senovišką lietuvišką šiaudų sodą, juo lipant į viršų būtų galimybė sukurti savo pasaką, istoriją, pasakojimą, pasirinkti „savo“ Kelią ir gauti Žinių, kurios skirtos būtent tau.

            LIKIMO SODAS – tai metalinių vamzdžių karkaso erdvinė polifunkcinė 30 m aukščio devynių aukštų piramidė.
            Pagrindo terasa skirta mažiausių, 3–7 m., vaikų žaidimams erdvėje. Pirmas aukštas 7–10 m. vaikams, 3 ir 4 aukštai 10–15m. paaugliams, 5–7 a. –jaunimui. Neįgaliesiems pasiekti aštunto aukšto salę skirtas stiklinis liftas 2x2m., o lifto išorinės stiklinės sienos pritaikytos alpinistiniams  laipiojimams.
             Viršutiniame, devintame, aukšte – kaip Kultūros paveldo sąšauka su istorijos muziejaus bokštu – nedidelis karilionas (chromatiškai suderintų varpų komplektas su klaviatūra ir automatika), kuriuo galima atlikti nemažai muzikinių Kūrinių. Varpų muzikos garsai akustiškai papildytų projekto idėją. Beje, muzikos pramokę Vaikai ir patys, karilionininko prižiūrimi, galėtų paskambinti karilionu, tad turėtume ir edukacinį elementą.

           Tarp statinio konstrukcijų septyniuose aukštuose sumontuotos 28 ,,koplyčios“, kurios skirtos įvairioms edukacinėms programoms.RĖDOS SODAS

Tai senąjį baltiškąjį metų ciklą atspindintis atrakcionas:
Kalėdos – gimimas
Užgavėnės – vaikystė
Velykos – jaunystė
Rasos – pilnametystė, Meilė
Žolinės – branda
Ilgės – senatvė
Vėlinės – išėjimas

RĖDOS SODAS veiktų apžvalgos rato principu – keliantis į viršų būtų galimybė ne tik pamatyti atsiveriančius aplinkos vaizdus, bet ir apmąstyti gyvenimo ciklą – nuo gimimo iki mirties. Tai būtų garsiniai efektai – raudos, Dainos, bei vaizdinė informacija, matoma vaizdo monitoriuose, dekoracijose, specialiose instaliacijose.
Keldamiesi Rėdos Sodo ratu lankytojai regėtų gražiai nufilmuotus esminius Žmogaus Gyvenimo momentus – gimimą, pirmus žingsnius, Žodžius, pasakas, vėliau - brendimą, Gamtos dėsnių pažinimą, Meilę, Šeimos kūrimą, Vaikų auginimą, senatvę ir išėjimą. Šių vaizdų fone lankytojai girdėtų liaudies Dainas ir sutartines; mažiau reikšmingi vaizdai bei įvykiai būtų rodomi pagreitintai, o svarbiausi, esminiai Gyvenimo momentai rodomi įprastai.

RĖDOS SODAS – apžvalgos ratas, kurio vidumi pakabinamose kėdėse slenkantys žiūrovai pereina mokomąją programą – Žmogaus Gyvenimo pažinimą. Keturiasdešimties minučių trukmės kelionė per devyniasdešimt aštuonerių metų Žmogaus Gyvenimą, suskirstytą į keturis etapus nuo gimimo iki mirties. Dalyviai praslenkančiuose ekranuose mato skirtingiems gyvenimo etapams charakteringus bruožus, savybes, tradicijas. Dalis rato yra po Žeme, maršrutas baigiamas idealizuotuose ,,rojaus sodeliuose“.  
Šio atrakciono centre įrengiamas baseinas su fontanais, garso ir Šviesos muzikos koncertams. Žiūrovai išsidėsto pasagos formos ,,kalvos“ šlaituose išorinėje pusėje įrengiamos vasaros rogučių trasos, o žiemos metu baseine – čiuožykla.APEIGŲ SODAI

Itin svarbus SODUOSE būtų ir ekumenizmo principas, ugdantis pagarbą visoms religijoms, tikėjimams ir požiūriams, supostuluotas dar Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino. Kaip ir visais istoriniais laikotarpiais Lietuvoje, taip ir „SAULĖS SODUOSE“ taikiai sutaria įvairių papročių, Kultūrų sekėjai: savo vietą randa ir tradicinių religinių bendruomenių nariai, ir rytų ar pagoniškų tradicijų puoselėtojai.APEIGŲ SODAI – tai specialios paskirties erdvės, išsidėsčiusios po visą SODŲ teritoriją ir sukurtos pagal tos apeigos, kuriai jos skirtos, tradicijas:
 • Specialiai sukurta ašinė ir simbolinė „SAULĖS SODŲ“ erdvė, skirta įprasminti ir materializuoti SODŲ vertybėms, intencijoms, misijai. Planuojama, kad tai bus amžinai deganti Ugnis, saugoma SODŲ darbuotojų, čia bus giedamos tradicinės Lietuvių sutartinės;
 • ŠEIMOS SODAS – tai šiaudinių SODŲ gaminimo erdvė, kur nuolatos vyksta edukacinio pobūdžio užsiėmimai, dirba „sodininkai“ – galima pasigaminti savo sodą, paskui jį pasiimti arba palikti SODE ir panašiai kaip Troškimų Medžio apeigose – pakabinti tam skirtoje vietoje. Tokiu būdu atsirastų savotiškas baltiškas Kryžių kalno prototipas, kur savo rankomis pagamintas bei paaukotas simbolis įprasmintų ir piligrimišką apsilankymo paskirtį. Vyksta Vaikų pamokos, grupiniai užsiėmimai, konkursai ir pan.;
 • Koplyčia, kurioje tikintieji rinktųsi krikščioniškų maldų, kontempliacijų ar religinių apeigų. Čia galėtų vykti krikštynų ar santuokų ceremonijos, būti minimos svarbiausios religinės datos;
 • Baltų kultūros sekėjų erdvė, kurioje jie galėtų atlikti savuosius ritualus, (į tai žaidimų, demonstracijų ar edukacijų tikslais įtraukdami ir SODŲ lankytojus) įtraukdami į juos ir SODŲ lankytojus.
 • Meditacijų erdvė, skirta Ramybės, tylos, atsiskyrimo ieškantiems. Pabuvimui su savimi, su Jūra ir Mišku;
 • ŽILVINO SODAS – tai specialus atrakcionas-instaliacija, skirtas vienai svarbiausių Lietuvių pasakų – mitui „Eglė žalčių karalienė“. Čia sukurti 7 mitiniai (sukapoto Žilvino) piliakalniai tarnautų specialiam teatriniam – terapiniam ritualui, skirtam Žmogaus emocijų, minčių ir vertybių harmonizavimui;
 • ir t. t. ir pan.
KITI SODAI


„SAULĖS SODUOSE“  tarp visų edukacinių ir pramoginių erdvių atsirastų ir infrastruktūrai bei lankytojų poreikiams papildomai tarnaujantys SODAI:
 • RENGINIŲ SODAI – tai lauko ar vidaus nedidelės salės, terasos, amfiteatrai, skirti koncertams, spektakliams, edukaciniams užsiėmimams, konferencijoms, plenerams, TV transliacijų stebėjimams (sporto renginių, olimpiadų, koncertų) ir pan. Visoje teritorijoje jų gali būti keletas, įvairaus dydžio.
 • PARODŲ SODAI – tai erdvės ar paviljonai, skirti laikinoms ir kilnojamoms parodoms, menininkų, tautodailininkų, vaikų darbams eksponuoti.
 • POILSIO SODAI – tai erdvės išsidėsčiusios netoli pagrindinių objektų, skirtos poilsiui, bendravimui – tai suoliukai, pavėsinės ir pan.
 • MAITINIMO SODAI – įvairiems lankytojų skoniams skirtos kavinukės su pasakų herojų maistu, arbatinės, kepyklėlės ir pan.
 • SVEČIŲ SODAI - gali būti įrengti nedideli svečių Namai – specialiems svečiams ar plenerų dalyviams. Koncepcija leidžia SODUOSE įkurti ir viešbučius, nakvynės Namus ar kitokio tipo apsistojimo vietas.
 • JŪROS SODAI – tai specialūs, SODŲ koncepcijai pritaikyti paplūdimiai;
 • DOVANŲ SODAS – tai SODŲ suvenyrų parduotuvė, kur galima įsigyti pasakų personažų suvenyrų, taip pat knygynas, kur didžiausias dėmesys skiriamas pasakų knygoms, lietuviškai Vaikų literatūrai;
 • Kiti infrastruktūros objektai: kasa, informacija, administracijos ir personalo būstinė, WC ir kita.


Komentarų nėra: