Jėzus apie rūpinimąsi šiandiena

Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo Gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi Gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau Gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? 

Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: 'Ką valgysime?' arba: 'Ką gersime?", arba: "Kuo vilkėsime?". Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.

3 komentarai:

Unknown rašė...

O kuo čia dėti pagonys?Ar čia turima omenyje netikinčiuosius?Nes pagonimis priimta vadinti ir senojo mūsų,baltiškojo tikėjimo išpažintojus,puoselėtojus,kurie toli gražu nėra bedieviai stabmeldžiai.Gal aš ir klystu,bet manau,kad tas žodis pagonys nelabai čia tinka.

Raimundas Bakutis rašė...

Cia citata. Manau, sioje vietoje Zodis "pagonys" prilygintinas "netikintis". Musu Proteviu pagonimis niekaip nepavadinsi.

Unknown rašė...

Na taip,tikrai nepavadinsi,nors daug kas vistik vadina mūsų ikikrikščioniškąjį tikėjimą pagonybe