Rabindranatas Tagorė apie Meilę, Laisvę ir upanišadų mokymo svarbą

Kai Mūsų Siela nušvinta Meilės Šviesa, tuomet jai nebereikia būtinai atsiriboti nuo kitų, juos neigti, ir Mūsų ryšio su Žmonėmis pagrindu tampa nebe konkurencija, nebe konfliktas, bet simpatija ir bendradarbiavimas. Esu tikras, kad kaip tik į tai Mus veda upanišadų mokymas, ir dabar šis mokymas ypač reikalingas tiems, kas giriasi savo Tautoms atnešę Laisvę, o patys tą Laisvę pavertė akliausia Dvasios tamsybe, kurioje godumui ir neapykantai nebėra ribų.

Komentarų nėra: