Joga Vasišta apie vieną iš trijų pagrindinių Gyvenimo klausimų - Kas Aš esu?


Aš esu gėlės aromatas, žiedų ir lapų Grožis, švytėjimo Šviesa ir net pačioje Šviesoje Aš esu jos patyrimas. Tikrasis Aš - sąvokomis nesuvaržyta vidinė Tiesa arba Sąmonė, slypinti visose judančiose ir nejudančiose šios Visatos būtybėse. Aš esu visų šios Visatos būtybių Esmė. Kaip sviestas egzistuoja piene, o takumas - Vandenyje, taip Aš, kaip Sąmonės energija, esu viskame, kas egzistuoja. Šis išorinis praeities, dabarties ir ateities Pasaulis be atsiskyrusių objektų (sąvokų) egzistuoja beribėje Sąmonėje. Ši visur esanti, visagalė kosminė egzistencija ir yra ta Esmė, vadinama tikruoju Aš.

1 komentaras:

Anonimiškas rašė...

Tikrasis Aš visur ir visame pagal supratimą ir pojūtį. Mano supratimu Aš esu tarp daugybės kitų žiedų ir kvapų. bet mano tikslas būti kažkuomi išsiskirti, kad galėčiau tapti savo AŠ