Telegonijos efektas arba nekaltybės reikšmė

Kaip merginų nekaltybė įtakoja Tautos genofondą? Mūsų Protėviai nemokėjo moksliškai paaiškinti šio klausimo, bet jie iš praktikos žinojo, kokius netikusius Vaikus gimdo laisvo elgesio Moterys. Jos buvo laikomos netinkamomis vedybiniam Gyvenimui. 
Genofondo priklausomumą nuo Moters Dorovės paaiškino genetikai, atradę, kad svarbiausias faktorius, apsprendžiantis, kokie bus palikuonys, yra pirmasis Vyras Moters Gyvenime. Būtent nuo jo, o ne nuo Vaikų Tėvo, priklauso kiekvienos Moters genofondas, nežiūrint, kada ir nuo ko ji gimdys. Būtent jis, atėmęs nekaltybę, tampa kaip ir visų būsimų Moters Vaikų geniniu Tėvu. 
Ar merginoms, pradedančioms lytinį Gyvenimą, reikia tai žinoti? Be abejo. Daugumoje atvejų šiuo klausimu yra visiškas neraštingumas, todėl tas pirmasis vyriškis, švelniai kalbant, nebūna labai idealus - nei moralinėmis, nei fizinėmis savybėmis. Jis nedoras jau vien todėl, kad savanaudiškai pasinaudojo jaunos mergaitės patiklumu ir Gyvenimo patirties stoka. Iš esmės, jis pasielgė kaip gyvulys, patenkinęs Gamtos duotą instinktą ir paskui savo aistros objektą palikęs likimo Valiai. Tokia mergina visai teisėtai buvo laikoma sugadinta, nes tas vyriškis, paprastai ne pats geriausias savo rūšies atstovas, paruošdavo bjauriausią genetinį pagrindą jos būsimiems Vaikams. Todėl Mūsų Protėviai niekino nekaltybę praradusias merginas ir savo Sūnums neleisdavo jų vesti. 

Prieš 150 metų buvo bandoma sukryžminti kumeles su zebrų patinais, tačiau nei viena kumelė nepastojo, ir bandymai buvo nutraukti. Niekas jų nebūtų prisiminęs, jei už poros metų nebūtų atsitikę nepaaiškinami dalykai. Kumelės, kažkada dalyvavusios tame eksperimente, staiga pradėjo gimdyti... dryžuotus kumeliukus! Nesuprantama - jos gi buvo suporuotos su grynaveisliais eržilais. Mokslinis Pasaulis buvo šokiruotas, o nuostabų reiškinį pavadino telegonija. Knygoje Individas, evoliucija, paveldimumas ir neodarvinistai ją aprašė Ledantekas. Vėliau mokslininkai įrodė, kad telegonijos efektas pasireiškia ir Žmonių tarpe, be to, daug ryškiau, nei pas gyvūnus. Tuoj po to telegonija buvo įslaptinta, nes ji atskleidė daug neviešinamų dalykų paprastų ir žymių Žmonių likimuose. Buvo sugalvota ir tokio slaptumo priežastis: atseit, telegonijos teorija nepasitvirtino. Bet štai paradoksali situacija: apie šį reiškinį, taip susijusį su pilnaverčių palikuonių atsiradimu, gerai žino gyvulininkystės specialistai. 
Telegonijos reiškinys egzistuoja ir baudžia tuos, kurie, norėdami patenkinti savo gyvuliškus instinktus, ignoruoja paveldimumo dėsnius. Todėl merginos, lengvabūdiškai pasiruošusios pirmiems, ir dažniausiai nesantuokiniams lytiniams santykiams, turi žinoti: pirmasis jų vyriškis būtinai paruoš genofondą kažkada būsiantiems Vaikams, ir neturi reikšmės, kas bus jų Tėvas. Ir šitas pirmasis tikrai nebus dorybingas Žmogus, vadinasi, ir ateities Vaikai neturės gerų savybių. Dar daugiau, specialistai, tarp jų ir žymiausias devyniolikto amžiaus mokslininkas Lombrozo, ištyrę daugelio Žmonių geneologinius „Medžius", nustatė: teigiamos Tėvų savybės (ypatingai intelektualinės ir dvasinės) paveldimos daug rečiau, negu neigiamos. O pastarosios, įskaitant ligas, savo ruožtu, perduodamos progresuojančiomis skvarmomis. 
Šiuo metu, kai vyksta visuotinis ir planingas Tautos prasigėrimas, merginom ypatingai svarbu žinoti, kokios pasekmės lydi pasimylėjimą su įkaušusiu vyriškiu. Net vienintelė išgerta taurelė gali būti lemtinga būsimiems palikuonims, taigi neturi reikšmės, ar mergina priims į savo glėbį truputį išgėrusį bendraklasį ar kokį nors alkoholiką. Galimi atvejai, kai Vaikai išvengia Motinos nuosmukio pasekmių, bet tada tie lengvabūdiški lytiniai santykiai jai atsirūgsta senatvėje tam tikro pobūdžio anūkais - epileptikais, idiotais, nevispročiais... 
Alkoholio poveikį paveldimumui mokslininkai tyrinėjo daugelyje kitų Šeimų - pasekmės visur buvo vienodos. Bet kuris atsitiktinis Vyras, tapęs merginai pirmuoju, gali jai „padovanoti" daug panašių pasekmių į aukščiau minėtą, o jos Gyvenime atsiras nuodėmės elementas. Tokių atsitiktinių Vyrų daugiausia yra labiau išsivysčiusiuose visuomenės sluoksniuose, nes jų atstovai turi daugiau laiko visokiems malonumams, tam tarpe ir patologiniams, kas neišvengiamai veda į psichikos sutrikimus. Bet kokia patologija paveldima, ir anksčiau ar vėliau jos poveikyje Giminė išmiršta. Lombrozo pateikia nemažai pavyzdžių, kai garsios Šeimos išnykdavo per kelis šimtus metų. Sakykim, iš 487 šeimų, kurios priklausė Berno miesto buržuazijai, liko tik 168. Labiausiai tai palietė tas Šeimas, kurių atstovai tuokdavosi su turtingomis aukštuomenės damomis, turinčioms daugiau laiko pramogoms, taigi ir seksualiniams malonumams. 
Tokių pavyzdžių, patvirtinančiu, palaido gyvenimo ryšį su nepilnaverčių palikuonių gimimu, yra daugybė, todėl galima drąsiai tvirtinti, kad bet kurios Tautos gyvybingumo atstatymas neatsiejamas nuo moralinių normų atkūrimo. Neišsprendus šio uždavinio, neįmanoma išeiti iš pasaulinės krizės, iš tos mirtinos aklavietės, kurioje atsidūrė Žmonija. 

6 komentarai:

Tomas rašė...

Skamba įspūdingai, bet Torsunovo svetainė, kaip ir turbūt dauguma rusiškų šaltinių, sukurta pagal sąmonės plovimo technologijas ir nėra patikima, kaip ir pati telegonijos teorija. Be to, Torsunovas tendencingai manipuliuoja senovės išminties teiginiais, skleisdamas patriarchališką požiūrį į moterį. Nekaltybė jam iš tiesų tėra kokybės ženklas moters, kaip vyrų vartojamos prekės. Kodėl nekaltybė, o ne Skaista? Kodėl tik moters, o ne vyro? Moterys turėtų atidžiai įsiklausyti ir pamąstyti apie tai. Gal tada vydūniškas moters ir vyro santykio aiškinimas lietuviams būtų priimtinesnis už torsunovišką?

Almantas rašė...

„Prieš 150 metų buvo bandoma sukryžminti kumeles su zebrų patinais, tačiau nei viena kumelė nepastojo, ir bandymai buvo nutraukti. Niekas jų nebūtų prisiminęs, jei už poros metų nebūtų atsitikę nepaaiškinami dalykai. “

Sveikinu. Kad pagrysti savo idėjas apie nekaltybės išsaugojimą, naudojatės 19 amž. įvykiu, o ne šiandieniniu mokslu. Jūs klaidingai tą įvykį atpasakojote. Taip pat vengėte paminėti vardus. Kumelė buvo Lordo Mortono, ir jisai ne mokslininkas. Po to su juo susisiekė mokslininkai ir akademikai August Weismann, James Cossar Ewart, Karl Pearson. Dar buvo kitų mokslininkų iš Vokietijos ir Brazilijos, kurie bandė atkartoti įvykį ir patvirtinti telegoniją. Niekam nepavyko. O Lordo Mortono kumelės vaikas buvo kuo puikiausiai paaiškintas recesyviniais genais. Lygiai kaip geltonų plaukų ar kiti genai.

Jeigu norite palaikyti ir skatinti nekaltybę iki vestuvių, prašome. Tačiau skleisti klaidingą informaciją, meluoti, tikrai negražu. Tai subjaurina jūsų bandymus skleisti dorybę.

Ačiū.

Šaltinis iš http://en.wikipedia.org/wiki/Telegony_(pregnancy)#cite_ref-10

Antanas rašė...

Almantai, ar taip jau esi tikras, kad tie tamstos pateikiami „faktai“ nėra būtent sąomningai iškraipyti, siekiant paneigti telegonijos efektą, kurio įrodymų tikrai yra daug?

Laima rašė...

Būtų įdomu sužinoti kitus telegonijos pasireiškimo atvejus Žmonėse, kurių nepaaiškintų genetikos mokslas, kaip kad mėlynakio vaiko gimimas rudaakiams tėvams - abu tėvai yra heterozigotiniai pagal rudų akių požymį ir yra 25% tikimybė, kad jiems gims būtent ne rudų akių vaikas, jokios telegonijos čia nėra.
Taip pat norėčiau paklausti jei tarkim šis telegonijos efektas iš tiesų egzistuoja, tai ar jis pasireiškia tik tada kai Vyras su Moterimi mylisi be apsaugos ir palieką Sėklą Moters viduje ar ir tada kai jie mylisi su apsauga arba tiesiog užsiiminėja oraliniu ir/arba kitų tipų seksu? Logiškai mąstant jei pirmojo Vyro Sėkla turi kažkokią galią užsikonservuoti ir amžiams išlikti Moters viduje, taip trukdydama kitų Vyrų spermatozoidams ją apvaisinti, tai nepalikus Sėklos viduje Moteris išliks skaisti ir telegonijos efektas nepasireikš. Ar čia kažkaip per kažkokius dvasinius čakrų kanalus visa tai keliauja? Jei mano prielaidos teisingos tai gal tuomet ir visos erotinės fantazijos skaitytųsi kaip telegonija?
Labai įdomu būtų sužinoti daugiau apie šį efektą, rusiškai nemoku, o lietuviškai-angliškai informacijos beveik nėra ir ji kartojasi.

Unknown rašė...

Savaip interpretuojate Torsunovo žodžius.Ne torsunoviškas, o Vediškas. Vydūnas požiūrį formavo remdamasis tomis pačiomis Vedomis beje. Kodėl galvojat, kad tik moters Skaista yra svarbi? Vyrą tai liečia lygiai tiek pat. Skirtumas tik, kad vyras kažkiek gali "atsistatyti" šitame dalyke laikydamasis griežto celibato. Smegenis "plauna" visi lektoriai. Ir nereikia bandyti kurstyti neapykantos rusams, jie yra sukūrę/išlaikę daugiau naudingų dalykų nei "vakarai".

Domantas rašė...

"Almantai, ar taip jau esi tikras, kad tie tamstos pateikiami „faktai“ nėra būtent sąomningai iškraipyti, siekiant paneigti telegonijos efektą, kurio įrodymų tikrai yra daug?"

O jūs galite pateikti tų įrodymų šaltinių, kurie būtų mokslo bendruomenės tikrinti ir neatmesti? "Tikėk, nes aš sakau" žinant diskusijos pagrindus ir logines klaidas neveikia. Nuorodos į straipsnius, kitavertus...

O sąmokslo teorijas palikim už durų. Lygiai taip pat galima būtų šį klausimą apsukt ir pateikt jum, bet pradėt reiktų nuo to, kad jūs, kaip teigiantis, turit įrodymo naštą. Šiuo atveju tai būtų tiesioginės mokslinių straipsnių nuorodos (internete ar bent paminint pavadinimą ir straipsnio dalį, kur tai nagrinėjama).

Stipriai rekomenduočiau:
http://www.audible.com/pd/Science-Technology/Your-Deceptive-Mind-A-Scientific-Guide-to-Critical-Thinking-Skills-Audiobook/B00D9473WC